ivo.sk
Všetky | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

výskum | 30.12.2007 | IVO
Dve tretiny občanov sú hrdé na to, čo Slovensko dosiahlo
Rady občanov hrdých na to, čo Slovensko dokázalo za predchádzajúce obdobie svojej samostatnosti, sú v súčasnosti oveľa širšie ako v roku 2003.

výskum | 28.12.2007 | IVO
Najdôveryhodnejšou inštitúciou ostáva prezident, vláda a parlament zaznamenali pokles
IVO uskutočnil ďaľší výskum názorov občanov na aktuálne spoločenské a politické otázky.

výskum | 27.12.2007 | IVO
Verejnosť je v názoroch na smerovanie spoločnosti rozdelená, optimisti už neprevažujú
Na kľúčovú „bilančnú“ otázku, či sa spoločnosť uberá správnym alebo nesprávnym smerom, odpovedá záporne 48 % občanov a kladne  44 %. Zvyšných 8 % sa k nej nevie vyjadriť.

správa | 21.12.2007 | IVO
IVO na „schengenskom“ otváraní hraníc v Šahách
Dňa 20. decembra 2007 sa Martin Bútora a Grigorij Mesežnikov zúčastnili v meste Šahy na podujatí “Bez hraníc – v mieri a priateľstve”, venovanom vstupu Slovenska a ďalších členských krajín EÚ do schengenského priestoru.

projekt | 17.12.2007 | IVO
Medzinárodný workshop IVO o atlanticizme v strednej Európe
Dňa 6. decembra 2007 Inštitút pre verejné otázky zorganizoval medzinárodný workshop Nurturing Atlanticists in Central Eastern Europe – a Neglected Territory?

projekt | 10.12.2007 | IVO
Workshop vo Varšave o liberálnej odpovedi na populizmus
Dňa 3. decembra 2007 sa vo Varšave uskutočnil workshop na tému Liberálne odpovede na populizmus.

výskum | 5.12.2007 | IVO
Väčšina ľudí nevidí dôvod na sprísnenie interrupčného zákona
Inštitút pre verejné otázky uskutočnil v rámci projektu Plus pre ženy 45+  výskum názorov na aktuálne otázky reprodukčného správania.

správa | 28.11.2007 | IVO
Slovenský príspevok do diskusie o politických stranách v nových demokraciách
Grigorij Mesežnikov sa zúčastnil na medzinárodnom sympóziu Parties, Party Systems and Democratization in Post-Dictatorial States vo Weimare.

správa | 28.11.2007 | IVO
Grigorij Mesežnikov na pražskej konferencii o populizme v strednej Európe
Dňa 22. novembra 2007 prezident IVO Grigorij Mesežnikov vystúpil na medzinárodnej konferencii Populizmus v strednej Európe.

správa | 23.11.2007 | IVO
Zora Bútorová na seminári zaostrenom na zamestnávanie starších pracovníkov
Staršie ženy a muži na trhu práce – čo ukazujú výskumy – tak znel názov príspevku Zory Bútorovej na odborno-aplikačnom seminári pod názvom „Tretia kariéra – zaostrené na zamestnávanie starších“, ktorý uskutočnila spoločnosť Trenkwalder.

projekt | 22.11.2007 | IVO
Nezamestnanosť a diskriminácia
Inštitút pre verejné otázky predstavil na tlačovej konferencii výsledky projektu Identifikovanie bariér efektívnejšieho uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy v prípade nezamestnaných.

projekt | 19.11.2007 | IVO
Pomoc Ukrajine v procese integrácie: skúsenosti Slovenska
Na trase Odesa-Simferopol-Kijev putoval začiatkom novembra tím v zložení Oľga Gyárfášová (IVO), Ivo Samson (RC SFPA) a Robert Ondrejcsák (CENAA). V týchto troch ukrajinských mestách sa uskutočnili okrúhle stoly,  semináre a tréningy na tému Skúsenosti Slovenska na ceste euro-atlantickej integrácie.

výskum | 12.11.2007 | IVO - ITAPA
Občania online - elektronické služby verejnej správy očami občanov
IVO predsatvilo na medzinárodnom kongrese ITAPA výsledky najnovšieho výskumu názorov a postojov obyvateľstva k elektronickým službám verejnej správy.

správa | 11.11.2007 | IVO
Inštitút pre verejné otázky sa podieľal na vypracovaní správy PASOS pre Európsky parlament o rozvojovej pomoci nových členských krajín EÚ
Dňa 5. novembra 2007 Jeff Lovitt, výkonný riaditeľ PASOS (Policy Association for an Open Society) prezentoval v Európskom parlamente v Bruseli správu Nové výzvy Európskej politiky rozvojovej spolupráce pre nové členské krajiny.

správa | 11.11.2007 | IVO
IVO na medzinárodnej konferencii think-tankov v Berlíne
Martin Bútora sa zúčastnil v Berlíne na medzinárodnej konferencii think-tankov Common Foreign Policy Priorities towards an Open Society: Can Strategic Thinking Provide New Impetus towards Democratic Reform and Stability in the EU's Eastern Neighbours?

správa | 9.11.2007 | IVO
IVO na seminári MATRA o občianskej spoločnosti
Dňa 8. novembra 2007 prezident IVO Grigorij Mesežnikov sa v Bratislave zúčastnil na hodnotiacom seminári MATRA.

správa | 7.11.2007 | IVO
Ženy v bielom – príspevok Zory Bútorovej v najnovšom čísle časopisu OS
Najnovšie vydanie časopisu OS (Občianska spoločnosť), č. 5/2007, prináša reflexiu súčasnej situácie na Kube, do ktorej prispela aj Zora Bútorová článkom Vytrvalé ženy.

výskum | 18.10.2007 | IVO
Andreja Hlinku vníma verejnosť ako kontroverznú osobnosť
Inštitút pre verejné otázky uskutočnil výskum názorov verejnosti na historické osobnosti slovenských dejín a prijatie zákona o zásluhách Andreja Hlinku. Za zákon o jeho zásluhách by hlasovala iba štvrtina občanov.

správa | 17.10.2007 | IVO
Príspevok Martina Bútoru v októbrovom čísle časopisu Journal of Democracy
Októbrové číslo periodika Journal of Democracy, venuje osobitnú kapitolu súčasnej situácii v strednej a východnej Európe.

správa | 15.10.2007 | IVO
Martin Bútora vystúpil na konferencii v Rige „Európa na križovatke: agenda od Rigy po Bukurešť“
V dňoch 14. a 15. októbra sa v Rige konala konferencia Europe at the Crossroads: Agenda from Riga to Bucharest s účasťou vyše 120 politikov, bezpečnostných, ekonomických a vojenských analytikov ako aj diplomatov najmä z krajín EÚ a NATO.

správa | 12.10.2007 |
Výzvu na zastavenie stupňujúcej sa špirály národnej nevraživosti podporili aj členovia tímu IVO
Niekoľko členov tímu IVO podporilo výzvu Zastavme stupňujúcu sa špirálu národnej nevraživosti, ktorá vyslovuje znepokojenie z ohrozovania pokojného spolužitia medzi Slovákmi a Maďarmi i z nacionalistickej vulgarizácie politiky na Slovensku.

správa | 11.10.2007 | IVO
Príspevok k uchovávaniu pamäti o holokauste
Cieľom medzinárodnej konferencii Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti, ktorá sa v dňoch 10. - 12. októbra 2007 konala v Mojmírovciach pri Nitre, bolo predstaviť výsledky vedeckého výskumu holokaustu na Slovensku i v ďalších krajinách.

správa | 9.10.2007 |
Pražské Forum 2000 s účasťou Martina Bútoru na paneli o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom
Témou tohoročnej konferencie Forum 2000, ktorá sa v dňoch 7. – 9. októbra 2007 konala už po jedenásty raz v Prahe, bola sloboda a zodpovednosť – v domácej i medzinárodnej politike, v médiách, v biznise.

výskum | 2.10.2007 | IVO a Cisco Slovakia
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2007
IVO v spolupráci s Cisco Slovakia predstavujú ďalšie pokračovanie výskumného projektu, ktorý sa zameriava na mapovanie schopnosti a zručnosti obyvateľstva v práci s modernými technológiami ako sú počítače a internet.

správa | 28.9.2007 | IVO
IVO na neformálnej diskusii o slovensko-amerických vzťahoch
Čestný prezident IVO Martin Bútora, bol jedným z panelistov  na neformálnom diskusnom stretnutí na tému „Slovensko - americké vzťahy: z čoho vychádzajú, aké sú a čo od nich očakávame?“

správa | 24.9.2007 | IVO
Grigorij Mesežnikov referoval na slovensko-poľskom workshope o aktuálnom vnútropolitickom vývoji na Slovensku
Grigorij Mesežnikov sa zúčastnil v Bratislave na novinárskom workshope Poľsko – Slovensko – Európska únia: ekonomika a právo v médiách

správa | 14.9.2007 | IVO
IVO na konferencii Bieloruského inštitútu strategických štúdií v Kyjeve
Bielorusko čakajú zmeny, zhodli sa účastníci konferencie „K novej vízii Bieloruska“, ktorá sa v dňoch 10.-12. septembra konala v Kyjeve.

projekt | 7.9.2007 |
Transatlantické trendy 2007
Transatlantické trendy je každoročný výskum verejnej mienky skúmajúci názory Američanov a Európanov na otázky medzinárodnej politiky a transatlantických vzťahov.

správa | 7.9.2007 | IVO
IVO na XVII. Ekonomickom fóre v poľskej Krynici
Už po sedemnásty raz sa v poľských kúpeľoch Krynica zišlo Ekonomické fórum, známe ako „východoeurópsky Davos“.

správa | 4.9.2007 | IVO
IVO na stretnutí členov Visegrádskeho klubu v Poprade
Grigorij Mesežnikov sa zúčastnil na stretnutí členov Visegrádskeho klubu v Poprade

analýza | 30.7.2007 | IVO
e-Government na Slovensku 2007
Prvý zo série výstupov v rámci projektu zameraného na posilnenie vplyvu občanov a ich účasti na výkone demokratickej kontroly prostredníctvom moderných informačných a komunikačných technológií.

projekt | 15.7.2007 | IVO
IVO na Ukrajine
Začiatkom júla sa traja experti IVO – Martin Bútora, Oľga Gyárfášová a Grigorij Mesežnikov - zúčastnili viacerých podujatí na Ukrajine.

správa | 25.6.2007 | IVO
Prezident IVO na konferencii v Bratislave hodnotil činnosť slovenskej vlády
25. júna 2007 sa Grigorij Mesežnikov zúčastnil na konferencii 365 dní vlády sociálnej demokracie na Slovensku.

projekt | 20.6.2007 | IVO
Medzinárodný seminár o populizme
12.-13. júna sa v Bratislave konal seminár o populistickej politike v strednej a východnej Európe.

správa | 15.6.2007 | IVO
Prezident IVO o visegrádskej spolupráci na medzinárodnom televíznom festivale v Košiciach
14. júna 2007 prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov vystúpil na medzinárodnom televíznom festivale  Zlatý žobrák 2007 v Košiciach.

projekt | 20.5.2007 | IVO
Slovensko pre Afganistan: tlačová konferencia s afgánskymi hosťami
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch končí projekt „Slovensko pre Afganistan: Pomoc pri budovaní demokracie v novom štáte”

projekt | 18.5.2007 | IVO
Ženy 45+ na trhu práce: rod, vek a rovnosť príležitostí
Na pôde Českého centra sa pod záštitou IVO a rozvojového partnerstva Plus pre ženy 45+ uskutočnila 10. mája 2007 medzinárodná konferencia Ženy 45+ na trhu práce: rod vek a rovnosť príležitostí, na ktorej sa zúčastnili odborníčky a odborníci zo Slovenska, Fínska, Nemecka, Litvy a Českej republiky.

projekt | 18.5.2007 | IVO
Tu a teraz: sondy do života žien 45+
Druhá zo šiestich výskumných štúdií v rámci projektu IS EQUAL "Plus pre ženy 45+

projekt | 11.5.2007 | IVO
Evaluácia sociálnej politiky zameranej na zníženie dlhodobej nezamestnanosti – výskumná správa z projektu k dispozícii
Záverečná výskumná správa z projektu financovaného z Akčného programu EÚ na boj proti sociálnej exklúzii 2002-2006.

kniha | 13.4.2007 | IVO
Prvá monografická publikácia IVO v ruskom jazyku
Približuje ruskojazyčným čitateľom historické, vnútropolitické, ekonomické, socio-kultúrne a zahraničnopolitické súvislosti procesu transformácie spoločnosti po páde komunistického režimu.

správa | 2.4.2007 | IVO
Prezident IVO na medzinárodnom workshope o roli stredoeurópskych mimovládnych organizácií vo vývoji demokracie
V dňoch 29. – 30. marca 2007 sa prezident IVO Grigorij Mesežnikov zúčastnil v Prahe na medzinárodnom workshope Podpora zmeny.

správa | 2.4.2007 | IVO
Hostia z IVO v Žiline
Zahraničná politika a verejná mienka na Slovensku v roku 2006 boli hlavnými témami prednášky Martina Bútoru a Zory Bútorovej na pôde Žilinskej univerzity.

správa | 23.3.2007 | IVO
Analytik IVO M. Kollár prednášal v nitrianskom Rotary Clube
Spolueditor Súhrnnej správy o stave spoločnosti Slovensko 2006 Miroslav Kollár prednášal v pondelok 19. marca nitrianskym podniakteľom v tamojšej pobočke Rotary Clubu.

správa | 13.3.2007 | IVO
Oľga Gyárfášová z IVO získala cenu Žena roka 2006!
Programová riaditeľka Inštitútu pre verejné otázky Oľga Gyárfášová, sa ocitla medzi najúspešnejšími Slovenkami: získala ocenenie Žena roka 2006 v kategórii Médiá a komunikácia.

správa | 9.3.2007 | IVO
Inštitút pre verejné otázky udelil ceny za odbornosť, občiansky prínos a odvahu
Pri príležitosti desiateho výročia svojej existencie sa IVO rozhodlo oceniť osobnosti, ktoré vtlačili pečať uplynulému desaťročiu a pozitívne ovplyvňovali proces spoločenských premien na Slovensku.

správa | 8.3.2007 | IVO
IVO v Banskej Bystrici
Martin Bútora,spolueditor a spoluautor Súhrnnej správy Slovensko 2006, a Zora Bútorová, spoluautorka kapitoly o verejnej mienke, navštívili 5. marca 2007 Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

kniha | 5.3.2007 | IVO
Príspevok IVO do publikácie Reclaiming Democracy: Civil Society and Electoral Change in Central and Eastern Europe
Prispeli sme do kolektívnej publikácie o podieli občianskej spoločnosti na politických zmenách v strednej a juhovýchodnej Európy za posledných desať rokov.

správa | 1.3.2007 | IVO
IVO v Trnave
Analytici IVO Miroslav Kollár a Marián Velšic prezentovali zistenia Súhrnnej správy 2006 na Filozofickej fakulte UCM v Trnave.

kniha | 28.2.2007 | IVO
Ženy, muži a vek v štatistikách trhu práce
Výskumá štúdia, ktorá prináša prehľadný súhrn štatistických dát o situácii žien a mužov vo sfére platenej práce, s dôrazom na vekovú skupinu nad 45 rokov.

správa | 28.2.2007 | IVO
IVO v Prešove
Grigorij Mesežnikov a Oľga Gyárfášová prednášali študentom Prešovskej univerzity a zúčastnili sa diskusného fóra prešovskej pobočky SFPA.

správa | 27.2.2007 | IVO
Autori publikácie Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti v televízii TA3
Autori publikácie Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová a Karol Morvay rozprávali o vybraných témach v televízii TA3.

kniha | 14.2.2007 | IVO
Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti
"Vlajková loď" medzi publikáciami IVO. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch ponúka analytickú hĺbku a zároveň nadhľad pri hodnotení vývoja v konkrétnych oblastiach politického, ekonomického i spoločenského života na Slovensku.

správa | 5.2.2007 | IVO
Japonský profesor Tomonori Yoshizaki prednášal v Inštitúte pre verejné otázky
Dňa  31. januára 2006  sa v IVO uskutočnila prezentácia profesora Tomonori Yoshizaki: Súčasná zahraničná, bezpečnostná a obranná politika Japonska: základné smerovanie a nové výzvy.

správa | 30.1.2007 | SME
Keď „každý druhý“ je v skutočnosti „každý tretí“
Reakcia na sociologický výskum o sympatiách občanov k politickým stranám a hnutiam.

projekt | 26.1.2007 | IVO
Publikácia IVO o slovenskej ceste k demokracii vychádza v Minsku v bieloruštine
Pod titulom Славацкая надзея: досвед дэмакратычных трансфармацый. Браціслава - Мінск, 2006 vyšla v Minsku publikácia Slovenská nádej. Skúsenosti z demokratickej transformácie.

správa | 25.1.2007 | Slovak Press Watch
Analytici IVO medzi najcitovanejšími expertmi v slovenských médiách
Podľa aktuálnych údajov projektu Slovak Press Watch patria analytici IVO medzi pätdesiat najcitovanejších expertov na udalosti domácej politiky.

správa | 16.1.2007 | IVO
IVO vydáva novú publikáciu o parlamentných voľbách 2006
IVO nadväzuje na svoju tradíciu vydávania analytických kníh o voľbách v Slovenskej republike a vydáva už tretiu knihu o parlamentných voľbách, tentokrát pod názvom Slovenské voľby ’06. Výsledky, príčiny súvislosti.

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore