ivo.sk
Publikácia IVO o slovenskej ceste k demokracii vychádza v Minsku v bieloruštine

Pod titulom Славацкая надзея: досвед дэмакратычных трансфармацый. Браціслава - Мінск, 2006 vyšla v Minsku publikácia Slovenská nádej. Skúsenosti z demokratickej transformácie (editori:  Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov a Miroslav Kollár)  -  výsledok vyše ročného úsilia slovenských autorov  a bieloruských editorov (Valancin Akudovič, Aleś Ancipienka, Juraś Barysevič) i piatich prekladateľov.

Kniha je rozdelená na päť tematických častí. Prvá je venovaná histórii Slovenska, s príspevkami od Rudolfa Chmela - Slovenská otázka v 20. storočí, Milana Zemka - Tradície slovenskej politiky, Ľubomíra Liptáka - Formovanie politických systémov na Slovensku, Ivana Kamenca - Strach ako dejinotvorný fenomén a Lajosa Grendela - Stredná Európa a jej prízraky. Druhá časť popisuje zápas o presadenie demokratického politického systému po páde komunizmu; jej autormi sú Vladimír Krivý - Deliace línie a štiepenia v slovenskej spoločnosti, Soňa Szomolányi - Slovenská cesta od devianta k štandardnej novej demokracii, Grigorij Mesežnikov - Politické strany ako aktéri demokratizácie a reforiem a Miroslav Kollár - Úloha médií v demokratických premenách. Tretia časť sa venuje utváraniu  slovenskej zahraničnej politiky, s príspevkami od Alexandra Dulebu - Vzťahy s Ruskom, Vladimíra Bilčíka – Skúsenosti z prístupového procesu do EÚ a Oľgy Gyárfášovej - Postoje slovenskej verejnosti k integrácii, medzinárodným inštitúciám a globálnym hrozbám. Štvrtá časť je venovaná ekonomike; pripravili ju Eugen Jurzyca - Ekonomická transformácia ako kľukatá  cesta k novým pravidlám, Anton Marcinčin - Privatizácia a priame zahraničné investície a Ivan Štulajter - Slovenská cesta konverzie zbrojárskej výroby. Napokon piata časť nazvaná Spoločnosť v pohybe mapuje kontinuitu a zmeny vo verejnej mienke (Zora Bútorová), vyrovnávanie sa s minulosťou (Juraj Marušiak) i úlohu občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií v demokratických premenách Slovenska. Okrem týchto kapitol sú v publikácii informatívne prílohy pripravené Jurajom Marušiakom (vybrané osobnosti slovenských dejín; politické strany na Slovensku a stručná chronológia s najvýznamnejšími historickými udalosťami najnovšej histórie Slovenska).

Cieľom publikácie je podeliť sa s bieloruskými partnermi o naše historické dedičstvo a skúsenosti zo slovenskej transformácie, či už mali podobu „kľukatých ciest“ a „pošmyknutí“ alebo naopak vzopätí a úspechov. Editori ju pripravili v presvedčení – ktoré potvrdzovali naši bieloruskí partneri – že práve slovenské skúsenosti môžu byť zdrojom inšpirácie a poučenia.

Je to unikátna publikácia, a to pre viaceré príčiny. Po prvé, podľa našich znalostí je táto vyše 300-stranová kniha doposiaľ najobsiahlejším vydaním slovenských textov v bieloruskom jazyku. Po druhé, v Bratislave ju slávnostne privítal do života líder bieloruskej opozície Aliaksander Milinkievič, ktorý sa tu so svojou manželkou občianskou aktivistkou Inou Kulei zastavil cestou do Štrasburgu, kde si 12. decembra na slávnostnom zasadnutí Európskeho parlamentu prevzal Cenu Andreja Sacharova za slobodu myslenia. Krst knihy sa symbolicky konal na Deň ľudských práv 10. decembra a bol spojený s diskusiou o perspektívach demokratizácie Bieloruska so zástupcami slovenských mimovládnych organizácií, ktoré v tejto oblasti pôsobia. Stretnutie pripravila Nadácia Pontis. Po tretie,  slovenský charge d´affiares v Minsku pán Ľubomír Rehák osobne odovzdal túto publikáciu aj oficiálnym predstaviteľom, konkrétne  ministrovi zahraničných vecí Bieloruska Sergejovi Martynovovi. O slovenských skúsenostiach teda už môžu spolu diskutovať predstavitelia demokratickej opozície i oficiálni činitelia. Zatiaľ sa rozbehli diskusie na niekoľkých prezentáciách publikácie i mimo politickej sféry – na internete. Vidno to z prvých recenzií: na webstránke New Europe a na webstránke „Nasze mnienie“.

IVO pripravuje aj ruský preklad tejto publikácie.

Recenzie publikácie Slovenská nádej. Skúsenosti z demokratickej transformácie:

http://n-europe.eu/content/index.php?p=829

www.nmnby.org

http://www.nn.by/index.php?c=ar&i=6111

Recenzia od Natallje Vasilevič


Fotografie z krstu publikácieLíder bieloruskej opozície Aliaksander Milinkievič s manželkou Inou Kulei pri krste publikácie Slovenská nádej. Skúsenosti z demokratickej transformácie 10. decembra 2006 v priestoroch SFPA v Bratislave. Spolu s nimi sú tam autori publikácie - zľava doprava Pavol Demeš, Zora Bútorová, Oľga Gyárfášová, Grigorij Mesežnikov, Juraj Marušiak, Martin Bútora, Soňa Szomolányi a Milan Zemko.
Líder bieloruskej opozície Aliaksander Milinkievič s manželkou Inou Kulei pri krste publikácie Slovenská nádej. Skúsenosti z demokratickej transformácie 10. decembra 2006 v priestoroch SFPA v Bratislave. Spolu s nimi sú tam autori publikácie - zľava doprava Pavol Demeš, Zora Bútorová, Oľga Gyárfášová, Grigorij Mesežnikov, Martin Bútora, Soňa Szomolányi, Milan Zemko, Juraj Marušiak a Alexander Duleba.
Líder bieloruskej opozície Aliaksander Milinkievič s manželkou Inou Kulei pri krste publikácie Slovenská nádej. Skúsenosti z demokratickej transformácie 10. decembra 2006 v priestoroch SFPA v Bratislave. Spolu s nimi sú tam autori publikácie - zľava doprava Zora Bútorová, Oľga Gyárfášová, Grigorij Mesežnikov, Juraj Marušiak, Martin Bútora.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore