ivo.sk
Donori

V rokoch 1997 – 2013 aktivity a projekty IVO podporili: 

1. SLOVENSKO

Nadácie a občianske združenia
Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF – NOS)
Nadácia na podporu občianskych aktivít (NPOA)
Nadácia SPP
Nadácia Ekopolis
Stredoeurópska nadácia (CEF)
Centrum pre filantropiu ETP-S
Vzdelávacia nadácia Jána Husa
Nadácia pre deti Slovenska
Rada Mládeže Slovenska
Nadácia Intenda
Nadácia Pontis
Stála konferencia občianskeho inštitútu (SKOI)
Občianske združenie „Včelí dom“
Združenie na podporu lokálnej demokracie (ZPLD)
Aliancia žien – Aspekt – Možnosť voľby
Združenie Jekhetane (Spolu)

Firmy
Západoslovenská energetika
Slovenská sporiteľňa
Slovak Telekom
Hewlett Packard Slovakia
CISCO Slovakia
Microsoft Slovakia
Alcatel
IBM
Siemens
U S. Steel Košice
Philip Morris Slovakia
AmCham
Datalan
Accenture
ESET

Štátne inštitúcie
Úrad vlády SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Program Slovak Aid – Slovak-UNDP Trust Fund

Akademické inštitúcie
Slovenská akadémia vied (SAV)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
Centrum európskych štúdií Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

2. USA

Open Society Institute (New York)
Ford Foundation
German Marshall Fund of the United States
Charles Stewart Mott Foundation
National Endowment for Democracy
Freedom House
IRI (Medzinárodný republikánsky inštitút)
NDI (Národný demokratický inštitút)
USIS
George Washington University

3. EURÓPA

EU Phare Programme
Európska komisia
Európsky sociálny fond
Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC)
Finančný mechanizmus EHP – Nórsky finančný mechanizmus
Európske liberálne fórum – ELDR
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
Think Tank Fund/Open Society Institute (Budapešť)
Bertelsmann Stiftung
Konrad Adenauer Stiftung
Friedrich Ebert Stiftung
Heinrich Boell Stiftung
ERSTE Foundation
Ministerstvo zahraničných vecí SRN
Ministerstvo zahraničných vecí Nórska
Program Matra (Holandsko)
CESES - Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK v Prahe

4. INÉ ŠTÁTY

Sasakawa Peace Foundation (Japonsko)
Canadian International Development Agency (CIDA)

5. MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE

Svetová banka
UNDP
International Labour Organization
Medzinárodný Visegrádsky fond (IVF)
International IDEA
Policy Association for an Open Society (PASOS)
SES Astra
NATO - Public Diplomacy Division

6. VEĽVYSLANECTVÁ A ZAHRANIČNÉ ZASTUPITEĽSTVÁ V SR

USA
Veľká Británia
Holandsko
Švédsko
Taiwan (Taipei Representative Office)
Grécko
Poľsko
Portugalsko
Francúzsko
Taliansko
Goetheho Inštitút v Bratislave
British Council v Bratislave

Videoaktuality

Čo si o V4 myslia obyvatelia jednotlivých krajín? Výskymný projekt IVO realizovaný v 4 krajinách Vyšehradu. 

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

V4 v čase polykrízy.<br/>Názory verejnosti
Thirty Years of Slovak Security and Defence Policy

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov populácie SR k fenoménu dneška.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Umelá inteligencia optikou verejnosti

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore