ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Príhovor prezidenta

Vážení priatelia,

vítame Vás na internetovej stránke Inštitútu pre verejné otázky (IVO), nezávislého think tanku, ktorý sa zameriava na problémy verejnej politiky. Inštitút bol založený v roku 1997, keď slovenská spoločnosť  mobilizovala  vnútorný potenciál na vyrovnanie sa s hrozbami autoritarizmu. Bolo to  obdobie demokratických deficitov a neúspechov Slovenska na ceste integrácie do Európskej únie a NATO. Prostredníctvom našich výskumných aktivít a odborných výstupov sme vstúpili do verejnej diskusie o smerovaní Slovenska a spolu s ďalšími aktérmi občianskej spoločnosti náš Inštitút prispel k zvráteniu nepriaznivých trendov politického vývoja.

Na prahu druhého desaťročia svojej existencie chce IVO aj naďalej posilňovať hodnoty otvorenej spoločnosti, demokraciu, slobodu, ľudskú solidaritu, rovnosť príležitostí a pokojné spolunažívanie všetkých etnických a náboženských skupín.  Po vstupe SR do EÚ a NATO  budeme  všemožne podporovať pokračovanie reformného procesu vnútri krajiny. Chceme, aby Slovensko nielen úspešne ťažilo zo svojho členstva v obidvoch integračných zoskupeniach, ale aby aj aktívne prispievalo do formovania ich spoločných politík a bolo pre ostatné členské krajiny spoľahlivým partnerom a pevným spojencom. Budeme sprostredkovávať skúsenosti z demokratickej transformácie Slovenska našim partnerom v krajinách, ktoré na svojej ceste k demokracii zatiaľ nepokročili dostatočne ďaleko.

Vďaka výskumom a analytickým publikáciám IVO sa slovenská verejnosť dozvedá viac o stave našej spoločnosti. K závažným spoločenským problémom pristupujeme tak, aby  na základe našich zistení dali nájsť riešenia v rovine praktickej politiky. Zmeny, ku ktorým dochádza v konfigurácii politických síl na Slovensku po každých parlamentných voľbách, nás vedú k tomu, aby sme kládli dôraz na stabilitu systémových základov demokratického zriadenia a na reprodukciu mechanizmov brániacich nežiaducim recidívam minulosti.

O intenzite našej práce svedči viac ako stovka vydaných knižných publikácií, veľké množstvo uskutočnených sociologických prieskumov a vypracovaných analýz. Sme súčasťou proreformnej aliancie, skladajúcej sa z aktérov, ktorí sa usilujú o uplatnenie inovatívnych sociálnych stratégií. Participatívny prístup, ktorý uplatňujeme od začiatku uplatňujeme, prispel k vytvoreniu neformálnej koalície výskumných pracovísk, zaoberajúcich sa sociálnou analýzou (think tanky, výskumné agentúry, akademické a vysokoškolské pracoviská, mimovládne organizácie). Inštitút pôsobí vo viacerých  medzinárodných sieťach podobne profesionálne a hodnotovo orientovaných organizácií.

Chceme aj naďalej prispievať k pozdvihnutiu demokratického potenciálu a k zlepšeniu kvality života na Slovensku, ako aj k prehlbovaniu aktívnej účasti občanov na spravovaní vecí verejných.


Grigorij Mesežnikov

Prezident Inštitútu pre verejné otázky

Videoaktuality

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Účasť žien na politickom
rozhodovaní cez prizmu štatistík 
aj v optike verejnej mienky  

Mýty o Rusku
Politická participácia žien <br/>na Slovensku 2020

Neprehliadnite aktuálnu výskumnú štúdiu o postojoch internetovej populácie k problematike kybernetickej bezpečnosti. 

Výsledky 15. ročníka výskumu digitálnej gramotnosti populácie SR.

Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020

Výsledky volieb a ich širší
kontext, činnosti politických
aktérov, sociologické dáta.

Dezinformačno-konšpiračná scéna
v období COVID-19. Aktéri, naratívy, analýza FB príspevkov. 

Slovenské voľby '20:<br/>Akú zmenu priniesli
Infodémia na Slovensku<br/>2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore