ivo.sk
Príhovor prezidenta

Vážení priatelia,

vítame Vás na internetovej stránke Inštitútu pre verejné otázky (IVO), nezávislého think tanku, ktorý sa zameriava na problémy verejnej politiky. Inštitút bol založený v roku 1997, keď slovenská spoločnosť  mobilizovala  vnútorný potenciál na vyrovnanie sa s hrozbami autoritarizmu. Bolo to  obdobie demokratických deficitov a neúspechov Slovenska na ceste integrácie do Európskej únie a NATO. Prostredníctvom našich výskumných aktivít a odborných výstupov sme vstúpili do verejnej diskusie o smerovaní Slovenska a spolu s ďalšími aktérmi občianskej spoločnosti náš Inštitút prispel k zvráteniu nepriaznivých trendov politického vývoja.

Na prahu druhého desaťročia svojej existencie chce IVO aj naďalej posilňovať hodnoty otvorenej spoločnosti, demokraciu, slobodu, ľudskú solidaritu, rovnosť príležitostí a pokojné spolunažívanie všetkých etnických a náboženských skupín.  Po vstupe SR do EÚ a NATO  budeme  všemožne podporovať pokračovanie reformného procesu vnútri krajiny. Chceme, aby Slovensko nielen úspešne ťažilo zo svojho členstva v obidvoch integračných zoskupeniach, ale aby aj aktívne prispievalo do formovania ich spoločných politík a bolo pre ostatné členské krajiny spoľahlivým partnerom a pevným spojencom. Budeme sprostredkovávať skúsenosti z demokratickej transformácie Slovenska našim partnerom v krajinách, ktoré na svojej ceste k demokracii zatiaľ nepokročili dostatočne ďaleko.

Vďaka výskumom a analytickým publikáciám IVO sa slovenská verejnosť dozvedá viac o stave našej spoločnosti. K závažným spoločenským problémom pristupujeme tak, aby  na základe našich zistení dali nájsť riešenia v rovine praktickej politiky. Zmeny, ku ktorým dochádza v konfigurácii politických síl na Slovensku po každých parlamentných voľbách, nás vedú k tomu, aby sme kládli dôraz na stabilitu systémových základov demokratického zriadenia a na reprodukciu mechanizmov brániacich nežiaducim recidívam minulosti.

O intenzite našej práce svedči viac ako stovka vydaných knižných publikácií, veľké množstvo uskutočnených sociologických prieskumov a vypracovaných analýz. Sme súčasťou proreformnej aliancie, skladajúcej sa z aktérov, ktorí sa usilujú o uplatnenie inovatívnych sociálnych stratégií. Participatívny prístup, ktorý uplatňujeme od začiatku uplatňujeme, prispel k vytvoreniu neformálnej koalície výskumných pracovísk, zaoberajúcich sa sociálnou analýzou (think tanky, výskumné agentúry, akademické a vysokoškolské pracoviská, mimovládne organizácie). Inštitút pôsobí vo viacerých  medzinárodných sieťach podobne profesionálne a hodnotovo orientovaných organizácií.

Chceme aj naďalej prispievať k pozdvihnutiu demokratického potenciálu a k zlepšeniu kvality života na Slovensku, ako aj k prehlbovaniu aktívnej účasti občanov na spravovaní vecí verejných.


Grigorij Mesežnikov

Prezident Inštitútu pre verejné otázky

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Politická participácia žien na Slovensku 2020
Mýty o Rusku

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore