ivo.sk
Obchodné podmienky

1. Objednávka

Tovar z produkcie Inštitútu pre verejné otázky si môžete objednať nasledovným spôsobom:

 • telefonicky na čísle: +421–2–5443 4030
 • e-mailom: ipa(at)ivo.sk 
 • prostredníctvom e-shopu 
 • listom alebo osobne na našej adrese:

Inštitút pre verejné otázky
Baštová 5
811 03 Bratislava


2. Platba


Objednaný tovar je možné zaplatiť nasledovným spôsobom:

 • osobne na našej adrese
 • bankovým prevodom na základe výzvy na úhradu
 • kreditnou kartou cez internet

Ceny tovarov a služieb sú určované podľa platného cenníka v eurách (€). Platobné transakcie prostredníctvom kreditnej karty cez internet prebiehajú rovnako v eurách. Ceny tovarov a služieb uvedené v slovenských korunách majú iba informatívny účel a boli prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,1260 Sk. Súčasťou ceny tovarov nie sú náklady na dodanie tovaru a balenie tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru.


3. Dodacie podmienky

 

Spôsob dodania a poplatky:

 

Objednaný a zaplatený tovar expedujeme v priebehu troch pracovných dní, v závislosti od množstva a druhu objednaného tovaru. V prípade väčších objednávok tovar zasielame naraz v lehote určenej podľa titulu s najdlhšou dodacou dobou. K expedičnej dobe je potrebné pripočítať čas potrebný na doručenie zásielky.

Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. K cene tovaru sa automaticky účtuje poštovné a balné, ktorého výška závisí od hmotnosti a riadi sa tarifou Slovenskej pošty, a.s.

  Upozornenie: Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť vonkajšieho obalu zásielky a to potvrdiť na prepravnom liste. Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, nepreberajte a ihneď kontaktujete predávajúceho. Odstráni sa tým riziko reklamácií z dôvodu poškodeného tovaru. Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci umožní kupujúcemu alebo jeho zástupcovi nakladať s tovarom. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až uhradením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa podľa Občianskeho zákonníka a je najmä povinný tovar bezpečne uschovať na vlastné náklady. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho zástupcom.   

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru v stanovenej cene, podľa objednávky zákazníka
 • vystaviť a priložiť k zásielke faktúru ako daňový doklad a splniť si informačnú povinnosť predávajúceho v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji
 • objednaný tovar adekvátne zabaliť a expedovať
 • chrániť vaše osobné údaje a neposkytovať ich tretej strane, využívať ich iba pre potreby prevádzkovateľa internetového obchodu www.ivo.sk

Kupujúci sa zaväzuje:

 • zaplatiť za objednaný tovar stanovenú cenu
 • prevziať objednaný tovar

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru spôsobené doručovateľskou službou
 • za poškodenie zásielky spôsobené doručovateľskou službou
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok
   

4. Zrušenie objednávky/Odstúpenie od zmluvy

Po uzavretí zmluvy (objednaní tovaru) ako aj po prevzatí tovaru máte právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní bez udania dôvodu. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu, ak už bol zaslaný a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu (v prípade ak už bola uhradená) do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak bol tovar už zaslaný kupujúcemu je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar do 5 dní odo dňa doručenia tovaru späť predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru späť znáša kupujúci.


Kupujúci, v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak predmetom predaja sú, okrem iného, zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový program, ktoré kupujúci rozbalil ako aj noviny, časopisy a iné tlačoviny.    

 

Spôsoby odstúpenia od zmluvy:

 • telefonicky na čísle: +421–2–5443 4030  
 • emailom: ipa@ivo.sk 
 • osobne v sídle našej organizácie

Vrátenie platby:

 • bankovym prevodom (poplatky znáša klient)
 • poštovou poukážkou
 • v hotovosti, v sídle našej organizácie


5. Reklamácie

 

Reklamácie vybavujeme:

 • telefonicky na čísle: +421–2–5443 4030  
 • e-mailom: ipa@ivo.sk
 • osobne v sídle našej spoločnosti

Záruka:

Na predávaný tovar sa vzťahuje záruka podľa právnych predpisov Slovenskej republiky v trvaní minimálne 24 mesiacov.


Spôsob vrátenia tovaru:

 • doručovateľskou službou
 • osobne

Tovar sa vracia v originálnom balení a nesmie obsahovať iné ako reklamované závady, t.j. nesmie byť mechanicky poškodený a jeho súčasťou musí byť faktúra vystavená predajcom.


Spôsob vrátenia peňazí:

 • bankovým prevodom na váš účet
 • poštovou poukážkou


6. Ochrana osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Pri spracovaní vašich osobných údajov sa riadime zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.  

  


7. Údaje o obchodníkovi

Inštitút pre verejné otázky
Baštová 5
811 03 Bratislava


E-mail: ipa@ivo.sk
Telefón: +421–2–5443 4030
IČO: 317 70 321
DIČ: 2020 977 464

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore