ivo.sk
Umelá inteligencia optikou verejnostiInštitút pre verejné otázky v Bratislave predstavuje výsledky svojho výskumného projektu Umelá inteligencia optikou verejnosti, ktorý vznikol vďaka dlhodobému partnerstvu s Nadáciou ESET.Výrazný pokrok v posledných rokoch dosahovaný v umelej inteligencie (AI) prináša celkom prirodzenú otázku, akú úlohu by mala v spoločnosti zastávať. Už dnes sme svedkami pomerne intenzívneho nasadzovania AI v mnohých oblastiach života. Firmy a spoločnosti ju začali používať na zefektívnenie svojich výrobných procesov a služieb. Akademický sektor na pomoc pri riešení vedeckých a výskumných úloh. Bežní ľudia používajú AI každý deň, aby si uľahčili život, napr. interakciou s virtuálnymi asistentmi alebo programami poháňanými AI. Hoci existuje množstvo pozitívnych príkladov použitia AI (ako napr. chatboty, jazykové prekladače, rozpoznávanie reči, diagnostika chorôb, autonómne systémy v doprave, robotika, finančné služby či zábavný priemysel), umelá inteligencia prináša aj nové riziká a výzvy. Napríklad etické obavy, bezpečnostné riziká, nedostatok dôvery, nedostatok dát na jej spoľahlivé fungovanie alebo potrebu právnej regulácie. Kľúčovou politickou, hospodárskou a sociálnou úlohou je včas identifikovať príležitosti a ohrozenia, a pripraviť sa tak na možné dôsledky vplyvu AI na spoločnosť. Preto sa náš projekt zameriava na reflexiu postojov obyvateľstva k umelej inteligencii ako fenoménu dneška. Prostredníctvom reprezentatívneho výskumu na výberovej vzorke 1 069 respondentov starších ako 14 rokov prináša odpovede na to:

  • aká má byť na umelá inteligencia vo vzťahu k človeku z etického aspektu,
  • aké je povedomie, resp. úroveň znalostí o umelej inteligencii,
  • aké sú skúsenosti bežnej populácie s využívaním nástrojov a služieb založených na AI,
  • aké je vnímanie benefitov a rizík spojených s nasadením AI v bežnom živote,
  • v ktorých oblastiach spoločnosti je pre ľudí AI prijateľná, a naopak neprijateľná,
  • aké majú skúsenosti s toxickými javmi, ktoré sú generované pomocou AI.

Podrobnejšie informácie o zisteniach projektu nájdete v tlačových správach a záverečnej výskumnej správe.

Tlačové správy:

Výskumná správa:


Umelá inteligencia optikou verejnosti


>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Čo si o V4 myslia obyvatelia jednotlivých krajín? Výskymný projekt IVO realizovaný v 4 krajinách Vyšehradu. 

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

V4 v čase polykrízy.<br/>Názory verejnosti
Thirty Years of Slovak Security and Defence Policy

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov populácie SR k fenoménu dneška.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Umelá inteligencia optikou verejnosti

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore