ivo.sk
Všetky | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

správa | 19.12.2008 | IVO
IVO vydal novú publikáciu Národný populizmus na Slovensku
Ide o hlavný výstup projektu podporeného nemeckou Nadáciou Heinricha Bölla. Autori Grigorij Mesežnikov a Oľga Gyárfášová sa v knihe venujú stranícko-politickým a socio-kultúrnym aspektom národno-populistickej politiky na Slovensku.

správa | 5.12.2008 |
Grigorij Mesežnikov spoluautorom najnovšej publikácie o politických stranách v mladých demokraciách, vydanej v Nemecku
Vydavateľstvo Böhlau Verlag v spolupráci so Stiftung Ettersberg vydalo publikáciu Parteien in jungen Demokratien. Zwischen Fragilität und Stabilisierung in Ostmitteleuropa.

správa | 1.12.2008 |
Martin Bútora vystúpil na paneli s generálnou guvernérkou Kanady Michaëlle Jeanovou
27. novembra 2008 sa študentom a ďalším hosťom na pôde Univerzity Komenského v Bratislave prihovorila kanadská generálna guvernérka Michaëlle Jeanová.

správa | 28.11.2008 | IVO
IVO na celoslovenskej konferencii nadácií 2008
Grigorij Mesežnikov sa zúčastnil na 6. celoslovenskej konferencii nadácií zorganizovanej Fórom donorov.

správa | 18.11.2008 | IVO
Martin Bútora a Grigorij Mesežnikov na stretnutí slovenských a maďarských spoločenskovedných pracovníkov v Budapešti
IVO spolu s Ústavom pre výskum menšín a Sociologických ústavom Maďarskej akadémie vied inicioval vznik slovensko-maďarskej občianskej iniciatívy.

správa | 14.11.2008 | IVO
Slovenské skúsenosti v procese integrácie: dialóg s Ukrajinou
V ukrajinských mestách sa uskutočnili okrúhle stoly a semináre na tému Skúsenosti Slovenska na ceste euro-atlantickej integrácie.

správa | 13.11.2008 | IVO
Na ceste k rovnosti: séria rozhovorov s osobnosťami slovenského verejného života
Rozhovory sú súčasťou série rozhovorov s osobnosťami slovenského verejného života, ktoré sú svojimi aktivitami a názormi späté s témou (anti)diskriminácie.

správa | 10.11.2008 | IVO
IVO komentuje americké prezidentské voľby
Martin Bútora v televíznych a rozhlasových vystúpeniach, ako aj v článkoch v tlači, vidí zvolenie Baracka Obamu ako jednu z odpovedí na tri negatívne americké dedičstvá.

správa | 10.11.2008 | IVO
IVO a Nadácia Heinrich-Böll-Stiftung uskutočnili seminár o národnom populizme
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Národný populizmus vs. inter-kultúrny dialóg na Slovensku: politické faktory a hodnoty.

správa | 3.11.2008 | IVO
IVO a PASOS prezentovali v Bratislave publikáciu o podpore demokracie
Kniha je hlavným výstupom projektu „Hodnotenie politiky a priorít demokratickej asistencie visegrádskych krajín“.

správa | 3.11.2008 | IVO
Prezentácie výsledkov projektu GMF v Bruseli
O. Gyárfášová a I. Kucheriv predstavili v Bruseli výsledky projektu Endorsing Transatlantic Debate, Promoting Transatlantic Values, and Strengthening the Euroatlantic Vector in Ukraine.

správa | 31.10.2008 | IVO
Prezident IVO debatoval o Vízii rozvoja slovenskej spoločnosti v diskusnom klube Bratislavského inštitútu humanizmu
Dňa 29. októbra 2008 G. Mesežnikov debatoval spolu s M. Šikulom, riaditeľom Ekonomického ústavu SAV, o Vízii a stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti.

projekt | 28.10.2008 | IVO
e-Governance na Slovensku 2006-2008
IVO vydalo CD s kľúčovými štúdiami a výskumami zameraných na mapovanie procesov zavádzania moderných elektronických foriem spravovania spoločnosti.

seminár | 23.10.2008 | IVO
IVO a Nadácia Heinrich-Böll-Stiftung organizujú seminár o národnom populizme
IVO v spolupráci s Nadáciou Heinrich-Böll-Stiftung pripravuje seminár venovaný problematike národného populizmu.

správa | 15.10.2008 | IVO
Prvá časť Obrazovej správy o stave krajiny vystavená v Open Gallery
2. októbra 2008 bol v rámci výstavy L. Nimcovej s názvom Unofficial uvedený tiež projekt L. Nimcovej a autorov Juraja Kammera & Mariána Kusíka & Jozefa Lauruského.

správa | 15.10.2008 | IVO
Transatlantické trendy 2008 na UMB v Banskej Bystrici
Oľga Gyárfášová predstavila študentom v Banskej Bystrici výsledky výskumu German Marshall Fundu Transatlantické trendy 2008.

výskum | 10.10.2008 | IVO
Informatizácia v neziskovom sektore
Najnovšia štúdia IVO mapuje stav informatizácie neziskových organizácií na Slovensku s dôrazom na technickú vybavenosť, ľudské zdroje a elektronické služby, ktoré MVO pri svojej činnosti používajú a poskytujú.

správa | 7.10.2008 | IVO
Premiér Robert Fico opakovane šíri lži
Stanovisko prezidenta IVO Grigorija Mesežnikova k výrokom premiéra Roberta Fica.

tlačová správa | 3.10.2008 | IVO
IVO BAROMETER: Kvalita demokracie v 3. štvrťroku: pokles na 2,9
Oproti hodnoteniu IVO Barometra za druhý štvrťrok sa v treťom štvrťroku celková známka kvality demokracie na Slovensku zhoršila.

kniha | 2.10.2008 | IVO
Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek
Inštitút pre verejné otázky vydal novú publikáciu Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek.

výskum | 1.10.2008 | IVO
Vieme, čo je diskriminácia?
IVO sa zaoberá témou diskriminácie a dodržiavania ľudských práv v jednom zo svojich posledných výskumov.

správa | 22.9.2008 | IVO
Analytici IVO na panelovej diskusii o euroatlantickej integrácii a spolupráci SR a Ukrajiny v Užhorode
Dňa 19. septembra sa v Užhorode uskutočnila panelová diskusia „Euroatlantická integrácia – slovenské skúsenosti pre Ukrajinu“.

správa | 21.9.2008 | IVO
Martin Bútora vystúpil v holandskom ústave medzinárodných vzťahov Clingendael
Seminár bol venovaný udalostiam v roku 1968 a dôsledkom sovietskej okupácie Československa.

správa | 16.9.2008 | IVO, TASR
Prezident IVO hodnotí vládou prezentovanú Víziu a stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti
TASR oslovila G. Mesežnikova s prosbou okomentovať nedávno prezentovaný dokument pripravený na objednávku vlády SR ústavmi SAV v spolupráci s expertmi z ďalších inštitúcií.

správa | 8.9.2008 | IVO
Výzva proti prejavom národnostnej a rasovej neznášanlivosti
Predstavitelia Inštitútu pre verejné otázky vyslovili znepokojenie nad prejavmi národnostnej a rasovej neznášanlivosti v politickom živote Slovenska.

správa | 28.8.2008 | IVO
IVO vydal pracovný zošit Nurturing Atlanticists in Central Europe: Case of Slovakia and Poland
Publikácia je výstupom ročného projektu Nurturing Atlanticists in Central Eastern Europe: the Role of Media, Education, and Public Diplomacy.

správa | 27.8.2008 | IVO
Predstavitelia IVO na návšteve u veľvyslankyne Ukrajiny v SR
Predstavitelia IVO odovzdali veľvyslankyni Ukrajiny v SR Inne Ohnivetsovej publikáciu „Na ceste k euroatlantickej integrácii Ukrajiny: slovensko-ukrajinský dialóg susedov“.

kniha | 25.8.2008 | IVO
IVO vydal publikáciu v ukrajinčine
Na ceste k euro-atlantickej integrácii Ukrajiny – slovensko-ukrajinský dialóg susedov“ je názov novej publikácie Inštitútu pre verejné otázky.

článok | 22.8.2008 |
Zahraničnopolitický rozmer československých udalostí v roku 1968
Príspevok Martina Bútoru o udalostiach roku 1968.

analýza | 31.7.2008 | IVO
e-Government očami aktérov a expertov
Aktuálna štúdia, ktorá mapuje názory vybraných kľúčových aktérov na problematiku e-Governmentu a legislatívne aspekty jeho zavádzaniana Slovensku.

správa | 29.7.2008 | IVO
Martin Bútora zostavovateľom a autorom úvodu ku knihe Václava Havla Kdo řekl A, musí říct i B, predstavenej na festivale Pohoda
Súčasťou hudobného festivalu Bažant Pohoda bolo aj predstavenie nového projektu „Pohoda pre knižnice“.

správa | 29.7.2008 | IVO
IVO na festivale Bažant Pohoda
Martin Bútora vystúpil 19. 7. 2008 v debate o Bielorusku zorganizovanej v rámci hudobného festivalu Pohoda.

správa | 21.7.2008 | IVO
Prednáška Martina Bútoru o strednej Európe pre účastníkov Eight Annual Slovak Seminar on the Free Society
Na tohoročnom 8. ročníku pravidelných seminárov o slobodnej spoločnosti opäť vystúpil Martin Bútora.

správa | 18.7.2008 | IVO
IVO na seminári o strednej Európe v San Sebastiane
V dňoch 14. – 18. júla 2008 sa prezident IVO Grigorij Mesežnikov zúčastnil na 20. jubilejnom seminári o strednej Európe.

projekt | 1.7.2008 | IVO
Experti IVO v Dnepropetrovsku a v Kyjeve o euroatlantickej integrácii
Analytici IVO sa zúčastnili na okrúhlom stole Skúsenosti Slovenska v procese integrácie do NATO, ktorý sa konal 24. júna 2008 v Dnepropetrovsku.

správa | 30.6.2008 | IVO
IVO BAROMETER: Kvalita demokracie v 2. štvrťroku: pokles na 2,8
Analytici Inštitútu pre verejné otázky v spolupráci s ďalšími spolupracujúcimi expertmi hodnotia v rámci projektu IVO Barometer vývoj kvality demokracie na Slovensku v druhom štvrťroku 2008 celkovou známkou 2,8, čo znamená zhoršenie oproti predchádzajúcemu obdobiu tohto roka o 0,2 bodu.

výskum | 27.6.2008 | IVO
Prieskum IVO: Informatizácia v neziskovom sektore
IVO v spolupráci so spoločnosťou Allit organizuje v priebehu júla 2008 prieskum na tému informatizácie neziskového sektora, ktorý sa uskutoční medzi MVO na Slovensku.

správa | 18.6.2008 | IVO
IVO na konferencii o hodnotovej orientácii slovenskej zahraničnej politiky
Dňa 17. júna 2008 Grigorij Mesežnikov sa zúčastnil na konferencii Hodnotová orientácia zahraničnej politiky Slovenskej republiky.

kniha | 18.6.2008 | IVO
IVO vydáva publikáciu Populist Politics and Liberal Democracy in Central and Eastern Europe
IVO vydáva pracovný zošit Populist Politics and Liberal Democracy in Central and Eastern Europe. Publikácia je výstupom ročného projektu Populism and Liberal Democracy in Central and Eastern Europe, ktorý podporil Trust for Civil Society in Central Eastern Europe.

konferencia | 16.6.2008 | IVO
Posilňovanie občianskej spoločnosti a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie
Medzinárodná konferencia organizovaná Inštitútom pre verejné otázky na tému anti/diskriminácie a otázky spojené s dodržiavaním ľudských práv.

článok | 4.6.2008 | IVO
Potrebujeme takúto STV?
Denník SME uverejnil článok Miroslava Kollára o situácii v Slovenskej televízii.

výskum | 30.5.2008 | IVO
Názory na televíziu verejnej služby na Slovensku II.
IVO zverejnil výsledky výskumu názorov verejnosti na STV, ktorý realizoval v rámci projektu zlepšovania schopností a kompetencie občianskej spoločnosti pri ovplyvňovaní budúcnosti médií verejnej služby.

konferencia | 29.5.2008 | IVO
Pripravujeme konferenciu o občianskej spoločnosti a diskriminácii
IVO v spolupráci s organizáciami Občan a demokracia, Hlava 98 a PDCS pripravil konferenciu Posilňovanie občianskej spoločnosti a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie.

konferencia | 28.5.2008 | IVO
IVO spoluorganizátorom odbornej konferencie Sociálna demokracia po voľbách 2006
Konferencia sa konala v dňoch 23. – 24. mája 2008 v Bratislave.

projekt | 27.5.2008 | IVO
Okrúhly stôl IVO a PASOS o slovenskej politike podpory demokracie
26. mája 2008 IVO v spolupráci s PASOS zorganizoval okrúhly stôl venovaný politike podpory demokracii, uskutočňovanej Slovenskou republikou.

projekt | 27.5.2008 | IVO
Študijný pobyt ukrajinských expertov v IVO
Na pozvanie IVO navštívila skupina ukrajinských expertov v dňoch 11.-15. mája 2008 Bratislavu.

správa | 19.5.2008 | IVO
Grigorij Mesežnikov spoluautorom prvej komplexnej publikácie o politických systémoch krajín EÚ
Parížske vydavateľstvo Armand Colin vydalo monografiu Les démocraties européennes. Approche comparée des systémes politiques nationaux.

článok | 14.5.2008 | IVO
Obálka „Slovensko 2007“ - seba napĺňajúce či seba likvidujúce proroctvo?
Recenzia Soni Szomolányi na publikáciu Slovensko 2007.

projekt | 7.5.2008 | IVO
STV a SRo by mali byť financované zo štátneho rozpočtu
Vyplynulo to z výskumu názorov slovenskej verejnosti na existenciu a fungovanie médií verejnej služby v SR.

správa | 2.5.2008 | IVO
Martin Bútora v Oxforde na paneli o "nákazlivých revolúciách" v strednej a východnej Európe
Central and Eastern Europe: ‘Are Revolutions Contagious?’ Successes and Failures of Civil Society in Democratic Transitions – tak znel názov diskusného panelu, ktorý sa konal 28. apríla 2008 na pôde Oxfordskej univerzity.

správa | 1.5.2008 | IVO
IVO na politologickej konferencii v Brne
Dňa 205. apríla 2008 Grigorij Mesežnikov sa zúčastnil na konferencii Kam kráčí česká politika?

tlačová správa | 30.4.2008 | IVO
e-Demokracia na Slovensku
IVO predstavil dnes v Bratislave výsledky z reprezentatívneho výskumu postojov obyvateľstva na tému e-Demokracia na Slovensku, ktorého autorom je analytik IVO Marián Velšic.

správa | 29.4.2008 | IVO
Grigorij Mesežnikov debatoval o populizme v A-4 – nultom priestore
Dňa 24. apríla 2008 prezident IVO G. Mesežnikov sa zúčastnil v A-4 – nultom priestore na verejnej diskusii Prečo ľudia dôverujú populistom?

správa | 26.4.2008 | IVO
V New Yorku o revolúciách, budúcnosti demokracie i slovenských skúsenostiach
M. Bútora vystúpil na konferenci v New Yorku s príspevkom Modernization, Illiberalism and Civil Society.

správa | 25.4.2008 | IVO
Diskusie o budúcnosti NATO
Súbežne so summitom NATO sa v Bukurešti v dňoch 1. – 3. apríla 2008 konala The Bucharest Conference zorganizovaná nadáciou German Marshall Fund v spolupráci s Chattam House a MZV Rumunska.

správa | 20.4.2008 | IVO
Experti IVO v Kyjeve o euro-atlantických vyhliadkach Ukrajiny
Dňa 9. apríla 2008 sa M. Bútora a G. Mesežnikov zúčastnili v Kyjeve na tlačovej konferencii „Vyhliadky Ukrajiny v kontexte výsledkov summitu NATO v Bukurešti - pohľad zo Slovenska“.

správa | 18.4.2008 | IVO
Európska nadácia pre demokraciu slávnostne uvedená do života
15. apríla 2008 v Bruseli slávnostne uviedli do života Európsku nadáciu pre demokraciu.

správa | 15.4.2008 | IVO
IVO na 5. zhromaždení Svetového hnutia za demokraciu v Kyjeve
V dňoch 6. - 9. apríla 2008 sa G. Mesežnikov a M. Bútora zúčastnili na 5. zhromaždení Svetového hnutia za demokraciu „Making Democracy Work: From Principles to Performance“.

správa | 14.4.2008 | IVO
IVO v hodnotiacom projekte PASOS
Grigorij Mesežnikov sa zúčastnil na dvoch okrúhlych stoloch, venovaných hodnoteniu pôsobenia krajín V-4 v oblasti podpory demokracie.

správa | 14.4.2008 | IVO
Prezident IVO prednášal v Centre pre kultúru a debatu (Červený dom) v Sofii
Dňa 21.3.2008 G. Mesežnikov prednášal v Sofii v rámci prednáškového cyklu Kríza v strednej Európe.

správa | 7.4.2008 | IVO
Zora Bútorová predstavila projekt Plus pre ženy 45+ na dvoch medzinárodných konferenciách
Ženy a muži v zrelom veku na trhu práce - taká bola téma prezentácie Z. Bútorovej na 14. ročníku prestížnej konferencie Nové trendy v personálnom manažmente 2008.

projekt | 28.3.2008 | IVO
IVO BAROMETER hodnotí kvalitu demokracie známkou 2,6
Analytici Inštitútu pre verejné otázky v spolupráci s ďalšími expertkami a expertmi hodnotia v rámci nového projektu IVO Barometer vývoj kvality demokracie na Slovensku v prvých dvoch mesiacoch roka 2008 celkovou známkou 2,6.

projekt | 28.3.2008 | IVO
Vyšlo prvé číslo IVO Newslettera
Inštitút pre verejné otázky na tlačovej besede v piatok 28. marca predstavil prvé číslo IVO Newslettera.

projekt | 26.3.2008 | IVO
IVO súčasťou medzinárodného výskumného konzorcia
Inštitút pre verejné otázky sa stal slovenským partnerom medzinárodného projektu “Providing an Infrastructure for Research on Electoral Democracy in the European Union”.

správa | 20.3.2008 | IVO
Sociologičky IVO spoluautorkami publikácie „Aká práca, taká pláca?“
Sociologičky IVO Jarmila Filadelfiová a Oľga Gyárfášová sú spoluautorkami publikácie Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní, editorka: Jana Cviková, ktorú v týchto dňoch vydáva záujmové združenie žien ASPEKT.

správa | 19.3.2008 | IVO
Predstavenie Súhrnnej správy o Slovensku v Banskej Bystrici, Nových Zámkoch a v Rádiu Lumen
Po slávnostnej prezentácii v Primaciálnom paláci v Bratislave predstavili editori a spoluautori publikáciu Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti aj v iných mestách Slovenska.

správa | 18.3.2008 | IVO
IVO na berlínskej konferencii DGO/FNS o skúsenostiach z rozširovania Európskej únie
Dňa 13. marca 2008 sa Grigorij Mesežnikov zúčastnil na konferencii Európska únia od rozšírenia k rozšíreniu.

správa | 17.3.2008 | IVO
IVO komentuje aktuálne udalosti na slovenskej politickej scéne
Analytik IVO Grigorij Mesežnikov poskytol rozhovory denníku Hospodárske noviny a Tlačovej agentúre Slovenskej republiky, v ktorých komentuje najnovšie udalosti na slovenskej politickej scéne, najmä oznámenie o založení nového politického subjektu (KDS).

správa | 4.3.2008 | NDRI
Publikácia "Občania online" nás reprezentuje v celosvetovej sieti výskumných inštitúcií
Network of Democracy Research Institutes zverejnila informáciu o výskumnej správe Občania online vo svojom najnovšom newsletteri.

správa | 26.2.2008 | IVO
Slovenská zahraničná politika a bezvízový styk s USA
Dva najnovšie príspevky Martina Bútoru sa venujú otázkam zahraničnej politiky. Prvý si pod názvom Prestáva Slovensko vyžarovať "soft power"? kladie otáznik nad niektorými novšími javmi v zahraničnej politike SR, druhý príspevok pod názvom Ide o to, aby Slováci Ameriku lepšie spoznali a utvorili si o nej vlastný názor reaguje na diskusie o možnom zrušení vízovej povinnosti pri vstupe slovenských občanov do USA.

správa | 26.2.2008 | IVO
Vyhlásenie IVO k napadnutiu G. Mesežnikova
IVO: Vážime si pomoc verejnosti napadnutému Grigorijovi Mesežnikovovi a apelujeme na zdržanlivosť vo verejných prejavoch.

správa | 21.2.2008 | IVO
IVO reaguje na hodnotenie Súhrnnej správy premiérom Robertom Ficom
Inštitút pre verejné otázky pozýva premiéra Roberta Fica do otvorenej diskusie.

správa | 20.2.2008 | IVO
Dušan Ondrušek: Slovensko 2007
Príhovor D. Ondrušeka na prezentácii publikácie Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti.

kniha | 20.2.2008 | IVO
Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti
"Vlajková loď" medzi publikáciami IVO. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch ponúka analytickú hĺbku a zároveň nadhľad pri hodnotení vývoja v konkrétnych oblastiach politického, ekonomického i spoločenského života na Slovensku.

projekt | 18.2.2008 | IVO
Ekonomika rastie, kvalita demokracie klesá
IVO predstavil na tlačovej konferencii publikáciu Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorá je jedenástou Súhrnnou správou, vydanou od roku 1997.

projekt | 12.2.2008 | IVO
IVO, Hlava 98 a projekt Plus pre ženy 45+ odštartovali kampaň „Prekonajme bariéry pri zamestnávaní žien v zrelom veku“
Na tlačovej besede 12. februára 2008 predstavili sociologičky IVO Zora Bútorová a Jarmila Filadelfiová najnovšie zistenia o situácii žien v zrelom veku na trhu práce a o postojoch zamestnávateľov.

správa | 1.2.2008 | IVO
Médiami najcitovanejší experti: rebríček 2007
V desiatke najcitovanejších expertov má IVO dvoch zástupcov.

správa | 29.1.2008 |
Online rozhovor s Grigorijom Mesežnikovom
Prezident IVO diskutoval 30.1.2008 online s čitateľmi aktualne.sk na tému Aktuálne dianie  v NR SR okolo ratifikácie Lisabonskej zmluvy.

správa | 9.1.2008 | IVO
IVO komentuje začiatok amerických prezidentských volieb v Iowe
„Prvé skutočné súperenie priťahuje veľkú pozornosť médií a zvyčajne prinesie niečo nové, či už je to zvýraznenie dôležitej témy, smr­teľný úder pre slabších kandidátov, povzbudenie pre outsiderov alebo spochybnenie favoritov,“ píše v komentári k prvému hlasovaniu v Iowe Martin Bútora.

správa | 3.1.2008 | IVO
Rok 2007 na Slovensku očami expertov IVO
V závere roku 2007 experti IVO publikovali v médiách analytický pohľad na vnútropolitický vývoj SR v uplynulom roku.

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore