ivo.sk
Informatizácia v neziskovom sektore

Inštitút pre verejné otázky (IVO) uzatvoril v septembri 2008 svoj dvojročný projekt na tému e-Governance na Slovensku prípadovou štúdiou Informatizácia v neziskovom sektore, ktorú podporil Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe. Jej cieľom bolo zmapovať stav informatizácie mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku s dôrazom na technickú vybavenosť, ľudské zdroje a elektronické služby, ktoré MVO pri svojej činnosti používajú a poskytujú.

„Na základe celkového podielu kľúčových informačných technológií v prostredí MVO a zmapovania technickej vybavenosti, elektronických služieb a ľudských zdrojov nemožno jednoznačne tvrdiť, že informatizácia je v tomto sektore bežnou záležitosťou“, konštatujú autori štúdie Marián Velšic a Bronislava Pinterová z Inštitútu pre verejné otázky. Napríklad vlastné web stránky alebo internetový portál má v súčasnosti iba 16 % „mimovládok“. Mimovládny sektor výrazne zaostáva najmä v komparatívnom pohľade. Kým ku koncu roku 2007 malo na Slovensku vytvorené vlastné web stránky alebo portál až 70 % firiem a 36 % miest a obcí, v neziskovom sektore je to iba spomínaných 16 %. Rovnako slabú penetráciu má v prostredí MVO aj ďalšia dôležitá komunikačná technológia – elektronická pošta. Ukázalo sa, že e-mailovú adresu má k dispozícii iba 17 % mimovládnych organizácií. Reálna komunikácia s niekoľkými tisíckami MVO pri zasielaní elektronickej pošty navyše odhalila fakt, že nie každá dostupná, resp. zverejnená adresa je aktuálna a funkčná.

V druhej časti sa štúdia zameriavala na mapovanie problematiky medzi viac ako 4 000 organizáciami, ktoré sú v súčasnosti schopné komunikovať elektronicky. Ukázalo sa, že až v 37-percentách prípadov ich pracovníci využívajú výhradne vlastnú výpočtovú techniku a v 23-percentách domáce internetové pripojenie.

Bezproblémové nie sú ani ľudské zdroje v tejto oblasti. Napríklad iba 13 % spomedzi týchto organizácií zamestnáva odborníka na správu svojich IT. Naopak, takmer každá druhá oslovená MVO (45 %) tvrdí, že o výpočtovú techniku sa nestará nikto, resp. vzniknuté problémy si rieši operatívne.

Drvivá časť pracovníkov (74 %) týchto MVO využíva iba bežný kancelársky softvér so základnými funkciami ako sú písanie textov, vytváranie tabuliek, správa e-mailov, surfovanie na internete, prezeranie obrázkov, multimédií a pod. Kancelársky softvér s rozšírenými alebo nejakými pokročilými funkciami bežne využíva už len necelá tretina a špecializovaný softvér napr. pre tvorbu grafiky, multimédií, web stránok, štatistiku, programovanie a pod. iba jedna pätina opýtaných organizácií.

Ako relatívne bezproblémová sa ukázala situácia vo zvládaní výpočtovej techniky. Digitálna gramotnosť pracovníkov MVO je na dobrej úrovni – až 90 % opýtaných MVO uvádza, že ich pracovníci ju zvládajú veľmi dobre alebo skôr dobre. Na druhej strane, iba každá desiata oslovená MVO pristupuje k problematike zlepšovania digitálnej gramotnosti systematicky – organizovaním kurzov a školení. Naopak prevláda trend, že vzdelávanie a zdokonaľovanie si organizácie zabezpečujú svojpomocne – zručnejší a skúsenejší kolegovia pomáhajú menej zručným a skúseným, prípadne ho ponechávajú na samoštúdium. 

V pozadí celej problematiky informatizácie, od technického vybavenia cez elektronické služby až po ľudské zdroje, stojí najmä otázka financií. Podľa názoru opýtaných MVO patria medzi kľúčové obmedzenia a bariéry ktoré brania ďalšiemu, hlbšiemu či širšiemu využívaniu informačných technológií najmä nedostatok grantov pre oblasť rozvoja IT (54 %), príliš drahé IT služby, ktoré si „neziskovky“ nemôžu dovoliť (39 %) a nezáujem štátu podporovať túto oblasť rozvoja neziskového sektora (32 %).

Download: Informatizácia v neziskovom sektore [PDF dokument, 1.1 MB]>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore