ivo.sk
Ekonomika rastie, kvalita demokracie klesá

Inštitút pre verejné otázky predstavil na tlačovej konferencii 18. februára 2007 v Open Gallery na Baštovej 5 v Bratislave publikáciu Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorá je jedenástou Súhrnnou správou, vydanou IVO od roku 1997. Editori a autori Miroslav Kollár, Grigorij Mesežnikov, Martin Bútora, Oľga Gyárfášová a Zora Bútorová  predstavili hlavné zistenia zo 740-stranovej publikácie.

Podľa autorov Súhrnnej správy rok 2007 bol na jednej strane pokračovaním jedného z najproduktívnejších období Slovenskej republiky, prinajmenšom z pohľadu ekonomického, na druhej strane ho poznačili viaceré problematické prvky: zásahy do slobody podnikania a slobody vlastníctva; pokusy obmedzovať slobodu združovania a pôsobenie mimovládnych organizácií; sklony „nasadiť náhubok“ slobodným médiám; nekvalifikované zásahy do kľúčových sociálnych a ďalších reforiem; otázniky nad fungovaním polície; vulgarizácia politickej diskusie; výroky považujúce občanov maďarskej národnosti za akýchsi „druhoradých“; tendencie k mytologizácii dejín, z ktorých namiesto vlastenectva vytŕča nacionalizmus; gestá vysmievajúce sa zo zápasu o slobodu, aký sa vedie napríklad na Kube. A navyše snaha zabaliť to všetko do ucelenej štátnej doktríny, ktorá namiesto toho, aby občanov spájala, skôr spoločnosť rozdeľuje.  Zatiaľ sa však nedá konštatovať, že postupy vládnej koalície už prekročili únosný prah a blížia sa ku kritickému bodu, odkiaľ by viedla cesta k neliberálnej demokracii. Okrem iného sa tak nestalo aj preto, lebo spoločnosť a jej jednotlivé zložky sa dokázali proti niektorým krokom postaviť, mobilizovať svojich priaznicov a niekedy i širšiu verejnosť.

Slovensko mohlo za uplynulý rok dokázať viac – tak znie kľúčové posolstvo tohoročného vydania Súhrnnej správy, ktoré viacerí autori a autorky dokladajú konkrétnymi zisteniami a faktami.

Prečítajte si viac faktov a záverov o vývoji v oblasti vnútornej politiky, zahraničnej politiky, ekonomiky a v ďalších oblastiach verejného života SR.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore