ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Názory na televíziu verejnej služby na Slovensku II.

Inštitút pre verejné otázky na dnešnej tlačovej besede v Bratislave zverejnil výsledky výskumu názorov slovenskej verejnosti na existenciu a fungovanie televízie verejnej služby v SR. Ide o druhý komplexný výskum názorov verejnosti na túto problematiku, prvý takýto výskum realizoval Mediálny inštitút v roku 2000. Aj preto je tento výskum koncipovaný tak,  aby okrem názorov na aktuálne dianie v súvislosti s médiami verejnej služby – a primárne Slovenskej televízie – ponúkol aj porovnanie získaných dát s údajmi z roku 2000.

Inštitút pre verejné otázky realizoval tento výskum v rámci projektu Zlepšovanie schopností a kompetencie občianskej spoločnosti pri ovplyvňovaní budúcnosti médií verejnej služby ako zdroja korektných informácií pre informované rozhodovanie, priestoru pre zvyšovanie citlivosti na prejavy populizmu a faktora sociálnej kohézie.

Ambíciou projektu, ktorý je financovaný vďaka grantu poskytnutého organizáciou Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, je o. i.

  • analyzovať súčasné podmienky fungovania médií verejnej služby na Slovensku v porovnaní so štandardami v členských krajinách EBU, ich vplyv v spoločnosti;
  • skúmať názory verejnosti a zainteresovaných subjektov na fungovanie médií verejnej služby;
  • vytvoriť priestor na diskusiu zainteresovaných aktérov a vtiahnuť ich do diskusie o budúcej podobe médií verejnej služby;
  • zvýšiť ich kompetenciu diskutovať o tomto probléme;
  • zvýšiť schopnosť občianskej spoločnosti formulovať relevantné návrhy riešení v súvislosti s budúcim vývojom médií verejnej služby v meniacich sa podmienkach mediálnych trhov v súvislosti s digitalizáciou vysielania;
  • komunikovať občanom a decision-makerom základné zistenia o význame médií verejnej služby pre mediálny systém na národnej úrovni a spôsoby, ako zlepšiť ich pôsobenie;
  • vytvoriť permanentnú platformu na diskusiu o médiách.

Týmto výskumom sa začína séria výskumných, publikačných a disseminačných aktivít, ktoré budú sprevádzať tento projekt v priebehu roka 2008.

Inštitút pre verejné otázky sa venuje problematike médií verejnej služby, pretože vychádza z presvedčenia, že aj v čase zásadných technologických zmien v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania, ktoré vytvoria širší priestor pre nových poskytovateľov obsahu stále existuje priestor, ktorý nedokáže vyplniť nikto lepšie, ako médiá verejnej služby – pravda za podmienky, že budú fungovať tak, aby svojou programovou službou profesionálne napĺňali verejný záujem, ktorý si spoločnosť v danom čase v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania zadefinuje.

Download:

Tlačová správa s hlavnými zisteniami [PDF dokument, 300 KB]

Názory na televíziu verejnej služby na Slovensku II. Výskumná správa [PDF dokument, 900 KB]


 >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Účasť žien na politickom
rozhodovaní cez prizmu štatistík 
aj v optike verejnej mienky  

Mýty o Rusku
Politická participácia žien <br/>na Slovensku 2020

Neprehliadnite aktuálnu výskumnú štúdiu o postojoch internetovej populácie k problematike kybernetickej bezpečnosti. 

Výsledky 15. ročníka výskumu digitálnej gramotnosti populácie SR.

Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020

Výsledky volieb a ich širší
kontext, činnosti politických
aktérov, sociologické dáta.

Dezinformačno-konšpiračná scéna
v období COVID-19. Aktéri, naratívy, analýza FB príspevkov. 

Slovenské voľby '20:<br/>Akú zmenu priniesli
Infodémia na Slovensku<br/>2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore