ivo.sk
Prvá časť Obrazovej správy o stave krajiny vystavená v Open Gallery

Druhého októbra bol v rámci výstavy víťazky ceny Oskára Čepana 2007 Lucie Nimcovej s názvom Unofficial uvedený tiež projekt L. Nimcovej a autorov Juraja Kammera & Mariána Kusíka & Jozefa Lauruského, ktorý vznikol v rámci projektu Inštitútu pre verejné otázky Obrazová správa o stave krajiny 2007 – 2008.

Inštitút pre verejné otázky v rokoch 2001 – 2005 realizoval cyklus piatich fotografických obrazových správ o krajine. Tento projekt sme zvolili ako doplnok našich pravidelných analytických ročeniek, pretože plastický obraz o krajine človek získa až vtedy, keď môže takýto analytický pohľad konfrontovať so subjektívnym autorským pohľadom, ktorý sa nesústredí na „veľké“ témy a „veľkých“ ľudí, ale na každodenný život obyčajných obyvateľov krajiny. Keďže predchádzajúci koncept fotografického projektu považujeme za uzavretý – vypovedá o tom aj súhrnná výstava v roku 2006, po jednorazovej podpore fotografického projektu Martina Črepa z Afganistanu v roku 2007, ktorý nadväzoval na naše aktivity v tomto regióne, sme pripravili projekt ďalšieho cyklu fotografických správ o krajine, ktoré sa však zameriavajú na inú časť autorov a témy.

Hlavným konceptom nového cyklu je pozrieť sa prostredníctvom tvorby „neoficiálnych“ dokumentaristov (nepresne označovaných za „amatérov“) na minulosť aj súčasnosť krajiny prostredníctvom piatich ostrých pohľadov na konkrétne regióny – pod dohľadom a s vodiacou rukou skúsených dokumentaristov a kurátorov. Začíname na východnom Slovensku, v Humennom, pod vedením kurátorky Lucie Nimcovej.

Po dvojročnom skúmaní amatérskych a oficiálnych archívov v Humennom nás najviac zaujali tri osobnosti. Sú to rovesníci, okolo päťdesiat rokov, všetci hlboko zviazaní s fotografiou, z rôznych dôvodov dokumentovali život okolo seba. Nemožnosť cestovať a pripútanosť k jednému miestu bola neoddeliteľnou súčasťou ich tvorby. Ich archívy sú plné prekvapení, technických aj ideologických.  Je to mikrokozmos individuálnych životov v makrokozme sociálnych zmien a kultúrnej histórie. Odhaľujú rôzne hlbšie významy v určitom čase, nie sú iba dokumentom toho, ako veci vyzerali. Pomáhajú nám pochopiť každodenný život tej doby a dávajú nám možnosť porovnať v čom je náš život iný, alebo práve naopak rovnaký. Na mnohých fotografiách hrajú ľudia svoje roly v závislosti od dobových zvykov, ale po určitom čase sme schopní tieto hry prirodzene odhaliť.

 Juraj Kammer – Brigády BSP + OFFICIAL
Oficiálna dokumentácia normalizácie. Slideshow vo veľkom formáte, s osobnou výpoveďou autora.

• Marian Kusík – Deti/Autoportréty
Exkurzia do miest a momentov, ktoré boli ignorované oficiálnymi historikmi tej doby –  osobný život počas normalizácie.

• Jozef Lauruský – Vietnamci
Dokument exotického, súdružská pomoc, studená vojna.

Výstava v Open Gallery v budove Nadácie otvorenej spoločnosti na Baštovej ul. 5 v Bratislave trvá do konca októbra. Časť projektu bude vystavená tiež v decembri vo Viedni v rámci BA-CA Kunstforum. Konečná podoba projektu vrátane knižných publikácií bude predstavená v rámci prezentácie každoročnej analytickej Súhrnnej správy o stave spoločnosti vo februári 2009.

Projekt podporili Stredoeurópska nadácia a Slovnaft, a. s.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore