ivo.sk
Martin Bútora a Grigorij Mesežnikov na stretnutí slovenských a maďarských spoločenskovedných pracovníkov v Budapešti

Martin Bútora a Grigorij Mesežnikov sa dňa 17. novembra 2008  v Budapešti zúčastnili na expertnom okrúhlom stole a následnej verejnej panelovej diskusii, venovanej riešeniu konfliktných situácií a hľadaniu východísk v slovensko-maďarských vzťahoch. Podujatie zorganizovali Ústav pre výskum menšín a Sociologický ústav Maďarskej akadémie vied a Inštitút pre verejné otázky (Bratislava), jeho účastníkmi zo Slovenska boli okrem zástupcov IVO Rudolf Chmel, Miroslav Kusý, Milan Zemko, Štefan Šutaj, László Öllős, Tomáš Stražay, Lázsló Szigeti,  Péter Hunčík a Robert Ondrejcsák, účastníkmi z Maďarska boli László Szarka, Pál Tamás, Péter Tölgyessy, László Valki, Iván Halász, Judit Hamberger, Alžbeta Račková, István Kollai, Nándor Bárdi, Balázs Dobos, János Terényi,  Norbert Tóth, Zoltán Kántor, Lázsló Lengyel a Csaba Gombar (dvaja poslední sa zúčastnili iba na verejnej časti podujatia). Účastníci stretnutia oznámili založenie neformálnej slovensko-maďarskej konzultatívnej občianskej iniciatívy, ktorá sa znovu zíde na začiatku roka 2009 na Slovensku,  a vydali spoločné stanovisko k aktuálnej situácii v slovensko-maďarských vzťahoch v nasledujúcom znení:

Stanovisko

My, účastníci stretnutia slovenských a maďarských spoločenskovedných pracovníkov už dlhšiu dobu so znepokojením sledujeme zhoršovanie slovensko-maďarských vzťahov. Považujeme túto situáciu za neprimeranú pre spolunažívanie  takých dvoch susedných krajín, akými sú Maďarsko a Slovensko. Spájajú nás  rozmanite väzby vyplývajúce zo spoločných historických skúseností, historického spolunažívania v rámci spoločných štátnych útvarov. Spája nás spoločná  zodpovednosť za práva a slobodný vývin  maďarskej menšiny na Slovensku a slovenskej menšiny v Maďarsku. Spájajú nás demokratické hodnoty, vyplývajúce  zo spoločného členstva v EÚ a NATO. Spája nás spoločná budúcnosť.

O to smutnejšie je pre nás pozorovať, ako  extrémistické a nacionalistické sily negatívne ovplyvňujú  charakter medzištátnych slovensko-maďarských vzťahov. Rozhodne by sme si neželali, aby takto nepriaznivo vstupovali aj do medziľudských vzťahov medzi príslušníkmi oboch národov.  Sme pripravení prispieť k tomu, aby sa tak nestalo. Chceli by sme sa tak pripojiť k úsiliu mnohých ďalších – primátorov a starostov, predstaviteľov cirkvi, historikov, umelcov, zahraničnopolitických expertov – ktorí v minulosti čí dnes vystupovali a vystupujú za vzájomné porozumenie.

Uvedomujeme si, že zhoršovanie vzťahov môže padať  na „úrodnú pôdu“ aj preto, lebo vo verejnosti oboch krajín dodnes prezívajú mnohé stereotypy a historičke mýty a chyba hlbšia znalosť jednotlivých úsekov spoločných dejín.  To využívajú ti, ktorí namiesto pozitívnych skúseností spolužitia a spolupráce radšej vyzdvihujú udalosti, ktoré Slovákov a Maďarov rozdeľovali.

V tejto zložitej situácii považujeme za potrebné vytvoriť spoločný priestor pre pravidelné hĺbkové analýzy jednotlivých aspektov vzájomných vzťahov, ako aj na spoluprácu so zástupcami zodpovedných médií v obidvoch krajinách. Obraciame sa tiež na  zodpovedné politické elity oboch štátov, aby vytvárali podmienky pre vecný dialóg a systematickú komunikáciu o riešení prípadných konfliktov. Obraciame sa na aktérov slovenskej a maďarskej občianskej spoločnosti, akademickú sféru, intelektuálov a nezávislé médiá, aby svojou činnosťou napomáhali dialógu dvoch štátov a národov a prispievali k plnohodnotnému spolunažívaniu väčšinových spoločenstiev a menšín.

Vyzývame politikov  v obidvoch štátoch, aby úzkostlivo dodržiavali existujúci štandard vo výkone práv príslušníkov národnostných menšín a aby sa zdržali akýchkoľvek krokov, ktoré by tento štandard znižovali.

Stretnutím v Budapešti 17. novembra 2008 zakladáme neformálnu slovensko-maďarskú konzultatívnu občiansku iniciatívu, otvorenú pre každého, komu záleží na dialógu a spolupráci dvoch krajín. Budeme pokračovať v našich úsiliach, zameraných na znižovanie napätia, odstránenie balvanov nedôvery a nevraživosti a posilňovania spoločného povedomia príslušnosti k modernej Európe, založenej na univerzálnych princípoch slobody a demokracie, bohatej svojou etnickou a kultúrnou rozmanitosťou. Chceme a budeme približovať spoločnú európsku budúcnosť Slovenska a Maďarska, prehlbovať kvalitu nášho spolunažívania a spolupráce.

Prečítajte si ohlasy v slovenských a maďarských médiách.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Publikácia prináša množstvo faktov z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zosociologických výskumov.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Skúmanie pravicového extrémizmu v SR z hľadiska straníckej politiky a verejnej mienky.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Pravicový extrémizmus na Slovensku. Výzva pre demokraciu a európske hodnoty

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore