ivo.sk
IVO reaguje na hodnotenie Súhrnnej správy premiérom Robertom Ficom

Inštitút pre verejné otázky: pozývame premiéra Roberta Fica do otvorenej diskusie


Inštitút pre verejné otázky (IVO) protestuje proti tónu a obsahu reakcie predsedu vlády SR Roberta Fica na nedávno vydanú publikáciu Slovensko 2007 – Súhrnná správa o stave spoločnosti. Vo svojej reakcii R. Fico uviedol, že „považuje za absurdné, aby takzvaní analytici, o ktorých je všeobecne známe, že sú priaznivcami a dokonca patrili alebo patria do širšieho okruhu poradcov bývalej pravicovej vlády, vydávali svoje názory a úsudky za nezávislé a objektívne“. V ďalšom komentári ešte dodal: „Nemôžu si vydávať nejaké knižočky, kde na prvú stranu dajú nejaký valec a na zadnú stranu dajú diaľnice a povedia, že rok 2007 bol rokom tyranie väčšiny... Odmietame, aby sa tu niekto staval do polohy nezávislých komentátorov slovenskej politickej scény. Najmä to odmietame vtedy, ak je úplne zrejmé o koho ide a kde sú zaradení.“

IVO je tu vyše 10 rokov (dlhšie ako strana Smer–SD a oveľa dlhšie ako táto vláda), je renomovanou inštitúciou, ktorá vydala viac ako 120 knižných publikácií, uskutočnila desiatky prieskumov, zorganizovala desiatky medzinárodných konferencií. Súhrnné správy nie sú iba dielom editorov, tvoria ich veľké tímy, autormi a lektormi jednotlivých kapitol sú experti s vysokou odbornou reputáciou – autori monografií a učebníc, nositelia akademických titulov a pedagogických hodností (profesori, docenti, doktori a kandidáti vied), pracovníci rôznych výskumných inštitúcií. Napríklad v tohtoročnej Súhrnnej správe, ktorá má vyše 700 strán, medzi 53 autormi a 25 oponentmi sú experti z 20 mimovládnych organizácii, think-tankov a ďalších, 6 odborní pracovnici Slovenskej akadémie vied, 18 expertov pôsobiacich na slovenských aj zahraničných vysokých školách, 4 experti pôsobiaci na zahraničných vedecko-výskumných pracoviskách. Sú medzi nimi 4 profesori, 5 docenti, 4 doktori vied, 24 nositeľov titulu PhD. a ďalší.

Útok a obvinenia premiéra R. Fica z neobjektívnosti a straníckosti expertov a spolupracovníkov IVO považujeme za krok, ktorý môže ohroziť slobodu vedeckého bádania na Slovensku. Takýto postoj považujeme za symptóm autoritárskeho spôsobu myslenia. Nemá páru v demokratickej Európe: takto sa voči mimovládnym organizáciám správajú iba politici v krajinách s nedemokratickým režimom, v poslednom čase sa podobným spôsobom na adresu mimovládnych organizácií vyjadroval aj prezident Ruska Vladimír Putin, za čo zožal kritiku doma a v zahraničí. Najvyššie postavení štátni činitelia v demokratických krajinách nevydávajú paušalizované tlačové vyhlásenia, ale vstupujú do verejných diskusií. Práve tam, na tento terén, slovenského premiéra úprimne pozývame – k verejnej medializovanej diskusii na ktorúkoľvek tému z takmer 25 oblastí, ktorým sa tohoročná Súhrnná správa venuje. Mnohí experti a autori spolupracujúci s IVO sú na takúto korektnú verejnú rozpravu pripravení.

Radi by sme pri tejto príležitosti pripomenuli, že popri pravidelnom monitorovaní vnútornej a zahraničnej politiky, legislatívy a stavu právneho štátu, vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, ekonomiky, verejnej mienky, ako aj vývoja v oblasti verejnej správy, životného prostredia, školstva, kultúry, zdravotníctva, médií, popri sledovaní úrovne korupcie a kriminality sa IVO  dlhodobo, a nie iba konjunkturálne, venuje sociálne citlivým otázkam. V roku 2002 sme ako prví vydali vyše 900-stranovú Súhrnnú správu o Rómoch na Slovensku z pera takmer 50 autorov, ktorú oponovala dvadsiatka expertov a kapitola o Rómoch je od roku 2000 regulérnou súčasťou systematického monitoringu. V každoročne vydávaných Súhrnných správach sú kapitoly zaoberajúce sa rozvojom regiónov, sociálnymi otázkami, kvalitou života, ľudskými právami, problémami národnostných a ďalších menšín, otázkami rovnosti príležitostí. V uplynulých rokoch sme o. i. konkrétne písali o chudobe, o štátnej politike voči mládeži, o športe, o starších a starých ľuďoch v spoločnosti, o zdravotne postihnutých občanoch, o populačnom vývoji a štruktúre rodín, o násilí páchanom na ženách, o zahraničnej migrácii. Pravidelne sa tiež venujeme informačným technológiám, rozvoju internetu, e-governmentu a digitálnej gramotnosti i ďalším témam, ktoré považujeme za dôležité pre demokratickú modernizáciu Slovenska. IVO nedávno rozbehlo kampaň „Prekonajme bariéry pri zamestnávaní žien v zrelom veku“, ktorá je súčasťou projektu Plus pre ženy 45+  venovaného posilneniu pozície žien na trhu práce. Projekt, na ktorom pracujeme spolu s ďalšími organizáciami už vyše dva roky, je podporovaný Európskou úniou a má priaznivý ohlas medzi širokými vrstvami obyvateľstva v rôznych kútoch Slovenska.

Od samotného začiatku projektu Súhrnnej správy je každoročnou súčasťou aj rozsiahla kapitola o mimovládnych neziskových organizáciách a stave občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorá čo najpodrobnejšie ukazuje, ako stovky aktivít slobodných občanov a tisícok dobrovoľníkov prispievajú k riešeniu problémov a menia tvár Slovenska k lepšiemu.

Súhrnné správy a ďalšie produkty z dielne IVO sú žiadanými, užitočnými a často používanými materiálmi pre študentov, výskumníkov, žurnalistov, ľudí z biznisu, samospráv, z mimovládnych organizácií po celom Slovensku. Poznajú ich v odborných, akademických, žurnalistických a diplomatických komunitách aj v zahraničí, od Českej republiky a Rakúska cez Nemecko a Veľkú Britániu, západný Balkán, Ukrajinu a Bielorusko, baltské štáty, až po Indiu, USA či Kanadu.

IVO sa v každoročných správach pravidelne venuje témam ako sú právny štát, medzietnické vzťahy, boj s korupciou a transparentnosť  i konkrétnym rozborom verejných politík v rôznych oblastiach. Je možné, že slovenský premiér reagoval tak podráždene práve preto, lebo niektoré z týchto verejných politík, ako i celkový štýl vládnutia, boli podrobené kritickému expertnému rozboru. Obávame sa však, premiér R. Fico projekt Súhrnnej správy nepozná a jej tohoročné vydanie vôbec nečítal, inak by nemohol prísť s paušálnymi obvineniami. V niektorých oblastiach správa konštatuje pokrok, aký Slovensko dosiahlo, inde hovorí tak o úspechoch, ako aj o problémoch, v ďalších oblastiach nastavuje kritické zrkadlo spôsobu výkonu moci. Súhrnná správa neuplatňuje nijaké čierno-biele videnie, to iba JUDr. R. Fico antagonizuje, polarizuje, rozdeľuje a všade hľadá nepriateľov. Súhrnná správa i občianske organizácie typu IVO naopak hľadajú spojencov – všetkých decizorov a administrátorov, ľudí v štátnej a verejnej správe, v samospráve, v politike, v biznise, vo výskume, v občianskom prostredí, medzi ľuďmi v médiách, umelcami i športovcami. Hľadajú občanov – vlastencov, ktorí chcú veci zlepšiť.

IVO je nezávislý think-tank, jeho interní analytici nie sú členovia nijakých politických strán. Od založenia IVO nikdy nepôsobili v straníckych zoskupeniach, ich angažovanie je predovšetkým občianske a expertné. Zakladateľ a prvý prezident IVO Martin Bútora pôsobil v novembrových dňoch a neskôr vo Verejnosti proti násiliu, po roku 1992 nebol členom nijakej strany, post veľvyslanca SR v USA vykonával ako diplomat bez straníckeho členstva.

Autormi IVO sú experti s rôznymi hodnotovými orientáciami, do Súhrnných správ prispievajú ľudia s rôznymi politickými profiláciami – liberálnymi, konzervatívnymi, „zelenými“, sociálnodemokratickými. Okrem profesionálnej expertízy ich spája aj vyznávanie  občianskeho princípu, kritického dialógu a princípov ústavnosti. Našimi autormi však nie sú extrémisti rôzneho zamerania, nositelia autoritárskych a totalitných názorov. Rešpektujeme každý názor, pokiaľ sa hlási k demokratickým pravidlám hry a k princípu ústavnosti. Aj keď si vysoko vážime reprezentantov konzervatívnych názorov, je úplným skreslením označiť IVO (a tým nepriamo aj celý autorský tím Súhrnnej správy)  za „pravicovú organizáciu“. Viacerí autori tejto ročenky by sa voči takémuto označeniu ohradili. Premiér R. Fico ho niekoľkokrát použil zrejme iba preto, lebo chcel vyvrátiť logiku kritických argumentov používaných v Súhrnnej správe.

Videli sme, že R. Fico doteraz odmietal verejne diskutovať so svojimi politickými oponentmi a dával prednosť monológu. Chceme ho v korektnej diskusii konfrontovať s odbornými zisteniami o stave slovenskej spoločnosti. Podotýkame, že nereprezentujeme nijakú politickú stranu a nesúťažíme s predsedom Smeru-SD o moc a o vládnu funkciu. Vyzývame ho na vecný a otvorený dialóg, napríklad v sérii diskusií vo verejnoprávnych  médiách. Sme presvedčení, že takáto rozprava by mala svoj zmysel a vyvrátila by obavy, ktoré predseda vlády Slovenskej republiky šíri tónom i obsahom svojich vystúpení – obavy z pokusov obmedzovať slobodu vedeckého bádania, ostrakizovať oponentov, umlčať nezávislé kritické hlasy.

Grigorij Mesežnikov, Martin Bútora, Miroslav Kollár
editori publikácie Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti


Reakcia predsedu vlády SR Roberta Fica na publikáciu Slovensko 2007 Súhrnná správa o stave spoločnosti.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore