ivo.sk
Inštitút pre verejné otázky udelil ceny za odbornosť, občiansky prínos a odvahu

Pri príležitosti desiateho výročia svojej existencie (od februára 1997) Inštitút pre verejné otázky nielen predstavil svoju pravidelne vydávanú analytickú ročenku – publikáciu Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti – ale sa rozhodol tiež oceniť osobnosti, ktoré vtlačili pečať uplynulému desaťročiu a pozitívne ovplyvňovali proces spoločenských premien na Slovensku.

Zmyslom tohto ocenenia je  „zaľudniť“ históriu rokov, o ktorých vypovedajú každoročné Súhrnné správy, obohatiť ju o živé ľudské bytosti, ktoré výrazne ovplyvňovali dobu, o ktorej sme písali v našich analýzach a publikáciách.

Išlo nám o ocenenie osobností, ktorých pôsobenie sme vnímali za celých desať rokov činnosti IVO. Pre nás sú to teda Ceny desaťročia, nepozerali sme sa iba na uplynulý rok, ale na celú dekádu plnú pohnutých udalostí, dramatických zvratov, ale aj vytrvalej práce a úsilia. Samozrejme si uvedomujeme, že ľudí, ktorí by si zaslúžili takého uznanie, je na Slovensku viac, a rovnako je veľa ľudí, ktorí oceneným osobnostiam pomáhali uplatniť ich prínos.

Sme si tiež vedomí, že vyčleňovať jednotlivé kategórie – odbornosť, občiansky vklad, odvaha – je trochu umelé. Pretože odbornosť by nemusela stačiť, ak by človek nemal aj zdravú guráž a nebol zodpovedným občanom. Podobne len odvaha nestačí na to, aby takýto vklad bol naozaj prínosom, vyžaduje si to aj patričnú intelektuálnu a odbornú úroveň.

V roku 2007 ocenenia Inštitútu pre verejné otázky získali:

Viktor Nižňanský: cena za odbornosť pri presadzovaní demokratických reforiem a zlepšovaní kvality života na Slovensku.
Táto cena je vyjadrením uznania za jedinečný intelektuálny prínos, odborný vklad a líderstvo pri teoretickej príprave i praktickom uskutočňovaní decentralizácie a reformy verejnej správy na Slovensku.

Daniel Brezina:
cenu za občiansky prínos k prehlbovaniu demokracie a zlepšovaniu kvality života na Slovensku.

Táto cena je vyjadrením uznania za jedinečný občiansky vklad, tvorivosť a líderstvo v kampaniach za integráciu Slovenska do EÚ a NATO, za demokratický priebeh volieb 1998 a za odstraňovanie bariér sťažujúcich život zdravotne postihnutým občanom.

Ľuba Lesná:
cenu za odvahu pri hľadaní pravdy v zápase o demokraciu a pri zlepšovaní kvality života na Slovensku.

Táto cena je vyjadrením uznania za statočnosť a jedinečný vklad investigatívnej žurnalistky pri hľadaní pravdy o temných stránkach našej nedávnej minulosti, ktorých osvetlenie je dôležité pre kvalitu demokracie a dôveryhodnosť verejných inštitúcií na Slovensku.

Fotografie z udeľovania cien


Viktor Nižňanský pri preberaní ceny od členov Správnej rady IVO Ingrid Brockovej a Vladimíra Krivého. Súčasťou ceny je fotografia od Tomkiho Němca.


Viktorovi Nižňanskému blahoželá k uvedeniu ceny prvý prezident a spoluzakladateľ IVO Martin Bútora.


Cenu za neprítomného laureáta Daniela Brezinu prevzal z rúk Zory Bútorovej a a Broni Pinterovej z IVO a člena Správnej rady IVO Filipa Vagača Jaroslav Pilát.


Ľube Lesnej odovzdali cenu prezident IVO Grigorij Mesežnikov a programová riaditeľka IVO Oľga Gyárfášová.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska
Politická participácia žien na Slovensku 2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore