ivo.sk
Prvá monografická publikácia IVO v ruskom jazyku

Inštitút pre verejné otázky začiatkom apríla 2007 vydal publikáciu Опыт дeмокрaтичeских прeобрaзовaний Словaкии (Skúsenosti demokratických premien Slovenska), ktorá približuje ruskojazyčným čitateľom historické, vnútropolitické, ekonomické, socio-kultúrne a zahraničnopolitické súvislosti procesu transformácie spoločnosti po páde komunistického režimu.

Zostavovateľmi a editormi tejto kolektívnej monografie – prvej, ktorú IVO vydal v ruskom jazyku – sú Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov a Miroslav Kollár. Autormi jednotlivých kapitol sú experti a publicisti z oblasti histórie, politológie, sociológie, ekonómie pôsobiaci v popredných odborných inštitúciách, ako Historický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), Sociologický ústav SAV, Ústav politických vied SAV, Filozofická fakulta Univerzity Komenského (Katedra politológie a Katedra maďarského jazyka a literatúry), Ústav slavistických a východoeurópskych studií pri Karlovej univerzite v Prahe, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Svetová banka, Centrum pre filantropiu, denník Sme.

Inštitút pre verejné otázky je autorsky zastúpený Grigorijom Mesežnikovom, Miroslavom Kollárom, Oľgou Gyárfášovou, Zorou Bútorovou a Martinom Bútorom.

Úsilím editorov i autorov bolo priblížiť zahraničným čitateľom historické dedičstvo, s akým slovenská spoločnosť vstupovala do procesu demokratickej transformácie po Novembri 1989, ako aj ponúknuť hutnú, ale plastickú syntézu vykresľujúcu charakter i pozadie hlbokých a všestranných premien a dopad reforiem na spoločnosť.

Publikácia je určená širokému okruhu ruskojazyčných záujemcov o modernú históriu i súčasnosť Slovenska a strednej Európy a predstavuje vítaný nástroj komunikácie pre žurnalistov, študentov, akademickú obec, zahraničnopolitických analytikov, politológov a sociológov, ale aj pre ľudí pôsobiacich v politike, v biznise, v občianskych organizáciách či v oblasti turistiky.

Vydanie publikácie podporil German Marshall Fund of the US a je voľne prístupná.

Download: Опыт дeмокрaтичeских прeобрaзовaний Словaкии [PDF dokument, 6.6 MB]


>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore