ivo.sk
IVO v Banskej Bystrici

Martin Bútora, čestný prezident IVO, spolueditor a spoluautor Súhrnnej správy Slovensko 2006, a Zora Bútorová, spoluautorka kapitoly o verejnej mienke a kapitoly o rovnosti žien a mužov, navštívili 5. marca 2007 Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde predniesli prednášku „Slovensko 2006: krajina na prahu zmien. Zahraničná politika a verejná mienka v Súhrnnej správe o stave spoločnosti“.

V aule univerzity sa zišlo okolo 100 účastníkov. V diskusii zaznievali otázniky nad zahraničnopolitickou kapacitou nového slovenského kabinetu,  nad rozvíjaním potenciálu Slovenska v kontaktoch so zahraničím. Študenti sa zaujímali o postoje verejnosti k Európskej únii, o problematiku imigrácie i o rolu médií a politikov pri utváraní zahraničnopolitických orientácií občanov. Neformálny charakter dodala stretnutiu skutočnosť, že študenti UMB zvyknú stážovať na zahraničných zastupiteľstvách Slovenskej republiky. Tak tomu bolo aj v rokoch 1999 – 2003, keď viacerí poslucháči UMB pomáhali tímu veľvyslanca Martina Bútoru vo Washingtone. Záujemcovia si so sebou odniesli aj publikácie IVO, ktoré sa na podujatiach takéhoto typu tradične ponúkajú za znížené ceny.


Doc. PhDr. Martina Bútoru a PhDr. Zoru Bútorovú, CSc. prijal v sprievode predsedu Slovenskej atlantickej komisie Roberta Vaasa prodekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB doc. PhDr. Peter Terem, PhD. Inštitút pre verejné otázky daroval univerzitnej knižnici niekoľko novších publikácií.


Prednášku pomohol zorganizovať Milan Solár z Euroatlantického centra v Banskej Bystrici (prvý zľava) a Robert Vaas, predseda Slovenskej atlantickej komisie (štvrtý zľava).


Na Univerzite Mateja Bela témy zahraničnej politiky a verejnej mienky už tradične priťahujú pozornosť.


Živá diskusia sa pretiahla takmer o hodinu.

 >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore