ivo.sk
IVO v Banskej Bystrici

Martin Bútora, čestný prezident IVO, spolueditor a spoluautor Súhrnnej správy Slovensko 2006, a Zora Bútorová, spoluautorka kapitoly o verejnej mienke a kapitoly o rovnosti žien a mužov, navštívili 5. marca 2007 Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde predniesli prednášku „Slovensko 2006: krajina na prahu zmien. Zahraničná politika a verejná mienka v Súhrnnej správe o stave spoločnosti“.

V aule univerzity sa zišlo okolo 100 účastníkov. V diskusii zaznievali otázniky nad zahraničnopolitickou kapacitou nového slovenského kabinetu,  nad rozvíjaním potenciálu Slovenska v kontaktoch so zahraničím. Študenti sa zaujímali o postoje verejnosti k Európskej únii, o problematiku imigrácie i o rolu médií a politikov pri utváraní zahraničnopolitických orientácií občanov. Neformálny charakter dodala stretnutiu skutočnosť, že študenti UMB zvyknú stážovať na zahraničných zastupiteľstvách Slovenskej republiky. Tak tomu bolo aj v rokoch 1999 – 2003, keď viacerí poslucháči UMB pomáhali tímu veľvyslanca Martina Bútoru vo Washingtone. Záujemcovia si so sebou odniesli aj publikácie IVO, ktoré sa na podujatiach takéhoto typu tradične ponúkajú za znížené ceny.


Doc. PhDr. Martina Bútoru a PhDr. Zoru Bútorovú, CSc. prijal v sprievode predsedu Slovenskej atlantickej komisie Roberta Vaasa prodekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB doc. PhDr. Peter Terem, PhD. Inštitút pre verejné otázky daroval univerzitnej knižnici niekoľko novších publikácií.


Prednášku pomohol zorganizovať Milan Solár z Euroatlantického centra v Banskej Bystrici (prvý zľava) a Robert Vaas, predseda Slovenskej atlantickej komisie (štvrtý zľava).


Na Univerzite Mateja Bela témy zahraničnej politiky a verejnej mienky už tradične priťahujú pozornosť.


Živá diskusia sa pretiahla takmer o hodinu.

 >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska
Politická participácia žien na Slovensku 2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore