ivo.sk
Príspevok k uchovávaniu pamäti o holokauste

Cieľom medzinárodnej konferencii Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti, ktorá sa v dňoch 10. – 12. októbra 2007 konala v Mojmírovciach pri Nitre, bolo predstaviť tak výsledky vedeckého výskumu holokaustu na Slovensku i v ďalších krajinách Európy, ako aj súčasné podoby vzdelávania o tragédii vyvražďovania Židov. Podľa slov hlavnej organizátorky Moniky Vrzgulovej, riaditeľky Dokumentačného strediska holokaustu, „v súčasnosti by sme veľmi potrebovali, aby vedomosti a poznatky akademikov boli spracované do vzdelávacích projektov a poskytnuté stredným a vysokým školám“. Cieľom je „prístupnou formou odovzdať tieto poznatky mladej generácii“ (Sme, 10. októbra 2007). Trojdňová konferencia bola na Slovensku ojedinelým podujatím nielen svojím rozsahom, ale aj účasťou predstaviteľov rôznych disciplín (historikov, pedagógov, etnológov, psychológov) a zástupcov rôznych generácií, mladšej i strednej generácie historikov.

IVO na tejto konferencii zastupoval Martin Bútora, ktorý bol prvým koordinátorom projektu orálnej histórie Osudy tých, ktorí prežili holokaust uskutočneného nadáciou Milana Šimečku v rokoch 1995-2000. Moderoval panel za účasti slovenských historikov Eduarda Nižňanského z Katedry histórie Univerzity Komenského (vystúpil s príspevkom Reflexia holokaustu v slovenskej historiografii) a Ivana Kamenca z  Historického ústavu SAV (Fenomén Holokaustu v historiografii, v umení a vo vedomí slovenskej spoločnosti) a ich zahraničných partnerov Rafaela Vagu z Yad Vashem v Izraeli (Holokaust- medzi pamäťou a históriou) a rakúskeho historika Gerharda Baumgartnera (Meniaca sa rola holokaustu v rakúskej verejnej debate). „Viac sa pýtame aj na to, čo sa dialo pred a po holokauste“; „väčšia pozornosť sa venuje zodpovednosti nežidovskej väčšiny voči jej židovským spoluobčanom“; „Rakúsko dlho vnímalo seba ako obeť nacistického Nemecka a holokaust ako udalosť, ktorá sa odohrala niekde ďaleko, niekde inde – ale to sa zmenilo“; „holokaust by sa nemal stať iba jednou z epizód druhej svetovej vojny, je to svojimi rozmermi obludne unikátna tragédia, a predsa má aj univerzálne črty “; „čo sa stalo a ako sa to stalo, je stále dôležité, ale mladšia generácia sa bude pýtať, prečo sa to stalo, ako sa to mohlo stať“ – aj takéto myšlienky zazneli na paneli. Večer účastníkov konferencie pozdravili prítomní diplomati a ďalšie osobnosti; Martin Bútora vo svojom príhovore o zmenách v poznaní a vnímaní holokaustu s odchodom generácie priamych svedkov vyzdvihol význam nakrútených svedectiev „tvárí, ktoré hovoria, spomínajú i mlčia“ pre dobu, keď holokaust definitívne prejde do kolektívnej pamäti.

Download: Príspevok Martina Bútoru v kolektívnej publikácii Vrzgulová, Monika (ed.): We Saw the Holocaust (PDF dokument, 124 KB)

Download: Úvod Martina Bútoru k publikácii Ivana Kamenca: On the Trail of Tragedy (PDF dokument, 85 KB)
Na paneli medzinárodnej konferencie konferencii Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti sa stretli slovenskí historici Eduard Nižňanský a Ivan Kamenec so svojimi zahraničnými partnermi Rafaelom Vagom a Gerhardom Baumgartnerom. Diskusiu moderoval Martin Bútora.Iniciátorka konferencie a riaditeľka Dokumentačného strediska holokaustu Monika Vrzgulová s nemeckým veľvyslancom Dr. Jochenom Trebeschom a Martinom Bútorom sledujú vystúpenia hostí na večernom programe.

 >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Politická participácia žien na Slovensku 2020
Mýty o Rusku

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore