ivo.sk
IVO na konferencii Bieloruského inštitútu strategických štúdií v Kyjeve

Bielorusko čakajú zmeny, zhodli sa účastníci konferencie „K novej vízii Bieloruska“, ktorá sa v dňoch 10.-12. septembra konala v Kyjeve. Za účasti zahraničných hostí ju zorganizoval nedávno založený Bieloruský inštitút pre strategické štúdie, pri zrode ktorého stáli významní analytici, verejní činitelia, žurnalisti a editori, popredné osobnosti bieloruského nezávislého myslenia (Ales Ancipienka, riaditeľ Bieloruského kolégia, Valerij Bulgakov, šéfredaktor žurnálu Arche, Andreja Dinka, šéfredaktor časopisu Naša Niva a Piotr Marcev, šéfredaktor novín Delovaja gazeta a ďalší). Cieľom BISS, ktorý má sídlo vo Vilniuse, je podľa predsedu jeho správnej rady Sergeja Pankovského, vedúceho internetového think tanku Naše mnenije, posilniť dialóg v rámci expertnej komunity, osloviť širšiu spoločnosť s alternatívami ďalšieho rozvoja krajiny a komunikovať so zahraničím. „Chceme ovplyvniť smerovanie transformácie, predložiť novú víziu smerovania Bieloruska,“ povedal riaditeľ BSSI, politológ Vitali Silitski.

Po energetickom spore s Ruskom a zvýšení cien za energiu sa Bielorusko ocitlo v novom geopolitickom kontexte. Hoci desiatky prítomných expertov nepredpokladali predbežne nijaké rýchle zmeny či reformy vládnej politiky, predsa len sa podľa člena rady BISS ekonóma Pavla Danejku z Inštitútu privatizácie a manažmentu sa energetickým konfliktom s Ruskom „skončila jedna etapa bieloruskej histórie“. Rastúci príklon elít k štátnej nezávislosti, náznaky „politickej derusifikácie“ Bieloruska, ako aj potreba ekonomickej transformácie otvárajú väčší priestor pre dialóg. Bieloruská spoločnosť sa pomaly mení, pripomenul ďalší člen Rady BISS sociológ Andrej Vardamatskij, a krajina bude čeliť modernizačným výzvam.

IVO reprezentoval v Kyjeve Martin Bútora, ktorý sa v úvodnom príhovore na začiatku konferencie (vystúpil spolu s Aki Petersonom, vedúcim zastupiteľstva Rady Európy na Ukrajine a Dirkom Schűbelom, zástupcom Európskej komisie v Kyjeve) dotkol tém, ktoré rezonovali aj neskôr. Zdôraznil potrebu kvality alternatívneho myslenia a opozície; pripomenul užitočnosť “princípu troch “K” (komunikácia, kooperácia, koordinácia) medzi jednotlivými aktérmi; podčiarkol schopnosť “sebaučiacej sa spoločnosti”; vyzdvihol potenciálnu transformatívnu silu dobre skoordinovanej expertnej komunity. V neformálnej diskusii tiež načrtol koncept „konkurencieschopnosti spoločnosti“ ako nosný zjednocujúci pohľad uľahčujúci alternatívne uvažovanie i vzájomnú komunikáciu.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore