ivo.sk
Ženy 45+ na trhu práce: rod, vek a rovnosť príležitostí

Na pôde Českého centra sa pod záštitou Inštitútu pre verejné otázky a rozvojového partnerstva Plus pre ženy 45+ uskutočnila 10. mája 2007 medzinárodná konferencia Ženy 45+ na trhu práce: rod, vek a rovnosť príležitostí, na ktorej sa zúčastnili odborníčky a odborníci zo Slovenska, Fínska, Nemecka, Litvy a Českej republiky.

Toto podujatie je súčasťou aktivít rozvojového partnerstva Plus pre ženy 45+ Iniciatívy Spoločenstva EQUAL financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Ide o spoločný projekt Inštitútu pre verejné otázky, občianskeho združenia EsFem, agentúry FOCUS a občianskeho združenia Hlava 98, ktorý si kladie za cieľ prispieť k plnšiemu zmapovaniu pracovnej a širšej životnej situácie žien 45+, ako aj k zachyteniu špecifickej kombinácie rodových a vekových stereotypov v rozličných prostrediach slovenskej spoločnosti. Výskumné zistenia by mali poslúžiť na vzdelávacie aktivity (rodové tréningy a školenia) a na sociálnu kampaň zameranú na rodové a vekové scitlivenie spoločnosti. Mohli by tak prispieť k tvorbe takej verejnej politiky, ktorá bude smerovať k využitiu pracovného potenciálu žien 45 + a k posilneniu ich pozície na trhu práce i v širšej spoločnosti.

Medzinárodnú konferenciu otvorili Zora Bútorová, vedúca projektu Plus pre ženy 45+, Vladimír Galuška, veľvyslanec Českej republiky na Slovensku a Iveta Radičová, podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie.

Prvý panel pod názvom Ženy 45+ očami výskumu a médií moderovala Jana Cviková zo záujmového združenia žien Aspekt. Zora Bútorová v príspevku Silné, či slabé? Práca a vek v živote žien 45+ prezentovala zistenia najnovších sociologických výskumov IVO uskutočnených na pôde projektu EQUAL, ktoré komparovala so staršími poznatkami. O podobné zdroje sa opieral príspevok Jarmily Filadelfiovej (IVO) Ženy 45+: realita pracovného a rodinného života. Monika Bosá (EsFem) vo svojom vystúpení Ženy 45+: ako ich vidia slovenské médiá prezentovala výsledky obsahovej analýzy vybraných denníkov, časopisov a reklamných spotov Dôchodcovských správcovských spoločností.

Druhý panel pod názvom Rod a vek na fínskom trhu práce moderovala Oľga Gyárfášová (IVO). Kaisa Kauppinen z helsinského Fínskeho inštitútu zdravia pri práci ponúkla širší pohľad na tému Rod a vek – mýty a realita. Auli Airila a Kaisa Eskola z tej istej inštitúcie prezentovali výsledky nedávneho empirického výskumu zameraného na vekové stereotypy voči pracovníkom v mladom, strednom a staršom veku.

Popoludňajší panel niesol názov Tu a teraz: sondy do každodennosti žien 45+, zhodný s titulom najnovšej publikácie Inštitútu pre verejné otázky. Moderátor panelu Martin Bútora (IVO) označil túto časť programu konferencie za „viac ako panel“, lebo znamenala vlastne aj prezentáciu čerstvej publikácie. Knihu uviedla jej editorka Zora Bútorová. V rámci panelu sa predstavili autorky štyri prípadové štúdie. Sylvia Šumšalová (IVO) predniesla príspevok Keď sa z koníčka stane podnikanie: skúsenosti žien z Lučenca a okolia. Lýdia Marošiová (IVO) a Janka Debrecéniová (Občan a demokracia) ponúkli sociologický a právnický pohľad na Pracovné podmienky šičiek na severnom Slovensku (alebo čo sa skrýva na cenou šiat, ktoré máme možno práve na sebe). Príspevok Martiny Sekulovej (IVO) vychádzal z prípadovej štúdie Keď rozhoduje sezónnosť... (pracovná situácia žien v turistickom regióne). A napokon Jana Andruchová (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom) sa zamerala na Situáciu žien v okrese Humenné v kontexte migrácie za prácou do zahraničia.

Štvrtý panel za zameral na Praktické odpovede: cesty k posilneniu žien 45+. Moderátor Peter Guráň (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) na ňom uviedol Adrianu Mesochoritisovú (EsFem), ktorá predniesla príspevok pod názvom Rodovo citlivé vzdelávanie: skúsenosti a inšpirácie z projektu Plus pre ženy 45+. Autorky ďalšieho príspevku 50+: skúsenosť zaváži, Isabella Wolter a Angelika Böttcher (obe pôsobiace ba Volkshochschule v Göttingene), priblížili publiku bohatú sieť 52 projektov podporovaných nemeckým federálnym ministerstvom práce, ktorých cieľom je posilniť pozíciu žien a mužov nad 50 rokov na trhu práce.

Na rokovanie konferencie nadviazala slávnostná večera, na ktorej niekdajšia disidentka Jiřina Šiklová, významná česká sociologička a publicistka, ako aj zakladateľka neziskovej organizácie Gender Studies v Českej republike i Katedry sociálnej práce Karlovej univerzity, zaujala svojimi úvahami o dilemách a postavení žien v zrelom veku pred rokom 1989 a dnes, čím vyprovokovala živú slovensko-česko-litovskú diskusiu či polemiku.

Medzinárodná konferencia pokračovala na druhý deň pracovným stretnutím nadnárodného partnerstva „European Gender Equality and Diversity Network”, ktorého súčasťou je aj slovenský národný tím.

Zaujímavé debaty, ktoré odštartovala konferencia, pokračovali aj vo voľných chvíľach, keď si zahraničné účastníčky vychutnávali atmosféru historického centra Bratislavy, kochali sa sútokom Dunaja a Moravy pod hradom Devín a usilovali sa predstaviť si dnes už takmer nepredstaviteľné: ostnaté drôty, ktoré pred necelými dvadsiatimi rokmi práve na tomto mieste oddeľovali našu krajinu od slobodného sveta.
Medzinárodnú konferenciu otvorili Zora Bútorová, vedúca projektu Plus pre ženy 45+, Vladimír Galuška, veľvyslanec Českej republiky na Slovensku a Iveta Radičová, podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie.


V sále Českého veľvyslanectva sa zišlo pestré publikum z akademického, mimovládneho, novinárskeho, politického a diplomatického prostredia, ako aj z verejnej správy. Takmer dvadsať ich prišlo zo zahraničia.


Začína prvý panel: Moderátorka Jana Cviková (vľavo) uvádza Zoru Bútorovú, Jarmilu Filadelfiovú a Moniku Bosú (sprava doľava).


Druhý panel patril Fínsku. Zaujímavú reflexiu prof. Kaisy Kauppinen o rozličných dimenziách veku pozorne sledujú fínske expertky Auli Airila a Kaisa Eskola, ako aj moderátorka Oľga Gyárfášová (sprava doľava).


Kaisa Kauppinen ešte raz.


Tretí panel, ktorý moderoval Martin Bútora, odštartovalo predstavenie novej knihy z dielne IVO Tu ta teraz: sondy do života žien 45+. Publikáciu predstavila jej editorka Zora Bútorová. Zľava autorky prípadových štúdií Jana Andruchová, Martina Sekulová, Janka Debrecéniová, Lýdia Marošiová a Sylvia Šumšalová.


Lýdia Marošiová a Janka Debrecéniová si posvietili na pracovné podmienky šičiek v štyroch textilných firmách.


Jana Andruchová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom hovorila o ženách, ktorých život je poznačený migráciou za prácou do zahraničia. Sprava: Martina Sekulová, Jana Andruchová a Lýdia Marošiová.


Po prezentácii všetkých štyroch štúdií Jiřina Šiklová z Katedry sociálnej práce Karlovej univerzity v Prahe vyzdvihla zameranie publikácie na pálčivé témy dneška.


Štvrtý panel bol slovensko-nemecký. Moderátor Peter Guráň predstavuje Adrianu Mesochoritisovú a autorskú dvojicu Angeliku Böttcher a Isabellu Wolter z Göttingenu.


Adriana Mesochoritisová sa delí o bohaté skúsenosti z rodovo citlivého vzdelávania, ktorému sa venuje v rámci projektu Plus pre ženy 45+.


Angelika Böttcher a Isabella Wolter referovali o desiatkach rozmanitých projektov zameraných na zvýšenie šancí starších ľudí na trhu práce.


Obe stáli pri zrode moderného slovenského feminizmu: literátka Jana Cviková a vedkyňa v odbore molekulárnej fyziológie Ľuba Lacinová.


Zabraté do rozhovoru. Zľava doprava: Gizela Brutovská z Prešovskej univerzity, študentka sociológie Janka Fedorková, Slávka Matulová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny a Gabriela Lubelcová z Katedry sociológie FF UK.


Jana Kviečinská z čerstvo založeného Inštitútu pre moderné Slovensko a Oľga Gyárfášová z desaťročného Inštitútu pre verejné otázky.


Nevychladne im tá káva? Jiřina Šiklová diskutuje s Janou Cvikovou a Janou Juráňovou z Aspektu.


Po vydarených fínskych prezentáciách. Zľava Kaisa Kauppinen, Martin Bútora, Auli Airila, Kaisa Eskola a Zora Bútorová.


Predpoveď počasia našťastie nevyšla a krajina okolo Devína sa zaskvela vo svojej vľúdnej kráse...

Foto: Paula Jójárt a IVO>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore