ivo.sk
Ženy, muži a vek v štatistikách trhu práce

Inštitút pre verejné otázky vydal novú publikáciu nazvanú Ženy, muži a vek v štatistikách trhu práce, ktorej autorkou je Jarmila Filadelfiová a editorkou Zora Bútorová. Publikácia vychádza v rámci projektu Plus pre ženy 45+ Iniciatívy Spoločenstva EQUAL č. 95/04-I/33-4.1, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Ide o prvú zo šiestich výskumných štúdií pripravovaných v rámci tohto projektu.

Štúdia prináša prehľadný súhrn štatistických dát o situácii žien a mužov vo sfére platenej práce, s dôrazom na vekovú skupinu nad 45 rokov. Prvá kapitola Demografický kontext trhu práce analyzuje základné demografické trendy a zmeny v reprodukčnom správaní, ako aj v zložení rodín a domácností, ktoré majú najvýraznejší dopad na zamestnanosť a trh práce. Druhá kapitola Štruktúra populácie podľa pohlavia a veku prezentuje vývoj početnosti a vekového zloženia žien a mužov podľa rôznych vymedzení produktívneho veku. Osobitnú pozornosť venuje početnosti a zloženiu vekovej skupiny 45+.

Obsahovo najbohatšia je tretia kapitola Rodová a veková dimenzia zamestnanosti a trhu práce. Analyzuje vzdelanostnú štruktúru a profesionálnu orientáciu žien a mužov na Slovensku, ekonomickú aktivitu podľa veku, mieru zamestnanosti žien a mužov podľa veku, rodovú segregáciu na trhu práce, rodovú a vekovú dimenziu pracovného miesta a rodové nerovnosti v odmeňovaní. Štvrtá kapitola, Rodová a veková dimenzia nezamestnanosti, predstavuje rozdiely v miere nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti žien a mužov. Všíma si aj zloženie skupiny nezamestnaných podľa veku, vzdelania či doby trvania nezamestnanosti.

Štúdia prezentuje štatistické dáta v časových radoch zachytávajúcich vývojové trendy. Vybrané súhrnné ukazovatele sa porovnávajú s priemerom krajín Európskej únie a s Českou republikou. Posledná časť publikácie prináša zhrnutie základných zistení a trendov v slovenskom a anglickom jazyku.

Na obálke je použité dielo poprednej slovenskej výtvarníčky Anny Daučíkovej.

Prečítajte si recenziu tejto publikácie v časopise Sociológia č. 5 / 2007 

Prečítajte si recenziu tejto publikácie v angličtine v časopise Slovak Sociological Review, vol. 39, No. 6, Fall 2007

Download: Ženy, muži a vek v štatistikách trhu práce si môžete (PDF formát, 790 KB)

Kniha sa prezentovala na tlačovej konferencii 27. februára 2007 v Inštitúte pre verejné otázky v Bratislave.
Autorka Jarmila Filadelfiová
Účastníci tlačovej konferencie
Autorka Jarmila Filadelfiová a editorka Zora Bútorová>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Politická participácia žien na Slovensku 2020
Mýty o Rusku

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore