ivo.sk
Tu a teraz: sondy do života žien 45+

Inštitút pre verejné otázky vydal novú publikáciu nazvanú Tu a teraz: sondy do života žien 45+, ktorej editorkou je Zora Bútorová. Publikácia je kolektívnym dielom šiestich autoriek a vychádza v rámci projektu Plus pre ženy 45+ Iniciatívy Spoločenstva EQUAL č. 95/04-I/33-4.1, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Ide o druhú zo šiestich výskumných štúdií pripravovaných v rámci tohto projektu.

Kľúčovým poznávacím nástrojom všetkých štyroch prípadových štúdií boli hĺbkové pološtandardizované rozhovory s respondentkami v štyroch odlišných regiónoch a sociálnych prostrediach. Každá zo štyroch prípadových štúdií charakterizuje situáciu na lokálnom trhu práce, čo vytvára základný kontext pre pochopenie pracovnej a životnej situácie respondentiek.

V štúdii Keď sa z koníčka stane podnikanie: skúsenosti žien z Lučenca a okolia venuje Sylvia Šumšalová pozornosť pracovným a životným podmienkam podnikateliek vo veku nad štyridsaťpäť rokov, ktorým pomáha, resp. pomáhala Nadácia Integra.

Štúdia Pracovné podmienky šičiek na severnom Slovensku (alebo čo sa skrýva na cenou šiat, ktoré máme možno práve na sebe), ktorá je autorským dielom Lýdie Marošiovej, Janky Debrecéniovej a Zory Bútorovej, obsahuje sociologickú analýzu a právnický komentár k pracovným podmienkam šičiek v štyroch súkromných firmách na výrobu odevov a bytových textílií, ktorých presnú lokalizáciu v záujme zachovania anonymity neuvádzame.

Prípadová štúdia Keď rozhoduje sezónnosť... (pracovná situácia žien v turistickom regióne) z pera Martiny Sekulovej sa zameriava na skúsenosti žien v bližšie neurčenej lokalite severného Slovenska, kde sa rozvíja aktívny turistický ruch.

A napokon štúdia Situácia žien v okrese Humenné v kontexte migrácie za prácou do zahraničia, ktorá je výsledkom spolupráce Jany Andruchovej a Zory Bútorovej, ponúka vhľad do života, ktoré buď samy pracujú v zahraničí (prevažne ako opatrovateľky starších ľudí), alebo majú blízkych príbuzných migrujúcich za prácou do zahraničia.

Posledná časť publikácie prináša podrobné zhrnutie základných zistení v anglickom jazyku.

Na obálke je použité dielo poprednej slovenskej výtvarníčky Pavlíny Fichta Čiernej.

Download: Tu a teraz: sondy do života žien 45+  (PDF formát, 500 KB)

Kniha sa prezentovala v rámci medzinárodnej konferencie Ženy 45+ na trhu práce: rod, vek a rovnosť príležitostí 10. mája 2007 v Bratislave.


Prezentácia novej publikácie bola prekvapením panelu, ktorý označil moderátor Martin Bútora za „viac ako panel“. Knihu predstavila jej editorka Zora Bútorová (IVO). Na obrázku kompletná autorská zostava s moderátorom.


Pohľad do publika.


Lýdia Marošiová (IVO) a Janka Debrecéniová (Občan a demokracia) analyzovali pracovné podmienky šičiek v štyroch textilných firmách.


Jana Andruchová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom hovorila o ženách, ktorých život je poznačený migráciou za prácou do zahraničia. Sprava: Martina Sekulová (IVO), Jana Andruchová a Lýdia Marošiová.


Po prezentácii všetkých štyroch štúdií si vzala slovo doc. Jiřina Šiklová z Katedry sociálnej práce Karlovej univerzity v Prahe, ktorá vyzdvihla zameranie publikácie na pálčivé témy dneška.


Chvíľa radosti zo zavŕšeného diela. Zľava: autorka diela na obálke publikácie Pavlína Fichta Čierna, Jana Cviková a Jana Juráňová (obe Aspekt), Jiřina Šiklová a Zora Bútorová.

Foto: Paula Jójárt

 >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Čo si o V4 myslia obyvatelia jednotlivých krajín? Výskymný projekt IVO realizovaný v 4 krajinách Vyšehradu. 

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

V4 v čase polykrízy.<br/>Názory verejnosti
Thirty Years of Slovak Security and Defence Policy

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov populácie SR k fenoménu dneška.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Umelá inteligencia optikou verejnosti

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore