ivo.sk
Štúdie, analýzy

Všetky | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998

Názov Autor/Editor Vydané Jazyk 
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2023 – zaostrené na seniorov Velšic Marián 2023 SK  
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19 Velšic Marián, Velšic Marián 2022 SK  
Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku Velšic Marián 2021 SK  
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020 Velšic Marián 2020 SK  
Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR Velšic Marián 2020 SK  
Ženy vo svete informačných technológií Velšic Marián 2019 SK  
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2018: Zaostrené na robotiku Velšic Marián 2018 SK  
Slovakia's Conflicting Camps Mesežnikov Grigorij, Gyárfášová Oľga 2018 EN  
Testing Democratic Resolve in Slovakia Mesežnikov Grigorij, Pleschová Gabriela 2017 EN  
Mladí ľudia a riziká extrémizmu Velšic Marián, Velšic Marián 2017 SK  
Hatred, violence and comprehensive military training Mesežnikov Grigorij, Bránik Radovan 2017 EN  
Slovakia (Exit, Voice Or Loyalty? Young People on Europe and Democracy. Case Studies) Gyárfášová Oľga 2017 EN  
Public Policy, the Integration of New Minorities and Party Competition Gyárfášová Oľga, Mesežnikov Grigorij 2017 EN  
Informatické vzdelávanie optikou mladých Velšic Marián 2017 SK  
Подъем правого экстремизма – вызов либеральной демократии в Словакии Mesežnikov Grigorij 2017 RU  
Mladí ľudia v kyberpriestore – šance a riziká pre demokraciu Velšic Marián 2016 SK  
Судьбы Вышеградa Mesežnikov Grigorij 2016 RU  
e-Skills a trh práce na Slovensku Janotík Tomáš, Velšic Marián 2016 RU  
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2015 Velšic Marián 2015 SK  
Deti a rodičia v kyberpriestore Velšic Marián 2015 SK  
Digitálna priepasť v generačnej optike Velšic Marián 2014 SK  
Conspiratorial mindset in the age of transition Gyárfášová Oľga, Krekó Péter, Mesežnikov Grigorij, Molnár Csaba, Morris Marley 2013 EN  
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2013 Velšic Marián 2013 SK  
Digitálna gramotnosť optikou mladej generácie Velšic Marián 2013 SK  
Incomes, Expenditures and Consumption of Households in Marginalized Roma Settlements Filadelfiová Jarmila 2013 EN  
A Situational Analysis of Selected Aspects of the Living Standard of Households in Marginalized Roma Settlements Filadelfiová Jarmila 2013 EN  
Príjmy, výdavky a spotreba domácností vylúčených rómskych osídlení Filadelfiová Jarmila 2013 SK  
Situačná analýza vybraných aspektov životnej úrovne domácností vylúčených rómskych osídlení Filadelfiová Jarmila 2013 SK  
Active Citizenship and the Nongovernmental Sector in Slovakia. Trends and Perspectives Bútora Martin, Bútorová Zora, Strečanský Boris 2012 EN  
Aktívne občianstvo a mimovládny sektor na Slovensku. Trendy a perspektívy Bútora Martin, Bútorová Zora, Strečanský Boris 2012 SK  
Sociálne siete na Slovensku Velšic Marián 2012 SK  
Štúdia súčasného stavu občianskej spoločnosti na Slovensku Bútora Martin, Bútorová Zora, Mesežnikov Grigorij, Ondrušek Dušan, Strečanský Boris 2011 SK  
Štúdia trendov vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku Bútora Martin, Bútorová Zora, Mesežnikov Grigorij, Ondrušek Dušan, Strečanský Boris 2011 SK  
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2011 Velšic Marián 2011 SK  
Migranti a migrantky na trhu práce v SR Hlinčíková Miroslava, Lamačková Daniela, Sekulová Martina 2011 SK  
Digitálna gramotnosť a trh práce Velšic Marián 2010 SK  
Občianska participácia: trendy, problémy, súvislosti Bútorová Zora, Gyárfášová Oľga 2010 SK  
Protikorupčná agenda v činnosti vybraných slovenských politikov (1998 – 2008) Mesežnikov Grigorij 2010 SK  
Prechod na digitálne vysielanie - stratégie domácností Kollár Miroslav, Velšic Marián 2010 SK  
Return to Europe: New freedoms embraced, but weak public support for assisting democracy further afield Bútorová Zora, Gyárfášová Oľga 2009 EN  
Twenty Years of Maturing: Slovak Women Exploring the Frontiers of Democracy Bútorová Zora 2009 EN  
Indikátory integrácie migrantov – aktuálne skúsenosti a budúce výzvy Gyárfášová Oľga, Sekulová Martina 2009 SK  
Return to Europe: New freedoms embraced, but weak public support for assisting democracy further afield Bútorová Zora, Gyárfášová Oľga 2009 EN  
Médiá verejnej služby – verejný záujem a verejná služba v digitálnom veku Kollár Miroslav 2009 SK  
Česko-slovenské vzťahy v období politickej transformácie Mesežnikov Grigorij 2009 SK  
National and Right-Wing Radicalism in the New Democracies: Slovakia Mesežnikov Grigorij 2009 EN  
e-Governance na Slovensku 2006-2008 Velšic Marián 2008 SK/EN  
Informatizácia v neziskovom sektore Pinterová Bronislava, Velšic Marián 2008 SK  
Plus pre ženy 45+ (2005 – 2008) Bútorová Zora 2008 SK/EN  
e-Government očami aktérov a expertov Galanda Milan, Pilát Jaroslav, Šumšalová Sylvia 2008 SK  
Názory na televíziu verejnej služby na Slovensku II. Kollár Miroslav, Velšic Marián 2008 SK  
e-Demokracia na Slovensku Velšic Marián 2008 SK  
Citizens Online Velšic Marián 2008 EN  
Občania online Velšic Marián 2007 SK  
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2007 Velšic Marián 2007 SK  
e-Government na Slovensku 2007. Screening elektronických služieb verejnej správy Velšic Marián 2007 SK  
Matky na trhu (práce a života) Marošiová Lýdia, Šumšalová Sylvia 2006 SK  
Digital Literacy in Slovakia Velšic Marián 2005 EN
Digitálna gramotnosť na Slovensku Velšic Marián 2005 SK  
Prvý rok členstva Slovenska v Euroatlantickom spoločenstve 11_2005 SK
Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky Bútorová Zora, Filadelfiová Jarmila 6_2005 SK  
Dobrovoľníci. Prípadové štúdie Majchrák Jozef, Marošiová Lýdia 5_2005 SK
Trans-Atlantic Relations as Seen by Politicians in Slovakia Gábelová Barbora, Šťastný Marek 11_2004 EN
Transatlantické vzťahy optikou slovenských politikov Gábelová Barbora, Šťastný Marek 10_2004 SK
Evaluácia činnosti Sekretariátu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity Jurásková Martina, Krigelová Elena, Puliš Peter, Rybová Jana, Vašečka Michal 8_2003 SK  
Europe and the United States - On Divergent Paths? Šebej František 5_2003 EN
USA a transatlantická spolupráca v názoroch politických strán, občanov a médií na Slovensku Mesežnikov Grigorij, Šťastný Marek 5_2003 SK
USA and Trans-Atlantic Cooperation in the Attitudes of Political Parties, Citizens and the Media in Slovakia Mesežnikov Grigorij, Šťastný Marek 5_2003 EN
Security of the Slovak Republic and Integration into NATO and European Union Kmec Vladimír 7_2002 EN
Bezpečnosť Slovenskej republiky a integrácia do NATO a Európskej Únie Kmec Vladimír 7_2002 SK  
Transatlantické ekonomické vzťahy. Postavenie a perspektívy SR Brocková Ingrid 2002 SK
Transatlantic Economic Relations Brocková Ingrid 2002 EN
Zmena politického režimu na Slovensku v perspektíve verejnej mienky Velšic Marián 2001 SK
Organizácia politických strán a hnutí na Slovensku Ondruchová Mária 2000 SK  
Otvorené okná Gyárfášová Oľga, Marošiová Lýdia, Velšic Marián 2000 SK  
Politické orientácie na Slovensku - skupinové profily Krivý Vladimír 2000 SK
Funkcia prezidenta v ústavných systémoch Horváth Peter 2000 SK
Dvojkomorový parlamentný systém Lipšic Daniel 2000 SK
Hodnotové orientácie na Slovensku - skupinové portréty [pdf] Krivý Vladimír 1998 SK

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore