ivo.sk
Organizácia politických strán a hnutí na Slovensku


Autor
Ondruchová Mária

Vydavateľ, miesto a rok vydania
IVO, Bratislava, 2000

Jazyk
Slovensky

Anotácia 

Štúdia politologičky Márie Ondruchovej "Organizácia politických strán a hnutí na Slovensku" sa zaoberá základným legislatívnym rámcom pôsobenia politických subjektov v Slovenskej republike, ich organizačnou štruktúrou, členstvom, vnútrostraníckou organizáciou a hospodárením. Autorka podrobne analyzuje odborný diskurz na tému organizácie politických strán, uvádza prehľad politologickej literatúry, zaoberajúcej sa vývojom strán ako zvláštneho typu organizácií, ktoré v podmienkach liberálnej demokracie plnia úlohu nositeľa i sprostredkovateľa politickej vôle a moci. Práca podáva typológiu organizácie politických strán a analyzuje základné prvky tejto typológie (kádrová strana, masová strana, všeľudová strana, kartelová strana). Ponúka vyčerpávajúce údaje o mechanizmoch fungovania vnútornej organizácie drvivej väčšiny relevantných politických subjektov na Slovensku, údaje o vývoji ich členskej základne, o straníckom aparáte, hospodárení s finančnými prostriedkami a pod. Cieľom práce je identifikovať faktory, ktoré rozhodujúcou mierou pôsobili na formovanie modelu straníckej organizácie v slovenských podmienkach. Empirický materiál bol získaný z primárnych dát – obsahovou analýzou straníckych dokumentov, doplnenou o interwiew s predstaviteľmi politických subjektov. Štúdia Márie Ondruchovej "Organizácia politických strán a hnutí na Slovensku" je určená politológom, sociológom, novinárom, zástupcom politických strán a hnutí, pôsobiacich v SR, študentom humanitných disciplín a každému, kto sa zaujíma o vývoj straníckeho systému SR.

Technické údaje
 Počet strán   61
 Väzba   brožovaná
 ISBN   80-88935-18-0
>> Späť na Štúdie, analýzy

Videoaktuality

Čo si o V4 myslia obyvatelia jednotlivých krajín? Výskymný projekt IVO realizovaný v 4 krajinách Vyšehradu. 

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

V4 v čase polykrízy.<br/>Názory verejnosti
Thirty Years of Slovak Security and Defence Policy

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov populácie SR k fenoménu dneška.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Umelá inteligencia optikou verejnosti

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore