ivo.sk
Evaluácia činnosti Sekretariátu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity


Autor
Jurásková Martina, Krigelová Elena, Puliš Peter, Rybová Jana, Vašečka Michal

Vydavateľ, miesto a rok vydania
IVO, Bratislava, 8_2003

Jazyk
Slovensky

Anotácia 
Evaluáciu činnosti Sekretariátu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity vypracovali pracovníci programu „Národnostné menšiny“ Inštitútu pre verejné otázky v októbri 2002. Evaluácia je zameraná na činnosť tohoto úradu od jeho vzniku v roku 1999. Prináša tak zaujímavé porovnania fungovania sekretariátu v období, kedy bol splnomocnencom Vincent Danihel s obdobím od nástupu Kláry Orgovánovej do pozície splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Evaluácia zohľadňuje širší politický kontext, zameriava sa na napĺňanie programových vyhlásení vlády premiéra Mikuláša Dzurindu v oblasti tzv. „rómskej problematiky“, nazerá do politických programov relevantných politických strán. Sleduje vývoj a zmeny v štatútoch úradu splnomocnenca prijatých uzneseniami vlády od roku 1999 a napĺňanie stanovených priorít vlády v oblasti riešenia rómskej problematiky. Pozornosť je venovaná aj administratívnemu fungovaniu úradu splnomocnenkyne – personálnemu a materiálnemu budovaniu sekretariátu. Pre efektívne napĺňanie stanovených priorít je dôležité aj fungovanie úradu navonok – formovanie verejnej mienky a public relations, čomu je venovaná samostatná kapitola Evaluácie. Jednou z nosných tém hodnotenia činnosti je spolupráca úradu splnomocnenkyne s ostatnými orgánmi štátnej správy a s jednotlivými ministerstvami. Táto publikácia prináša viacero odporúčaní, ktoré môžu napomôcť efektívnemu fungovaniu úradu splnomocnenkyne do budúcnosti.Technické údaje
 Počet strán   60
 Väzba   brožovaná
 ISBN   80-88935-54-7
>> Späť na Štúdie, analýzy

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore