ivo.sk
Migrácia, integrácia a spoločnosť

Migrácia je fenomén, ktorý významným spôsobom zasahuje súčasnú spoločnosť. Migračné procesy úzko súvisia so širším spoločenským, ekonomickým aj politickým dianím, ktoré má vplyv na zvýšenie mobility. Nielen v medzinárodných súvislostiach, ale aj v našom domácom kontexte sa rozsah migrácie zvyšuje a jej podoby sa diverzifikujú. Migrácia zažíva nebývalý rozmach. Slovensko v súčasnosti zaznamenáva každoročne nárast migrantskej populácie.

Migrácia sa však nedá redukovať len na sledovanie mobility obyvateľstva. Má omnoho širšie súvislosti. Je spojená s otázkou kultúrnej diverzity, multikulturalizmu, ako aj nerovného postavenia menšín v spoločnosti, diskrimináciou a ľudskými právami. Inštitút pre verejné otázky považuje demokraciu, právny štát na občianskom princípe, princípy rovnosti a antidiskriminácie za kľúčové piliere spoločnosti, ktorých napĺňanie je zároveň aj výzvou. Sme presvedčení o správnosti týchto princípov a aj to je dôvod vytvorenia tejto platformy, ktorá je venovaná informáciám, analýzam a výskumným zisteniam z oblasti migrácie a integrácie. Snáď i touto cestou prispejeme k zvýšeniu citlivosti slovenskej verejnosti k otázkam kultúrnej diverzity, rovnosti a antidiskriminácie.

Projekty Inštitútu pre verejné otázky v oblasti migrácie a integrácie:

Migrácia na Slovensku

Tajomstvá z denníkov migrantov na okraji: viac inklúzie pre ľudí s medzinárodnou ochranou

Integračné politiky: Kto získava? Migrant Integration Policy Index 2015

Prítomní a predsa (ne)viditeľní? Kultúrna a sociálna integrácia cudzincov v lokálnej perspektíve

Ekonomické aspekty migrácie a integrácie migrantov z tretích krajín v prostredí Slovenska

Ethnicity in the City

European Web Site on Integration 

Kultúrna diverzita na Slovensku v kontexte pracovnej migrácie: trendy a výzvy pre verejnú politiku

Medzinárodná výmena skúsenosti vo využívaní indikátorov integrácie

Rodinné a rodové aspekty integrácie migrantov z tretích krajín


Výskumy, články, analýzy, štúdie a komentáre:

Publikácia Otvorená krajina alebo nedobytná pevnosť? Slovensko, migranti a utečenci (editori Miroslava Hlinčíková a Grigorij Mesežnikov)

Publikácia Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk (editorky Miroslava Hlinčíková a Martina Sekulová)

Publikácia Migranti v meste. Prítomní a (ne)viditeľní (Hlinčíková, Miroslava; Chudžíková, Alena; Gallová Kriglerová, Elena; Sekulová, Martina)

Publikácia Migranti na slovenskom trhu práce: Problémy a perspektívy (Filadelfiová Jarmila; Gyárfášová, Oľga; Sekulová, Martina; Hlinčíková Miroslava)

Štúdia Migranti a migrantky na trhu práce v SR - Identifikácia a prekonávanie bariér diskriminácie (Hlinčíková, Miroslava; Lamačková, Daniela; Sekulová Martina)

Štúdia Objavovanie nových obzorov – pracovná migrácia z Rumunska (Sekulová, Martina)

Štúdia Sonda do života migrantov z Vietnamu (Hlinčíková, Miroslava)

Štúdia Kórejskí investori na Slovensku - prebieha medzikultúrny dialóg? (Gyárfášová, Oľga)

Štúdia Príspevok k diverzite a dialógu: Príbeh festivalu hudby (Filadelfiová, Jarmila)

Štúdia Diskusia o diverzite a migrácii: trendy a výzvy pre politiku (Filadelfiová Jarmila; Hlinčíková, Miroslava)

Pracovný zošit Indikátory integrácie migrantov (Gyárfášová, Oľga; Sekulová, Martina)

Publikácia Migrantky medzi nami (Filadelfiová, Jarmila; Sekulová, Martina)

Štúdia Female migrants in Slovakia (Sekulová, Martina)>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Publikácia prináša množstvo faktov z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zosociologických výskumov.

Postoje inštitúcií a politikov k ruskej agresii a názory verejnosti na vojnu rozpútanú Kremľom.

Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme
Vojna Ruska proti Ukrajine: Pohľad zo Slovenska

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Skúmanie pravicového extrémizmu v SR z hľadiska straníckej politiky a verejnej mienky.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Pravicový extrémizmus na Slovensku. Výzva pre demokraciu a európske hodnoty

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore