ivo.sk
Kultúrna diverzita na Slovensku v kontexte pracovnej migrácie: trendy a výzvy pre verejnú politiku

Podporil: Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet SR

Trvanie projektu:
december 2008 – marec 2010)

Projektový tím:
Jarmila Filadelfiová, Oľga Gyarfášová, Zora Bútorová, Martina Sekulová

Zámer:
Projekt si kladie za cieľ analyzovať stav a trendy vo vývoji kultúrnej diverzity na Slovensku a identifikovať výzvy pre verejnú politiku, ktoré vznikajú v dôsledku narastajúcej zahraničnej pracovnej migrácie na Slovensko. Zameriame sa na zmapovanie a analýzu interakcie (komunikácie, kooperácie a konfliktov) domácich obyvateľov Slovenska s pracovnými migrantmi pôsobiacimi na Slovensku. Bude nás zaujímať proces formovania nových menšín v slovenskej spoločnosti a jeho následky na pôvodné obyvateľstvo – či už na príslušníkov väčšinovej populácie, alebo na príslušníkov tradičných menšín. Kľúčovým priestorom, kde sa takáto interakcia odohráva, je trh práce, resp. pracovisko a lokalita (obec, mesto, mestská štvrť). Osobitnú pozornosť budeme venovať analýze viacvrstvového znevýhodnenia či zvýhodnenia, ktorému môžu byť vystavení príslušníci nových menšín, ale aj príslušníci pôvodného obyvateľstva vrátane tradičných menšín.

Projekt pomôže zaplniť medzery v poznaní týchto javov a môže výrazne prispieť k obohateniu a prehĺbeniu slovenskej diskusie o probléme. Nové informácie a poznatky nezaťažené mýtmi a stereotypmi môžu výrazným spôsobom napomôcť k vypracovaniu adekvátnej verejnej politiky a v konečnom dôsledku zlepšeniu integrácie nových menšín, kvality multikultúrneho spolužitia, ako aj k zlepšeniu postavenia znevýhodnených skupín.

Projekt sa zameria najmä na tri kľúčové typy aktivít:

  • výskumné a monitorovacie aktivity, ktoré pomôžu zaplniť pretrvávajúci deficit poznatkov a informácií,
  • súčasťou výskumných aktivít bude vyhľadávanie pozitívnych príkladov, resp. príkladov dobrej praxe (zlepšenie spolužitia či interakcie nových menšín a majority, resp. nových a tradičných menšín, aktivity pre znevýhodnené skupiny) a ich spracovanie v jazyku prístupnom aj pre širokú verejnosť,
  • komunikácia výsledkov výskumu v rámci odbornej verejnosti a príspevok do odbornej diskusie,
  • diseminácia výsledkov výskumu do širokej laickej verejnosti, s cieľom posilniť multikultúrne prostredie na Slovensku.

Výstupy: knižná publikácia (marec 2010)>> Späť na Projekty

Videoaktuality

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 - 2021
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore