ivo.sk
Tajomstvá z denníkov migrantov na okraji: viac inklúzie pre ľudí s medzinárodnou ochranou

Projekt podporili: Fond pre mimovládne organizácie, financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, správcom tohto Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation; občianske združenie VČELÍ DOM; projekt v spolupráci s Ústavom etnológie SAV

Trvanie projektu: september 2014 – jún 2015

Projektový tím: Martina Sekulová, projektová manažérka a analytička; Miroslava Hlinčíková, analytička

Zámer: Projekt reaguje na pretrvávajúce bariéry a problematickú participáciu migrantov (s udelenou medzinárodnou ochranou) na spoločnosti a snaží sa o odstraňovanie symbolických a systémových bariér integrácie. K cieľom patrí zlepšenie pozície migrantov v spoločnosti, zvýšenie poznatkov o ich situácii, scitlivenie slovenskej spoločnosti a komunikácia témy čo najširšiemu okruhu aktérov. Prostredníctvom výskumov, analýz či publikácie aj komunikácie zistení pútavou formou sa projekt snaží o dosiahnutie stanovených cieľov. Po realizácii aktivít projekt prispeje k zvýšeniu poznatkov; scitlivením spoločnosti projekt argumentačne podporí legitimizáciu potrieb tejto skupiny, navrhne odporúčania pre verejné politiky; disemináciou výsledkov prispeje k zvýšeniu povedomia o migrácii a heterogenite migrantov, špecifickej pozícii ľudí s medzinárodnou ochranou, podporí multikultúrny dialóg a argumentačne prispeje k advokácii za inklúziu menšín do spoločnosti. 

Výstupy: Publikácia, články na blogu, raňajky s médiami

Zoznam výstupov:

Publikácia: Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku (30.9.15)

Prezentácia: Raňajky s médiami (30.9.2015)

Blog: Aký integračný program a služby utečencom Slovensko vytvára? (30.9.15)

Blog: Z denníkov utečencov... (7.5.2015)

Blog: Hlasy ľudí s medzinárodnou ochranou (1.4.2015)

Blog: Utekajú utečenci aj zo Slovenska? (17.12.2014)

Oznam o podpore: Projekt Tajomstvá z denníkov migrantov na okraji: viac inklúzie pre ľudí s medzinárodnou ochranou bol podporený sumou 42429,70 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Tajomstvá z denníkov migrantov na okraji: viac inklúzie pre ľudí s medzinárodnou ochranou je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.


Granty Finančného mechanizmu EHP: www.eeagrants.org
Správca programu Demokracia a ľudské práva: www.osf.sk
Fond pre Mimovládne organizácie v SR: www.eeango.sk

Projekt bol podporený aj občianskym združením VČELÍ DOM.Projekt s podporou vedeckého projektu Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad), VEGA č. 2/0024/14.>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Čo podnecuje politikov k tomu, aby namiesto spojenectva so Západom presadzovali zväzky s Ruskom?

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Politická participácia žien na Slovensku 2020
Mýty o Rusku

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore