ivo.sk
Medzinárodná výmena skúsenosti vo využívaní indikátorov integrácie


Podporil:
Európska únia z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a Slovenská republika zo zdrojov štátneho rozpočtu SR

Trvanie projektu: jún 2009 – december 2009

Projektový tím: Gyárfášová Oľga, Sekulová Martina, Huddleston Thomas, Niessen Jan, Hurrle Jan, Jelinkova Marie

Spolupracujúce organizácie: Multikultúrní centrum Praha, Migration Policy Group

Zámer: Projekt si kladie za cieľ vytvoriť skupinu expertov a expertiek, ktorí sa odborne zaoberajú výskumom migrácie a integrácie migrantov. Hlavným účelom tejto siete bude výmena odborných i praktických skúseností s využívaním indikátorov integrácie za účelom ich praktického použitia pri nastavovaní integračných politík ako aj následného získavania informácií o stupni integrácie migrantov. Dôležitou súčasťou bude aj výmena výskumných skúseností z projektov zameraných na získavanie informácií o ich potrebách, o bariérach integrácie migrantov a o ostatných kľúčových výskumných oblastiach, ktoré tvoria nevyhnutný podklad pri navrhovaní efektívnych integračných politík. Počas vzdelávacích workshopov a seminárov bude prebiehať výmena skúseností, osvedčených postupov, praktických skúseností medzi členmi projektového partnerstva na základe medzinárodného porovnávania. Výsledkom činnosti medzinárodnej siete bude vytvorenie série odporúčaní, ktoré budú zhrnuté v policy paper.

Výstupy: Policy paper>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore