ivo.sk
Prezidentské voľby 2009
Inštitút pre verejné otázky prichádza s projektom venovaným prezidentským voľbám na Slovensku. Od 3.3.2009 pravidelne zverejňujeme na našej webstránke analýzy, komentáre a postrehy o voľbách hlavy štátu. Súčasťou projektu budú i tri diskusie odborníkov, ktoré budeme nahrávať a ktoré umiestnime na dostupné videoportály.  


---------------------------------

23.4.2009
Grigorij Mesežnikov: Prezidentské Voľby na Slovensku: Výsledky a Súvislosti
Článok pre website www.boell.cz hodnotiaci výsledky prezidentských volieb 2009 z pohľadu profilu kandidátov, vplyvu na stranícku politiku a celkový verejný diskurz v krajine.

16.4.2009
Grigorij Mesežnikov: Skeptik
Rozhovor pre týždenník Plus 7 dní o výsledkoch a možných politických dôsledkoch prezidentských volieb 2009.

15.4.2009
Diskusia o výsledkoch slovenských prezidentských volieb 2009 na portáli YouTube
Akciu zorganizoval Inštitút pre verejné otázky v utorok 7. 4. 2009.

9.4.2009
Martin Bútora: Svetské úvahy pred sviatkami
Článok Martina Bútoru pre denník SME.

6.4.2009
IVO: Výsledky prezidentských volieb v SR 1999 (1. a 2. kolo), 2004 (1. a 2. kolo) a 2009 (1. a 2. kolo)
Prehľad volebných výsledkov (počet a podiel hlasov, volebná účasť).

5.4.2009
Gašparovič nebude nadstraníckym prezidentom, avizuje Mesežnikov
Rozhovor pre agentúru SITA.

4.4.2009
Mesežnikov si netrúfa odhadnúť výsledok, bude tesný
Rozhovor pre agentúru SITA.

3.4.2009
Čo ďalej po prvom kole prezidentských volieb? Diskusia na portáli YouTube (3. časť) 
Úryvky z diskusie zorganizovanej dňa 26.3.2009 Inštitútom pre verejné otázky na tému Čo ďalej po prvom kole prezidentských volieb?

3.4.2009
Magda Vašáryová: Nebezpečné vody sú blízko
Poslankyňa NR SR, diplomatka, politička a prvá žena, ktorá sa v roku 1999 uchádzala o post prezidenta Slovenskej republiky metaforickým jazykom hovorí o trajektórii Slovenska v uplynulej dekáde a vyzdvihuje dôležitosť voľby, ktorá nás v sobotu čaká.

2.4.2009
Čo ďalej po prvom kole prezidentských volieb? Diskusia na portáli YouTube (2.časť)
Úryvky z diskusie zorganizovanej Inštitútom pre verejné otázky na tému Čo ďalej po prvom kole prezidentských volieb?

2.4.2009
Grigorij Mesežnikov: Gašparovič sa ukázal ako slabý prezident
Rozhovor pre portál hnonline.sk o širších súvislostiach prezidentských volieb 2009 a o priebehu volebnej súťaže dvoch kandidátov.

2.4.2009
Čo ďalej po prvom kole prezidentských volieb? Diskusia na portáli YouTube (1. časť)
Úryvky z diskusie zorganizovanej dňa 26.3.2009 Inštitútom pre verejné otázky na tému Čo ďalej po prvom kole prezidentských volieb?

2.4.2009
Metabilboardy Pavla Demeša  (aktualizovaná verzia)
Bilboardová kampaň prezidentských kandidátov objektívom Pavla Demeša.

2.4.2009.
Grigorij Mesežnikov: Akoby člen Smeru
Článok pre denník Sme analyzujúci postoj prezidentského kandidáta k otázke o lojalite voči politickej strane.

2.4.2009
Soňa Szomolányi: Reálna politika nie je o metafyzickom zle a dobre
Popredná slovenská politologička poukazuje na problematickosť používať pri volebnom rozhodovaní argument „menšieho zla“: „Uplatňovať pri výklade politiky manichejské videnie sveta deliace svet na dobro a zlo, na zápas „anjela s diablom“ často vedie k dôsledkom, ktoré si tí, čo ho hlásajú, azda ani neprajú. A predsa k nim prispievajú. Najmä tí, ktorí odmietajú vziať na seba zodpovednosť a voliť z reálne existujúcich možností tú, ktorá je aj podľa ich súdu tá menej neprijateľná.“ Esenciou demokratickej politiky je hľadanie riešení cestou najmenej neprijateľného kompromisu, pripomína autorka: „Rozhodovanie z pozície absolútnych hodnôt totiž prináša v politike pascu perfekcionizmu, keď sa zavrhne reálne dosiahnuteľné najmenej neprijateľné riešenie z dôvodu, že nenapĺňa predstavu ideálneho riešenia. V dvadsiatom roku našej slobody je už načase odhodiť mantru „menšie zlo nevolím“ a osvojiť si evolučne overenú múdrosť z kolísky liberálnej demokracie, že v politike zväčša ide voľbu najmenej neprijateľného riešenia.“

1.4.2009
Milan Ježovica: Niekoľko poznámok pred druhým kolom prezidentských volieb
Autor, zahraničnopolitický analytik M.E.S.A. 10, vymenúva päť „d”, akými by sa mala vyznačovať hlava štátu. Prezident by mal byť človek demokratický, ktorý vie rozpoznať, „kde sa končí sloboda a kde sa začína nesloboda, kde sa pluralite nasadzuje škrtiaca slučka, kde sa do ekonomiky namiesto jasných pravidiel a neviditeľnej ruky trhu plazí svojvôľa“. Mal by byť ďalej človek dôveryhodný, ktorý hodnotám nielen rozumie, ale podľa nich aj koná. Mal by byť dôstojný, nie v obradnosti, ale v schopnosti pohybovať sa s rovnakou prirodzenosťou na slovenskom vidieku i vo svete. Mal by tiež byť človek dynamický, povzbudzovať a nabádať politickú scénu, aby hľadala také riešenia vážnych sporov a ťažkých dilem, ktoré nás nebudú nútiť opakovať chyby z minulosti, ani nám nedovolia dlho prešľapovať na mieste. A napokon, mal by to byť človek decentný, slušný.

1.4.2009
Jana Cviková: Konečne prezidentka!
Predvolebný boj pokračujúci medzi ženou a mužom jasne poukázal na to, že vždy, keď hovoríme o prezidentovi, zvýhodňujeme vlastne kandidujúceho muža. Príspevok autorky, publicistky a spoluzakladateľky feministickej publikačnej a vzdelávacej organizácie ASPEKT, hovorí o význame rodovo symetrického jazyka a o pretrvávajúcej marginalizácii političiek: „Ivan Gašparovič používa osvedčenú manipulatívnu patriarchálnu techniku slúžiacu na marginalizáciu žien vo verejnom priestore. Kým on je prezidentom a Ivanom Gašparovičom, jeho protikandidátka je pri istých otázkach poslankyňou, pri iných zástupkyňou beztvarej a beztvárej masy „ženy“. Toto oberanie o tvár sa odohráva rôznymi spôsobmi,“ konštatuje autorka.

1.4.2009
Grigorij Mesežnikov: Duel odhalil nevedomosť Gašparoviča
Rozhovor pre portál Topky.sk

1.4.2009
Vladimír Krivý: Voliči, kolo prvé
Známy slovenský sociológ sa pozerá na výsledky prvého kola prezidentských volieb očami voličov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Dospieva k mnohým nesmierne zaujímavým zisteniam, vrátane toho, ako sú výsledky 1. kola roku 2009 späté s výsledkami 2. kola volieb v roku 2004: kandidát Ivan Gašparovič z roku 2009 „je veľmi silne, ale záporne (sic!) skorelovaný s I. Gašparovičom 2004 a veľmi silne a kladne s V. Mečiarom 2004. V roku 2004 v 2. kole bol I. Gašparovič veľmi zvláštnym protikandidátom V. Mečiara. S podporou protimečiarovsky naladených voličov sa presadil. V ďalšom období však oslovil, získal si, ba až „vytuneloval“ rozhodujúcu časť pôvodne Mečiarovych voličov.“
Analýza ďalej dokazuje, že takmer dve tretiny hlasov pre Ivetu Radičovú nemajú ani bratislavský, ani maďarský pôvod. Slovenská národná strana teda zavádza, keď burcuje: „nedáme si diktovať bohatou Bratislavou a Maďarmi“. Podľa autora „obvinenie zo strany SNS je nielen protidemokraticky netolerantné, ale je tiež založené na falšovaní faktického stavu“.

1.4.2009
Martin Bútora: Myšlienkové experimenty
Autor ponúka vo svojom texte dva myšlienkové experimenty. V tom druhom apeluje na svojich bývalých voličov z roku 2004, „aby si skúsili predstaviť Slovensko a svet, ale predovšetkým seba samých, svoju rodinu, svojich blízkych a priateľov, budúcnosť seba, a možno svojich detí a vnukov o rok, o dva, o tri, o štyri, o päť a rozhodli sa podľa toho, kto môže byť lepšou hlavou štátu pre nastávajúce náročné časy.

31.3.2009
Zora Bútorová: Ešte tri dni
„Po prvom kole sa rozpadol obraz masívnej prevahy vládnej koalície, ktorý sa ustálil najmä počas roku 2008,“ konštatuje autorka, sociologička z Inštitútu pre verejné otázky. „Je to rovnováha politická, ale aj rodová. Ľudia poslali do druhého kola vyzývateľku, ktorá ako vzdelaná odborníčka, aktívna občianka a úspešná politička má všetky predpoklady na to, aby sa stala vzorom pre mladých ľudí.“

31.3.2009
Šarlota Pufflerová: Prečo budú mnohí ľudia z mimovládnych organizácií voliť Ivetu Radičovú
„Máme opäť reálnu šancu pozitívne ovplyvniť smerovanie nasej krajiny. Tak ju využime. Je dosť možné, že na ďalšiu budeme musieť čakať dosť dlho“, píše vo svojom príspevku známa osobnosť z prostredia občianskej spoločnosti, riaditeľka Občan a demokracia.

31.3.2009
Grigorij Mesežnikov: Mediálne duely kandidátov a ich podporovateľov
Stručná analýza mobilizačných posolstiev konkurenčných táborov.

30.3.2009
Mikuláš Huba: Prečo sa chystám voliť Ivetu Radičovú a prečo to odporúčam aj iným?
Príspevok z pera jedného z najvýraznejších predstaviteľov slovenskej ekologickej komunity, profesora fyzickej geografie a geoekológie. V rokoch 1990 – 1992 bol predsedom výboru pre životné prostredie v Slovenskej národnej rade, v súčasnosti je predsedom Spoločnosti pre trvalo udržateľný život. Príbeh bratislavského ochranárstva, spracovaný v jeho publikácii Ideál – skutočnosť – mýtus, získal Čestnú Cenu Dominika Tatarku za rok 2008.

30.3.2009
Martin Klus: Dilema kresťanského voliča v 2. kole prezidentských volieb 2009
Politológ,  docent Katedry politológie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uvažuje o voľbe, ktorú majú pred sebou v druhom kole prezidentských volieb 2009 kresťanskí voliči.

30.3.2009
Oľga Pietruchová
: Čím chceš byť, keď budeš veľká?
Autorka pracuje v treťom sektore, venuje sa právam žien a menšín, je predsedníčkou občianskeho združenia Možnosť voľby. Vo svojom príspevku hovorí o tom, aký sociálny vzor môže ponúknuť voľba hlavy štátu deťom: „Môžeme dokázať, že naša krajina dozrela a je naozaj demokratickou, takou, kde majú schopní ľudia príležitosť dosiahnuť najvyššie méty bez ohľadu na to, či sa narodili ako muž alebo žena.“

29.3.2009
Grigorij Mesežnikov:  Slovenské volebné Gliwice
Rozhovor pre portál zoznam.sk o pravdepodobnom opačnom efekte mobilizačných stratégií nacionalistov podporujúcich Ivana Gašparoviča a o typologickej zhode provokácie s plagátmi v maďarčine s provokáciou, ktorá poslúžila nacistom ako zámienka na rozpútanie druhej svetovej vojny.

28.3.2009
Peter Jeseňák a Miroslav Pollák
: Ohlasy po prvom kole volieb
MUDr. Peter Jeseňák  spolu s ďalšími predstaviteľmi občianskej iniciatívy OPEN FOUR založil Levočské fórum, kam prichádzajú diskutovať osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života Slovenska. Miroslav Pollák pôsobí v treťom sektore, žije v Levoči, v rokoch 1990 – 1992 bol poslancom Slovenskej národnej rady, a v rokoch 1992 – 1994 poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za Kresťanskodemokratické hnutie.

28.3.2009
Martin Bútora: Koniec nudy
Za týždeň po prvom kole prezidentských volieb sa toho odohralo dosť; aj preto môžu byť posledné dni prezidentskej súťaže ešte veľmi rušné, konštatuje autor.

27.3.2009
Viktor Nižňanský
: Je potrebné zabrániť koncentrácii moci
Známy slovenský ekonóm, ktorý stál na čele decentralizácie a reformy verejnej správy na Slovensku, pripomína jednu z podmienok demokratického fungovania štátu.

27.3.2009
Marek Poracký: Košičania zvolili Ivetu Radičovú
Autentický pohľad na prvé kolo prezidentských volieb v "metropole východu" ponúka mladý Košičan, absolvent Právnickej fakulty UPJŠ, bývalý redaktor denníka Korzár a občiansky aktivista - spolupráca s Poradňou pre občianske a ľudské práva a  o.z. Občan a demokracia.

26.3.2009
Grigorij Mesežnikov: Nacionalizmus v kampani silnie
Rozhovor pre portál topky.sk

25.3.2009
Illya Bey: Slovenské prezidentské voľby – pohľad z Ukrajiny
Tento príspevok nám prišiel z Ukrajiny, konkrétne zo Záporožia. Aj tam si všímajú, že na Slovensku prebiehajú prezidentské voľby a IVO im venuje pozornosť. Mgr. Illya Bey, riaditeľ analyticko-konzultačnej agentúry Politrada a predseda Východoukrajinského slovenského národnostného kultúrneho spolku pripomína niektoré odlišnosti ukrajinských a slovenských volieb.

24.3.2009
Grigorij Mesežnikov: Duel Radičová - Fico?
Článok pre denník SME.

24.3.2009
Martin Bútora vystúpil v televízii TA3 na tému prezidentských volieb
Téma dňa bola v televízii TA3 23.3.2009 venovaná prezidentským voľbám. „Budú muži voliť Ivana Gašparoviča a ženy Ivetu Radičovú? Rozdelia sa voliči na pravicu a ľavicu? Ako môže druhé kolo voľby prezidenta ovplyvniť maďarská karta? Hrozí Slovensku pre prezidentské voľby spoločenská polarizácia?“ To boli niektoré z otázok, na ktoré odpovedali pozvaní hostia – Martin Bútora, sociológ z Inštitútu pre verejné otázky, politický analytik TA3 Michal Horský z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave a politológ László Ollös z Fórum inštitútu.

23.3.2009
Oľga Gyárfášová: Voľby sú portrétom spoločnosti
Programová riaditeľka IVO komentuje výsledky 1. kola prezidentských volieb pre denník Pravda.

23.3.2009
Grigorij Mesežnikov očakáva Fica aj v kampani pred druhým kolom
Rozhovor pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky.

22.3.2009
Oľga Gyárfášová: Druhé kolo prezidentských volieb bude útočnejšie
Rozhovor pre agentúru SITA.

22.3.2009
Oľga Gyárfášová v Slovenskom rozhlase
V Nočnej pyramíde Slovenského rozhlasu dňa 21.3.2009 o výsledkoch 1. kola prezidetnských volieb diskutovali: Oľga Gyárfášová, sociologička, Inštitút pre verejné otázky, Eduard Barányi, právnik, SAV; Gabriel Bianchi, psychológ, SAV; Juraj Marušiak, politológ, SAV. 

21.3.2009
Akého prezidenta potrebuje a chce Slovensko? Diskusia na portáli YouTube (4. časť) 
Úryvky z diskusie zorganizovanej dňa 13.3.2009 Inštitútom pre verejné otázky na tému Akého prezidenta potrebuje a chce Slovensko?

20.3.2009
Akého prezidenta potrebuje a chce Slovensko? Diskusia na portáli YouTube (3. časť)
Úryvky z diskusie zorganizovanej dňa 13.3.2009 Inštitútom pre verejné otázky na tému Akého prezidenta potrebuje a chce Slovensko?

20.3.2009
Ivan Chorvát
: Aké Slovensko vlastne chceme?
Príspevok z pera sociológa a pedagóga sa pozerá na prezidentských kandidátov aj na základe osobnej skúsenosti.

19.3.2009
Akého prezidenta potrebuje a chce Slovensko? Diskusia na portáli YouTube (2. časť)
Úryvky z diskusie zorganizovanej dňa 13.3.2009 Inštitútom pre verejné otázky na tému Akého prezidenta potrebuje a chce Slovensko?

19.3.2009
Peter Novotný: Čaká nás šaškáreň alebo oslava demokracie?
Medzinárodný expert na volebný proces a občiansky aktivista o dôležitosti prezidentských volieb 2009.

18.3.2009
Grigorij Mesežnikov: Kandidáti na prezidenta v kampani nepovedali nič nové
Rozhovor pre Hospodárske noviny o  priebehu volebnej kampane.

18.3.2009
Akého prezidenta potrebuje a chce Slovensko? Diskusia na portáli YouTube (1. časť)
Úryvky z diskusie zorganizovanej dňa 13.3.2009 Inštitútom pre verejné otázky na tému Akého prezidenta potrebuje a chce Slovensko?

18.3.2009
Andrej Bán: Vzoprieť sa ponižovaniu
Reportér, fotograf a občiansky aktivista Andrej Bán sa v príspevku napísanom pre IVO zamýšľa nad tým, v čom je nadchádzajúca voľba hlavy štátu pre Slovensko osudová. Svoj text obohatil fotografiami z predvolebnej prezidentskej kampane.

18.3.2009
Grigorij Mesežnikov: Kampaň je fádna, ide sa na pol plynu
Rozhovor pre portál zoznam.sk s hodnotením volebnej kampane pred prvým kolom prezidentských volieb.

17.3.2009
Pál Tamás: Politickí kohúti a stredná Európa: o väčších možnostiach pre uplatnenie žien v stredoeurópskych politických elitách
Známy maďarský sociológ, riaditeľ Sociologického ústavu Maďarskej akadémie vied, sa zamýšľa nad možnosťami žien v politike. (preklad: Ildikó Nagy)

17.3.2009
Pavol Demeš: Opäť je to tu
Zahraničnopolitický analytik a občiansky aktivista vysvetľuje, prečo sa mu páčia slovenské prezidentské voľby 2009.

17.3.2009
František Gyárfáš: Mať tisíce priateľov na Facebooku a nevedieť, čo to je?
Príspevok o virtuálnom svete internetu a reálnom svete zápolenia o prezidentské kreslo. Autor je informatik a vysokoškolský pedagóg. Už dlhé roky sa špecializuje na skúmanie spoločenských aspektov internetizácie.

16.3.2009
Eugen Jurzyca: Prezident by mal byť vlastencom a mal by mať sociálne cítenie
Známy slovenský ekonóm, riaditeľ mimovládnej neziskovej organizácie INEKO, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy odstraňujúce prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti, si všíma niektoré menej diskutované, avšak dôležité stránky možného pôsobenia hlavy štátu.

15.3.2006
Oľga Gyárfášová: 334. dobrý dôvod, prečo ísť voliť
Sociologička a programová riaditeľka IVO sumarizuje a komentuje predvolebné výskumy.

14.3.2009
Metabilboardy Pavla Demeša  (aktualizované 2.4.2009)
Bilboardová kampaň prezidentských kandidátov objektívom Pavla Demeša.

14.3.2009
Juraj Mesík
: Prezidentka na prahu veľkej krízy.
Občiansky aktivista a poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja sa zamýšľa nad tým, akú hlavu štátu potrebuje Slovensko v čase hospodárskej a ekologickej krízy.

14.3.2009
Diskusia Akého prezidenta potrebuje a chce Slovensko?
O historických, politických, sociologických, ústavno-právnych a iných súvislostiach prezidentských volieb 2009 diskutujú  Grigorij Mesežnikov (IVO), Zuzana Wienk (Aliancia Fair Play), Dušan Kováč (Historický ústav SAV) a Martin Bútora (IVO). Moderátorka Ľuba Lesná.

13.3.2009
Grigorij Mesežnikov: Gašparovič nemá ako a s čím pritvrdiť
Rozhovor pre portál zoznam.sk s hodnotením prvého týždňa prezidentskej volebnej kampane.

13.3.2009
Dušan Ondrušek
: Mamihlapinatapai alebo urobme s tým niečo.
Autora tohto príspevku, riaditeľa  mimovládnej neziskovej organizácie Partners for Democratic Change, zameranej na predchádzanie konfliktom a šírenie demokratických mechanizmov pre dialóg, poznajú nielen na celom Slovensku, ale doslova v desiatkach krajín celého sveta, v ktorých pôsobil ako psychológ, tréner a konzultant.

12.3.2009
Milan Nič
: Aký prezident do globálnej krízy?
Zahraničnopolitický analytik, bývalý programový riaditeľ Nadácie Pontis, pripravil pre IVO úvahu o tom, akého prezidenta potrebuje Slovensko v čase globálnej krízy.

12.3.2009
Tomáš Němeček
: Prezident, který zbyl. V čem se liší slovenské pojetí hlavy státu od polského a českého.
Autor príspevku, písaného pre IVO, je šéfkomentárom českého denníka Hospodářské noviny. Predtým bol šéfredaktom týždenníka Respekt, v roku 2004 získal Cenu Ferdinanda Peroutku.

11.3.2009
Grigorij Mesežnikov: Činnosť prezidenta Ivana Gašparoviča v rokoch 2004 - 2008.
Analýza pôsobenia prezidenta I. Gašparoviča, pôvodne uverejňovaná v jednotlivých ročníkoch Súhrnnej správy o stave spoločnosti.

10.3.2009
Kálmán Petőcz
: Voľme budúcnosť, nie minulosť.
Príspevok programového riaditeľa Fórum inštitútu pre výskum menšín, bývalého veľvyslanca SR pri OSN v Ženeve o tom, že prezident/ka by mal/a byť mladý/á duchom a mal/a by predstavovať slušnú, vzdelanú a do budúcnosti zahľadenú tvár Slovenska.

10.3.2009
Grigorij Mesežnikov: „Pripojený vagón“ Gašparovič
Článok pre denník SME.

10.3.2009
Vladimír Krivý:  Prezidentské voľby v roku 2004 (2. časť)
Analýza správania voličov v predchádzajúcich prezidentských voľbách spracovaná na základe volebnej štatistiky i prieskumov a uverejnená v Súhrnnej správe o stave spoločnosti. Slovensko 2004. 

9.3.2009
Martin Bútora: Slovensko by potrebovalo hlavu štátu na úrovni požiadaviek doby.
Príspevok, ktorý práve vychádza v časopise Bratislavský kuriér, sa venuje najmä tomu, čo môže prezident znamenať pre budúcnosť Slovenska.

9.3.2009
Milan Zemko: Prezident ako živá súčasť republikánskej tradície.
Príspevok z pera pracovníka Historického ústavu SAV, autora početných publikácií najmä o dejinách Slovenska po roku 1918, ktorý bol v rokoch 1990-1992 podpredsedom Slovenskej národnej rady, pripomína historické pozadie postavenia hlavy štátu.

8.3.2009
Vladimír Krivý:  Prezidentské voľby v roku 2004 (1. časť)
Analýza správania voličov v predchádzajúcich prezidentských voľbách spracovaná na základe volebnej štatistiky i prieskumov a uverejnená v Súhrnnej správe o stave spoločnosti. Slovensko 2004. 

8.3.2009
Miroslav Kusý: Proti gerontokratom.
Slovenský politológ a pedagóg, autor početných kníh, uvažuje nad faktorom veku v prezidentskej voľbe.

7.3.2009
Jiří Pehe: Jaká je role středoevropských prezidentů?
Príspevok českého politického analytika, riaditeľa New York University v Prahe, napísaný pre túto webstránku, sa zamýšľa nad meniacim sa postavením prezidentov v integrujúcej sa Európe.

7.3.2009
Grigorij Mesežnikov: Činnosť prezidenta Rudolfa Schustera v rokoch 1999 - 2004.
Analýza pôsobenia prezidenta R. Schustera, pôvodne uverejňovaná v jednotlivých ročníkoch Súhrnnej správy o stave spoločnosti.

6.3.2009
Grigorij Mesežnikov a Martin Bútora: Predhovor k publikácii Slovenské referendum ’97: zrod, priebeh, dôsledky.
Publikácia kolektívu autorov vydaná Inštitútom pre verejné otázky v roku 1997 ukazuje, že cesta k priamej voľbe prezidenta Slovenskej republiky nebola jednoduchá.

6.3.2009
Martin Bútora: Kontexty slovenského referenda.
Podrobnejší rozbor zmareného referenda v roku 1997 o priamej voľbe prezidenta a vstupe Slovenska do NATO zasadzuje kauzu referenda do zahraničnopolitických i vnútropolitických kontextov.

6.3.2009
Grigorij Mesežnikov: „Gašparovič? To je čtvrtý člen vládní koalice“.
Rozhovor pre Mladú Frontu Plus.

6.3.2009
Grigorij Mesežnikov: Stranícka podpora alebo osobnosť.
Článok pre Hospodárske noviny.

5.3.2009
Magda Vášáryová: Hlavička štátu. Fragmenty občianskej výchovy.
IVO prináša úryvky z knižky diplomatky, političky a prvej Slovenky, ktorá sa uchádzala o prezidentský post v roku 1999. Čerstvo narodená knižočka vydavateľstva Kalligram je útla rozsahom, ale bohatá obsahom a vtipná prístupom i jazykom. Autorka vykresľuje prezidentské typy i „týpky“. Bolo by však na čase mať „v prezidentskom sídle pre zmenu aj nejakú hlavičku“. Úvahy Magdy Vášáryovej skvelými ilustráciami doplnil Kazo Kanala.

5.3.2009
Zora Bútorová: Prezident Michal Kováč a súvisiace otázky v očiach verejnej mienky v rokoch 1995-1997.
Súhrnná správa o stave spoločnosti obsahovala pravidelne uverejňované kapitoly o verejnej mienke, kde sa venovala pozornosť aj prezidentovi Michalovi Kováčovi.

5.3.2009
Grigorij Mesežnikov: Činnosť prezidenta Michala Kováča v rokoch 1995 - 1998.
Analýza pôsobenia prvého prezidenta SR, pôvodne uverejňovaná v jednotlivých ročníkoch Súhrnnej správy o stave spoločnosti, publikácie Inštitútu pre verejné otázky.

4.3.2009
Ivan Kamenec: Prezidenti na Slovensku a slovenskí prezidenti.
Ľubomír Lipták:
Polstoročie erózie.
Poprední slovenskí historici Ivan Kamenec, ktorý nedávno oslávil 70-ku a dnes už nebohý Ľubomír Lipták prispeli spolu s inými do publikácie Slovensko a prezident vydanej v roku 1999 (zostavila Marta Vančová), na príprave ktorej sa spolu so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou – Servisným centrom pre tretí sektor (SAIA-SCTS) a Grémiom tretieho sektora podieľal aj náš Inštitút.

4.3.2009
Martin Slosiarik: Aká bude účasť? Analytik agentúry FOCUS odhaduje pre IVO volebnú účasť v 1. kole prezidentských volieb.

3.3.2009
Grigorij Mesežnikov: Diskvalifikovaný „dobrý kandidát" Gašparovič.
Ani päť rokov vo funkcii prezidenta nezbavuje Ivana Gašparoviča zodpovednosti za vlastné skutky z čias mečiarizmu.

3.3.2009
Grigorij Mesežnikov: Prípravy na voľby sa rozbiehajú (videokomentár). 

>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore