ivo.sk
Aktuálne: Výzva kandidátom na primátorov krajských miest

Dňa 17. októbra 2014 bola zverejnená výzva Inštitútu pre verejné otázky a ďalších mimovládnych organizácií kandidátom na primátorov krajských miest:

---

Výzva kandidátom na primátorov krajských miest Slovenska

Vážení kandidáti na primátorov krajských miest,

o niekoľko týždňov sa budete uchádzať o hlasy občanov v komunálnych voľbách a po nich tí z Vás, ktorí získate mandát od voličov, budete vykonávať funkciu primátora do ďalších volieb v roku 2018. Otvorenosť a transparentnosť sú princípy, ktoré zbližujú občanov a demokratickú moc a prispievajú k zvýšeniu miery angažovanosti občanov pri spravovaní vecí verejných. Považujeme za dôležité uplatňovať tieto princípy už na štádiu výberu kandidátov na významné funkcie v miestnej samospráve.

Ako je Vám známe, Národná rada SR schválila v máji 2014 zákon o volebnej kampani (zákon č. 181/2014 Z. z.), ktorý upravuje predvolebné aktivity pri všetkých typoch volieb. Tento zákon, podrobne upravujúci problematiku financovania volebnej kampane, vedenej jednotlivými kandidátmi a politickými stranami, však vstúpi do platnosti až v júli 2015, preto sa komunálne voľby 15. novembra 2014 uskutočnia podľa doteraz platného zákona č. 346/1990. Tento zákon nijako neupravuje otázky financovania volebnej kampane, vrátane zverejnenia výdavkov na ňu.

Nazdávame sa, že záujem verejnosti o transparentnú a otvorenú politiku v rámci lokálnej demokracie by mal mať prednosť pred formálnou platnosťou právnych noriem, preto ako zástupcovia mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo zaoberajú problematikou transparentnosti verejného a politického života a otvorenosti vo fungovaní orgánov samosprávy, sa na Vás obraciame s nasledujúcou výzvou:


Oznámte svoj záväzok postupovať pri financovaní Vašej volebnej kampane tak, ako keby príslušné ustanovenia zákona č. 181/2014 Z.z. platili už teraz. Zverejnite po novembrových komunálnych voľbách výšku a štruktúru svojich výdavkov na volebnú kampaň. Zvážte zriadenie a sprístupnenie verejnosti osobitného (tzv. transparentného) účtu pre potreby volebnej kampane.


Vyzývame tiež politické strany, ktoré postavili do volieb primátorov krajských miest svojich zástupcov, resp. podporujú zástupcov iných strán alebo nezávislých kandidátov, aby postupovali v zmysle tejto výzvy.

Veríme, že Vaša pozitívna reakcia na túto výzvu zvýši úroveň dôvery občanov k orgánom miestnej samosprávy. Pomôže tiež zlepšiť mieru informovanosti o rôznych aspektoch volebného procesu. Zverejnené informácie budú vyhodnotené v rámci medzinárodného projektu monitorovania volebnej kampane, ktorý na Slovensku realizuje Inštitút pre verejné otázky. Výsledky monitorovacích a analytických aktivít budú po komunálnych voľbách vyhodnotené a sprístupnené verejnosti. Mená kandidátov, ktorí pozitívne zareagujú na našu výzvu, budú priebežne zverejňované na webstránke www.ivo.sk, budú tiež zaslané médiám.

Reakciu na našu výzvu prosíme posielať na e-mailovú adresu ipa@ivo.sk alebo na poštovú adresu Inštitút pre verejné otázky, Baštová 5, 811 03 Bratislava.

S úctou,

Grigorij Mesežnikov, prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO)
Gabiel Šipoš, riaditeľ Transparency International Slovensko (TIS)
Peter Goliaš, riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)
Marek Kapusta, výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti (NOS – OSF)
Ctibor Košťál, riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
Milan Šagát, výkonný riaditeľ VIA IURIS

---

Download: Text výzvy (pdf)>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore