ivo.sk
Videokomentár: Legislatíva a Demokratické inštitúcie a právny štát - IVO Barometer 1-2/2013


Inštitút pre verejné otázky prináša pravidelné hodnotenie vývoja kvality demokracie. Prezident IVO Grigorij Mesežnikov zhrnul hlavné zistenia pre oblasť Legislatíva a pre oblasť Demokratické inštitúcie a právny štát v prvom a druhom štvrťroku 2013. 

***

IVO Barometer 1-2/2013: LEGISLATÍVA - hlavné zistenia 

V januári – júni 2013 sa uskutočnilo osem plenárnych schôdzí NR SR – päť riadnych a tri mimoriadne, zvolané na návrh opozičných poslancov. Na návrh opozičných poslancov bola zvolaná ešte jedna mimoriadna schôdza (mala sa zaoberať nevymenovaním kandidáta na generálneho prokurátora SR Jozefa Čentéša), poslanci strany Smer-SD však neschválili jej program.

V sledovanom období parlament schválil 68 zákonov a noviel, z toho 54 na návrh vlády a 14 na návrh poslancov (vrátane jedného návrhu predloženého výborom NR SR). Tri právne normy (t. j. 4,4 % z celkového počtu) boli schválené v skrátenom legislatívnom konaní. Parlament opätovne schválil päť právnych noriem vetovaných prezidentom I. Gašparovičom (v prvom polroku 2013 prezident vrátil parlamentu na opätovné prerokovanie dovedna 6 zákonov a noviel). 

Dve zo schválených právnych noriem boli prijaté na návrh opozičných poslancov, dve ďalšie boli predložené ako spoločný návrh vládnych a opozičných poslancov. Pri schvaľovaní niektorých zákonov parlament zohľadnil čiastkové pozmeňujúce návrhy opozičných poslancov. Značný počet legislatívnych návrhov z dielne opozičných subjektov však bol odmietnutý už v prvom čítaní.

K pozitívnejším prvkom procesu legislatívnej tvorby patril pokles podielu zákonov a noviel schválených v skrátenom konaní. Poľutovaniahodnou skutočnosťou však bolo to, že práve v skrátenom legislatívnom konaní parlament schválil významnú – z inštitucionálneho hľadiska – a politicky mimoriadne závažnú novelu zákona o organizácii Ústavného sudu SR, ktorá zasiahla do kauzy výberu generálneho prokurátora SR. Kladne treba hodnotiť akceptovanie niektorých pozmeňujúcich návrhov predložených poslancami opozičných strán pri prerokovaní zákonov a noviel v pléne NR SR. V sledovanom období však boli opäť zaznamenané prípady de facto nepriamej novelizácie tzv. prílepkovou metódou, t. j. spôsobom, ktorý robí právny poriadok SR menej transparentným (išlo o tzv. bločkovú lotériu, ktorá sa zaviedla novelou Colného zákona a o zjednotenie termínov opravných maturít prostredníctvom novely zákona o rodine).

Ak si niekedy môžeme dovoliť povedať, že poslanci schvaľujú niečo, čomu nerozumejú, tak oblasť verejného obstarávania je určite takýmto prípadom a postup zvolený pri schvaľovaní !malej“ novely zákona o verejnom obstarávaní problém iba prehlbuje. Ani časté premiestňovanie Centrálneho koordinačného orgánu pre čerpanie eurofondov v rokoch 2010 – 2013 nepomáha tejto agende a vnáša do tohto mimoriadne komplikovaného byrokratického procesu priveľa vnútornej politiky.

Závažným zásahom do vlastníckych práv je novela zákona o významných investíciách, ktorá berie samosprávam právomoci pri rozhodovaní o významných investíciách a umožňuje štátu na základe subjektívneho rozhodnutia vlády („vo verejnom záujme“) vyvlastňovať majetok občanov. Toto všetko sa má odohrať zjednodušeným spôsobom (pre štát), pričom subjekt na druhej strane (občan) má slabšie možnosti brániť sa rozhodnutiam štátu.

***

IVO Barometer 1-2/2013: DEMOKRATICKÉ INŠTITÚCIE A PRÁVNY ŠTÁT - hlavné zistenia 

Prvý polrok 2013 sa v oblasti demokratických inštitúcií a právneho štátu vyznačoval zhoršením situácie v dodržiavaní princípov deľby moci, v uplatňovaní ústavou predpísaných postupov pri výbere a menovaní vysokých štátnych predstaviteľov, v zabezpečení procesnej nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní, najmä v prípadoch, ktoré súviseli s pôsobením štátnych inštitúcií a ich najvyšších predstaviteľov. Snaha o koncentráciu mocenských pozícií v rukách jednej politickej sily nadobudla neporovnateľnú podobu – z hľadiska intenzity – s predchádzajúcimi funkčnými obdobiami štátnych administratív od nastolenia demokracie v roku 1989. 

Povestný „diktát väčšiny“ sa už neprejavoval iba ako dominantný spôsob presadzovania vládnou stranou rozhodnutí v NR SR v procese legislatívnej tvorby a pri plnení kontrolnej funkcie parlamentu, ale najmä ako hlavný mocenský nástroj pri riadení krajiny. Zámeru vládneho Smeru-SD obsadiť vlastnými nominantmi všetky významné mocenské pozície v štáte slúžila aj účelová novelizácia legislatívy. 

Predstavitelia Smeru-SD, vrátane premiéra Roberta Fica, pripisovali činnosti vlády jednej strany pozitívnejšie dôsledky pre spoločnosť než dovtedajšiemu vládnutiu koaličných vlád, pre údajnú vyššiu efektivitu a absenciu konfliktov medzi koaličnými partnermi. Otázkam dodržiavania základných pravidiel demokratického vládnutia (bezpodmienečné rešpektovanie ústavnosti, rovnosť, nestrannosť, transparentnosť, prihliadanie na názor menšín) sa však predstavitelia vládnej strany vo svojich interpretačných schémach nevenovali. 

V prvom polroku 2013 vládna strana posilňovala svoje pozície v regulačných a kontrolných orgánoch, keď do nich menovala svojich straníckych funkcionárov napriek tomu, že EÚ nepripúšťa vymenovanie straníkov do vedenia nezávislých regulačných úradov.
Informácie, ktoré sa objavovali v médiách opakovane potvrdzovali prítomnosť klientelistických praktík pri rozdeľovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Spôsob ich riešenia svedčil buď o nedostatočne účinných kontrolných mechanizmoch alebo – čo bolo pravdepodobnejšie – o zámere využiť verejné prostriedky v prospech určitých skupín a jednotlivcov s väzbami na vládu.

Kompletné vydanie - IVO Barometer 1-2/2013.

Všetky | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
Názov Dátum
Nazeranie občanov na spolužitie s náboženskými a etnickými skupinami 01.12.2017  
Výsledky regionálnych volieb 2017, slovenská spoločnosť a extrémizmus 13.11.2017  
Verejnosť považuje extrémizmus za problém 30.08.2017  
Ako brániť demokraciu proti extrémizmu 30.06.2017  
Tretie výročie anexie Krymu 17.03.2017  
O politickom dianí v HN televízii 07.08.2016  
Relácia Svet tu a teraz s Oľgou Gyárfášovou 25.05.2016  
Prezident IVO v HN televízii 14.04.2016  
Relácia Svet tu a teraz s Grigorijom Mesežnikovom 02.03.2016  
Videokomentár: Druhé výročie Euromajdanu na Ukrajine 30.11.2015  
Prezident IVO v tv.sme.sk 24.04.2015  
Videorozhovor: Tri roky vlády Roberta Fica 08.04.2015  
Demokracia a sloboda slova na Slovensku a vo svete 14.01.2015  
Videokomentár: 25 rokov od novembra 1989 a aktuálne zmeny v demokratických inštitúciách 03.12.2014  
O ratifikácii Asociačnej zmluvy medzi Ukrajinou a EÚ 18.09.2014  
Videokomentár: Sankcie EU a postoj predsedu vlády SR 12.08.2014  
Videokomentár: Ukrajinská vláda padla, po voľbách sa jej zloženie veľmi nezmení 25.07.2014  
Voľby do Európskeho parlamentu očami občanov 24.07.2014  
Videokomentár o konflikte Izraela s Hamásom 15.07.2014  
Videokomentár: Dva roky vládnutia Smeru-SD a prezidentské voľby 2014 11.04.2014  
Grigorij Mesežnikov o politickej situácii mesiac pred prezidentskými voľbami 13.02.2014  
Videokomentár: Vývoj slovenskej spoločnosti očami občanov 27.12.2013  
Videokomentár: Hlavné zistenia hodnotenia kvality demokracie na Slovensku za tretí štvrťrok 2013 04.11.2013  
Videokomentár: Legislatíva a Demokratické inštitúcie a právny štát - IVO Barometer 1-2/2013 22.07.2013  
Voľba generálneho prokurátora v spolupáchateľstve 19.06.2013  
Miroslav Kollár o štátnej regulácii v médiách a pokute pre RTVS 02.03.2013  
Martin Bútora hodnotí oblasť Občianska spoločnosť a tretí sektor - IVO Barometer 3/2012 15.10.2012  
Miroslav Kollár hodnotí oblasť Médiá - IVO Barometer 3/2012 15.10.2012  
Grigorij Mesežnikov o IVO Barometri 1/2012 17.05.2012  
Povolebná IVO diskusia: o výsledkoch volieb Oľga Gyárfášová, Martin Bútora a Samuel Abrahám 16.03.2012  
Zora Bútorová v diskusii o volebných preferenciách, témach kampane a súčasnej situácii v porovnaní s voľbami v minulosti 08.03.2012  
Prezident IVO v diskusii o volebných programoch politických strán, témach kampane a volebných preferenciách 29.02.2012  
G. Mesežnikov o prieskume názorov na slovenské súdnictvo 19.10.2011  
Zora Bútorová o rovnosti žien a mužov 19.07.2011  
Grigorij Mesežnikov hodnotí situáciu pred voľbou generálneho prokurátora 10.05.2011  
Prezident IVO v diskusnej relácii Na rovinu 26.04.2011  
Grigorij Mesežnikov hodnotí dianie v parlamente 06.04.2011  
Grigorij Mesežnikov komentuje parlamentnú rozpravu o zmenách v zákone o prokuratúre 23.03.2011  
Miroslav Kollár o voľbe generálneho riaditeľa RTVS 10.02.2011  
Grigorij Mesežnikov: Kto a pred čím zatvoril oči 24.01.2011  
Zora Bútorová o pocite hrdosti občanov na to, čo Slovensko dosiahlo počas svojej samostatnosti 19.01.2011  
Dobré a zlé kroky vlády podľa názorov občanov 18.01.2011  
Vnímanie regionálnych nerovností občanmi hodnotí Zora Bútorová 13.01.2011  
Zora Bútorová o tom, čo najviac trápilo občanov v roku 2010 10.01.2011  
Miroslav Kollár o nezávislých médiách v roku 2010 31.12.2010  
Grigorij Mesežnikov o prvých mesiacoch pôsobenia novej vlády v roku 2010 30.12.2010  
Miroslav Kollár analyzuje vývoj v oblasti médií verejnej služby 29.12.2010  
Grigorij Mesežnikov hodnotí dôsledky výmeny dvoch vládnych garnitúr 29.12.2010  


>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Skúmanie pravicového extrémizmu v SR z hľadiska straníckej politiky a verejnej mienky.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Pravicový extrémizmus na Slovensku. Výzva pre demokraciu a európske hodnoty

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore