ivo.sk
Starší ľudia, ľudské práva a diskriminácia: kde sme a kam smerujeme

Podporilo: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Trvanie projektu: máj – december 2022. 

Projektový tím:  Zora Bútorová, Oľga Gyárfášová, Grigorij Mesežnikov, Ján Bartoš, Martina Bendíková, externí experti. 

Zámer:  Zámerom projektu je rozšíriť a aktualizovať poznatkovú bázu o životnej situácii mužov a žien 55+, ich skúsenostiach s diskrimináciou v rôznych oblastiach života a o bariérach pri uplatňovaní ich práv. Takisto publikovať výskumné zistenia, prispieť ku kultivácii verejného diskurzu; argumentačne posilniť seniorské MVO pri advokačnej činnosti; podporiť vzdelávanie k ľudským právam so zreteľom na vekovú a rodovú dimenziu; prispieť k oslabeniu vekových stereotypov v médiách i v širokej verejnosti. To všetko má pomôcť podporiť uplatňovanie ľudsko-právneho prístupu k starším ľuďom. 

Projekt má primárne analyticko-výskumný charakter. Sociologický výskum  životnej situácie a dodržiavania ľudských práv starších ľudí na Slovensku nadviaže na analýzy realizované počas Európskeho roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity (2012) a prípravy prvého Národného programu aktívneho starnutia (2014-2020). Výsledná knižná publikácia zachytí kontinuitu a zmeny v postavení starších ľudí za poslednú dekádu a nastaví aktuálne zrkadlo: ako v časoch pandémie vnímajú životnú situáciu a práva starších ľudí oni sami, ako aj širšia verejnosť. 

Aktivity a výstupy: 

Tlačová správa 11.11.2022
Videokomentár Zora Bútorová
Tlačová správa 31.10.2022
Prezentácia výskumu na Konferencii Senior Friendly 14.10.2022
Videokomentár Grigorij Mesežnikov
Tlačová správa 20.10.2022

 

Súhrnná analytická publikácia

Oznam o podpore:


Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Inštitút pre verejné otázky.>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore