ivo.sk
Starší ľudia, ľudské práva a diskriminácia: kde sme a kam smerujeme

Podporilo: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Trvanie projektu: máj – december 2022. 

Projektový tím:  Zora Bútorová, Oľga Gyárfášová, Grigorij Mesežnikov, Ján Bartoš, Martina Bendíková, externí experti. 

Zámer:  Zámerom projektu je rozšíriť a aktualizovať poznatkovú bázu o životnej situácii mužov a žien 55+, ich skúsenostiach s diskrimináciou v rôznych oblastiach života a o bariérach pri uplatňovaní ich práv. Takisto publikovať výskumné zistenia, prispieť ku kultivácii verejného diskurzu; argumentačne posilniť seniorské MVO pri advokačnej činnosti; podporiť vzdelávanie k ľudským právam so zreteľom na vekovú a rodovú dimenziu; prispieť k oslabeniu vekových stereotypov v médiách i v širokej verejnosti. To všetko má pomôcť podporiť uplatňovanie ľudsko-právneho prístupu k starším ľuďom. 

Projekt má primárne analyticko-výskumný charakter. Sociologický výskum  životnej situácie a dodržiavania ľudských práv starších ľudí na Slovensku nadviaže na analýzy realizované počas Európskeho roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity (2012) a prípravy prvého Národného programu aktívneho starnutia (2014-2020). Výsledná knižná publikácia zachytí kontinuitu a zmeny v postavení starších ľudí za poslednú dekádu a nastaví aktuálne zrkadlo: ako v časoch pandémie vnímajú životnú situáciu a práva starších ľudí oni sami, ako aj širšia verejnosť. 

Aktivity a výstupy: 


Oznam o podpore:


Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Inštitút pre verejné otázky.>> Späť na Projekty

Videoaktuality

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 - 2021
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore