ivo.sk
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Inštitút pre verejné otázky (IVO) so svojimi partnermi – spoločnosťami Slovak Telekom a Accenture, predstavil 5.5.2022 na online tlačovej konferencii výsledky dlhodobého analyticko-monitorovacieho projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku. Projekt od roku 2005 mapuje jeden z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku – pripravenosť širokých vrstiev obyvateľstva na používanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT).

Vzhľadom na vývoj celosvetovej pandémie Covid-19 v roku 2020 boli milióny ľudí na celom svete (Slovensko nevynímajúc) prinútené svoje bežné každodenné fungovanie, rutinu či štýl života presunúť do online priestoru. Napríklad už na začiatku pandémie, v jarných mesiacoch 2020, prešlo na home office na Slovensku až 48% všetkých zamestnancov. Veľký tlak na takýto prechod zaznamenali tiež štátne a verejné inštitúcie, keď ich hygienicko-epidemiologické opatrenia prinútili riešiť agendu s občanmi prioritne elektronicky. Na druhej strane, do online priestoru boli nútené presunúť svoje služby a produkty aj firmy a korporácie vo väčšine sektorov ekonomiky, a tak (aspoň sčasti) udržať pracovné miesta a zachrániť sa pred úpadkom či krachom. Napokon jednou z najvýznamnejších spoločenských zmien bolo dištančné vzdelávanie detí a mládeže, ktoré dva roky (s krátkymi prestávkami) prebiehalo prevažne online formou.

Úspech alebo neúspech všetkých týchto zmien je priamo závislý od úrovne digitálnych zručností obyvateľstva, infraštruktúry či implementácie digitálnych procesov u zamestnávateľov, poskytovateľov komerčných e-služieb či e-služieb štátu a verejných inštitúcií. V dlhodobom horizonte sa kritickým bodom ukazuje najmä adaptácia obyvateľov na IKT daná úrovňou ich digitálnych kompetencií – digitálnej gramotnosti. Výskumy IVO v uplynulých sedemnástich rokoch ukázali, že vonkajšími „motivátormi“ digitálnej gramotnosti môžu byť tak ľudia, ako aj rôzne sociálne prostredia, životné situácie či poskytované služby. Preto je na mieste otázka, akú úlohu v rozvoji digitálnej gramotnosti zohráva práve samotná pandémia, resp. nakoľko je jej motivačným prvkom. Zámerom projektu bolo preto zistiť, ako prispeli zmeny spôsobené pandémiou Covid-19 k rozvoju digitálnej gramotnosti na Slovensku.

Reprezentatívny prieskum na výberovej vzorke 1 003 respondentov starších ako 18 rokov sa tak zameriava nielen na všeobecné otázky ako je napr. adaptácia ľudí na moderné IKT, podiel digitálne gramotných a negramotných, úroveň ich digitálnych zručností či progres v tejto oblasti, ale aj na to:

  • aký vplyv na zlepšenie digitálnych zručností a intenzitu využívania moderných technológií mala pandémia Covid-19,
  • kto alebo čo najviac pomohlo k ich rozvoju,
  • ktoré situácie a zmeny spôsobené pandémiou prispeli k tomu, že sa ľudia zlepšili, naučili niečo nové, príp. intenzívnejšie využívali moderné informačné technológie,
  • aké elektronické služby štátu a verejných inštitúcií obyvatelia počas pandémie využili a ako s nimi boli spokojní.


Podrobnejšie informácie o výsledkoch projektu nájdete v tlačovej správe, výskumnej správe a prezentácii.

Download:
Tlačová správa [PDF]
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19 [PDF]
PowerPoint prezentácia z tlačovej konferencie [PDF]

>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 - 2021
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore