ivo.sk
Infodémia na Slovensku 2020. Dezinformačno-konšpiračná scéna v období COVID-19

Inštitút pre verejné otázky vydal publikáciu Infodémia na Slovensku 2020. Dezinformačno-konšpiračná scéna v období COVID-19. Tohtoročná pandémia je udalosť, ktorá má okrem čisto epidemiologickej stránky aj iné dôležité aspekty. Vytvára pre široké spektrum spoločenských aktérov možnosť realizovať aktivity zamerané na riešenie vzniknutých problémov, na vzájomné interakcie, na komunikáciu s obyvateľstvom. V tejto súvislosti nadobúda veľký význam interpretácia príčin pandémie a zodpovednosti za jej vznik, jej širšieho kontextu a následkov, otázka postojov jednotlivých štátov a medzinárodných organizácií, efektivity pôsobenia rôznych sociálnych modelov a ich jednotlivých sektorov v boji s pandémiou. Verejný diskurz o pandémii COVID-19 má v rôznych krajinách špecifické charakteristiky, odvodené od typu ich spoločensko-politického usporiadania, štátneho režimu, pomeru síl medzi politickými silami rôznej ideologickej orientácie, stavu médií, hodnotových preferencií obyvateľstva, miery zakorenenosti problematických vzorcov vnímania sociálnej reality vrátane konšpiračných predstáv a dezinformačných obsahov.

  
Download: 
Infodémia na Slovensku 2020. Dezinformačno-konšpiračná scéna v období COVID-19 [pdf]

Táto publikácia vznikla v rámci projektu realizovaného Inštitútom pre verejné otázky za podporythink-tanku Political Capital (Maďarsko), ktorý koordinoval výskumné projektové aktivity s expertmitroch analytických centier z krajín V4: Pražského inštitútu bezpečnostných štúdií – PSSI (Českárepublika), Sastre Consulting (Poľsko) a IVO (Slovensko).Text je rozšírenou a aktualizovanou verziou podkladovej štúdie, na základe ktorej spolu s podkladovýmištúdiami o Maďarsku, Poľsku a Českej republike vznikla publikácia The V4’s coronavirus infodemic.A window of opportunity to spread distrust in the West (autori Patrik Szicherle, Ján Bartoš,Grigorij Mesežnikov, Bartłomiej E. Nowak, András Radnóti, Julie Vinklová a Alena Zikmundová),Political Capital, Budapest 2020.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore