ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Ženy vo svete informačných technológií

Inštitút pre verejné otázky predstavil dňa 2.7.2019 v Bratislave výsledky svojho výskumného projektu Ženy vo svete informačných technológií, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis a spoločnosti Accenture.

Na základe reprezentatívnych zistení predstavil analytik a manažér projektu Marián Velšic výsledky štúdie zameranej na reflexiu problémov informatického vzdelávania dievčat. Najmä na to, aký je záujem dievčat o štúdium informatiky a záujem o prácu v IT oblasti, čo dievčatá na moderných technológiách najviac zaujíma a priťahuje, aký je ich vzťah k informatike ako predmetu v škole, aké je ich „informatické sebavedomie“ alebo, ktoré z dievčat majú najväčšie šance stať sa IT odborníčkou.

„Potenciál dievčat  študovať a následne pracovať v oblasti informačných technológií korešponduje, resp. je previazaný s mnohými faktormi. Na jednej strane ho zvyšujú také predpoklady ako výborné výsledky v škole (dievčatá, ktoré majú celkový prospech s vyznamenaním), relatívne dobrý rozsah a úroveň digitálnych zručnosti a pozitívny vzťah k informatike na základnej alebo strednej škole. Na druhej strane sú to motivačné faktory ako je záujem a príťažlivosť infotechnológií, odhodlanie ísť študovať informatiku ovplyvnené relevantnými informáciami o nárokoch na štúdium informatiky (resp. odbúravanie stereotypov o informatike ako „náročnom  štúdiu“) alebo „informatické sebavedomie“ (teda pripustenie možnosti, že „som lepšia ako chlapci v mojom veku“). Ak vezmeme do úvahy vzájomný prienik všetkých faktorov, potenciál dievčat študovať a následne sa uplatniť v oblasti IT možno odhadnúť niekde na úrovni 20%. Avšak na to, aby sa „každé piate dievča“ presadilo ako IT špecialistka v mnohom závisí aj od externých faktorov ako je „nastavenie“ štátneho vzdelávacieho systému, podpora vzdelávania zo strany korporátnej sféry či globálny vývoj v IT sektore,“ uvádza štúdia

„Nedostatok informácií o profesiách v IT oblasti je kritickým miestom rozhodovania dievčat, ale i podpory zo strany rodičov. Väčšina z nich si totiž myslí, že IT = programovanie. No práve rôznorodosť smerov v IT je najväčším benefitom daného odvetvia, v ktorom sa vedia realizovať naozaj rôzne profily ľudí“, uviedla Petra Kotuliaková, riaditeľka Aj Ty v IT, organizácie podporujúcej dievčatá a ženy v IT sektore.

„Výsledky prieskumu potvrdzujú, že ak chceme systémovo zvýšiť podiel žien v IT sektore, musíme začať pracovať už s dievčatami na prvom stupni základnej školy. Podmienkou toho je, aby výučba informatiky mala relevantný obsah a preto aj naša firma v spolupráci s ďalšími partnermi realizuje program školení učiteľov ’Digital Skills’. Jeho cieľom je, aby aj na školách, ktoré nemajú kvalifikovaných učiteľov, boli vyučovacie hodiny informatiky naplnené kvalitným obsahom,” hovorí Alena Kanabová zo spoločnosti Accenture.

Download:

Tlačová správa [PDF]
Ženy vo svete informačných technológií - výskumná štúdia [PDF]
Prezentácia výsledkov [PDF] 

>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Účasť žien na politickom
rozhodovaní cez prizmu štatistík 
aj v optike verejnej mienky  

Mýty o Rusku
Politická participácia žien <br/>na Slovensku 2020

Neprehliadnite aktuálnu výskumnú štúdiu o postojoch internetovej populácie k problematike kybernetickej bezpečnosti. 

Výsledky 15. ročníka výskumu digitálnej gramotnosti populácie SR.

Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020

Výsledky volieb a ich širší
kontext, činnosti politických
aktérov, sociologické dáta.

Dezinformačno-konšpiračná scéna
v období COVID-19. Aktéri, naratívy, analýza FB príspevkov. 

Slovenské voľby '20:<br/>Akú zmenu priniesli
Infodémia na Slovensku<br/>2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore