ivo.sk
Na Slovensku jasne dominuje hrdosť na SNP a jeho pozitívne hodnotenie

Tlačová správa IVO, Bratislava, 25. 8. 2017.

O niekoľko dní si pripomenieme 73. výročie Slovenského národného povstania, kľúčovej udalosti slovenských moderných dejín. Ako túto historickú udalosť vníma verejnosť? Veľmi pozitívne: až 85 % dospelých obyvateľov Slovenska si myslí, že „SNP bolo výrazom odporu Slovákov proti fašizmu, a preto by sme naň mali byť hrdí“. Na druhej strane len 9 % súhlasí s opačným výrokom, že „SNP bolo povstaním proti vlastnému štátu, a preto ho treba hodnotiť negatívne“.

Vyplýva to z reprezentatívneho výskumu Inštitútu pre verejné otázky. Zber údajov realizovala agentúra FOCUS v dňoch 13. 7. – 24. 7. 2017 formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1025 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov.

Výsledky reprezentatívneho výskumu ukazujú, že interpretácia SNP ako protifašistického povstania jednoznačne dominuje v historickom vedomí slovenskej spoločnosti. Pozitívne hodnotenie slovenského vojnového štátu, jeho politických predstaviteľov či bagatelizovanie jeho zločinov nemá u širokej verejnosti takmer žiadnu oporu (Tabuľka 1).

Tabuľka 1: V auguste uplynie 73 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania. Názory na túto historickú udalosť sa rozchádzajú. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi (poradie výrokov bolo náhodné):
A. SNP bolo výrazom odporu Slovákov proti fašizmu, a preto by sme naň mali byť hrdí.
B. SNP bolo povstaním proti vlastnému štátu, a preto ho treba hodnotiť negatívne. (v %)

A. SNP bolo výrazom odporu Slovákov proti fašizmu, a preto by sme naň mali byť hrdí. B. SNP bolo povstaním proti vlastnému štátu, a preto ho treba hodnotiť negatívne.
rozhodne súhlasí 46 85 2 9
skôr súhlasí 39 7
skôr nesúhlasí 7 9 30 81
rozhodne nesúhlasí 2 51
nevie 6 6 10 10

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, júl 2017.


Pozitívne hodnotenie SNP jednoznačne prevláda vo všetkých sociálnodemografických kategóriách. Z hľadiska jednotlivých vekových skupín relatívne najmenej pozitívnych odpovedí – 77% - je medzi najmladšími respondentmi 18-24, avšak nie na úkor negatívneho hodnotenia, ale odpovedí „neviem“, „nemám názor“ (až 14 %). Minimálne rozdiely sa ukazujú podľa vzdelania, náboženskej denominácie, či využívania sociálnych sietí.

Tabuľka 2: SNP bolo výrazom odporu Slovákov proti fašizmu, a preto by sme naň mali byť hrdí - % odpovedí rozhodne + skôr súhlasí podľa veku a vzdelania

SNP bolo výrazom odporu Slovákov proti fašizmu, a preto by sme naň mali byť hrdí - súhlasné odpovede SNP bolo povstaním proti vlastnému štátu, a preto ho treba hodnotiť negatívne - súhlasné odpovede
Vek 18-24 77 8
25-34 84 9
35-44 86 10
45-54 88 10
55-64 90 8
65+ 85 10
Vzdelanie Základné 80 8
Stredné bez maturity 86 9
Stredné s maturitou 86 9
Vysokoškolské 88 11

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, júl 2017.

I medzi voličmi relevantných politických strán je kladné hodnotenie SNP jednoznačné. Vidíme však isté rozdiely – nadpriemerné zastúpenie kladných hodnotení je medzi prianivcami SNS, KDH, OľaNO, SaS i Smer-SD. Kladné hodnotenia a hrdosť na SNP sú väčšinovo prítomné i medzi voličmi ĽS-Naše Slovensko. A to aj napriek tomu, že predstavitelia tejto strany prezentujú opačné názory, napr. predseda M. Kotleba sa v minulosti vyslovil o SNP ako o „boľševickom puči“ a pred dvomi rokmi vyjadril svoj postoj silnou symbolikou – na župný úrad v Banskej Bystrici vyvesil v deň výročia SNP čiernu zástavu. Výsledky výskumu však dokumentujú, že jeho voliči väčšinovo takýto negatívny pohľad na danú historickú udalosť nenasledujú.

Tabuľka 3: SNP bolo výrazom odporu Slovákov proti fašizmu, a preto by sme naň mali byť hrdí - % odpovedí rozhodne+skôr súhlasí podľa straníckych preferencií

SNP bolo výrazom odporu Slovákov proti fašizmu, a preto by sme naň mali byť hrdí - súhlasné odpovede SNP bolo povstaním proti vlastnému štátu, a preto ho treba hodnotiť negatívne - súhlasné odpovede
SNS 94 10
KDH 91 7
OľaNO 91 8
SaS 90 7
Smer-SD 90 9
Populácia SR 85 9
Most-Híd 83 19
Sme rodina 82 11
ĽS Naše Slovensko 74 16

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, júl 2017.

Download: Tlačová správa [pdf]


Vybrané mediálne výstupy

aktuality.sk

Prečo kotlebovci oslavujú Slovenský štát aj Červenú armádu, pred ktorou Tiso utiekol

pravda.sk
Slovenské národné povstanie vníma pozitívne až 85 percent Slovákov, tvrdí prieskum

dennikn.sk
Až 85 % obyvateľov Slovenska vníma SNP veľmi pozitívne, myslí si, že by sme mali byť naň hrdí

hnonline.sk
Prieskum: S Kotlebom nesúhlasí ani veľká väčšina jeho voličov, Slováci sú hrdí na SNP

zenskyweb.sk
Slovenské národné povstanie vníma pozitívne až 85 percent Slovákov

parlamentnelisty.sk
Väčšina Kotlebových voličov podľa prieskumu nesúhlasí s jeho názormi na SNP

noviny.sk
Slovenské národné povstanie vníma pozitívne až 85 percent Slovákov

pravda.sk
Oslavy SNP v znamení piety a príťažlivého programu

praktickaslovenka.sk
Slovenské národné povstanie vníma pozitívne až 85 percent Slovákov

spectator.sk
Public opinion of SNP is positive

Rádio Slovensko
Správy - Rádiožurnál RTVS o 22:00, od 9:40

halonoviny.sk
Slováci jsou právem hrdí na SNP

tyden.cz
Slováci hodnotí protifašistické povstání. Kromě "kotlebovců"

tyden.cz
Vyžeňme fašisty od moci! bouřili politici. Cílili na Kotlebu

eurospravy.cz
Slováci jsou hrdí na protifašistické povstání, jen kotlebovci skřípou zuby

globe24.cz
Slováci kladně hodnotí protifašistické povstání za války, Kotlebovci netají svou nechuť

24zpravy.com
Slováci hsou hrdí na protifašistické povstání, jen kotlebovci skřípou zuby>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore