ivo.sk
Extrémizmus vo verejnom diskurze a politických hnutiach strednej Európy

Podporil: International Visegrad Fund, Friedrich Ebert Stiftung, Nadácia ESET

Trvanie projektu: január 2015 - december 2015

Spolupracujúce inštitúcie: Global Solidarity Association (Lublin, Poľsko), Budapest Institute for Policy Analysis (Budapest, Maďarsko), EUROPEUM Institute for European Policy (Praha, ČR)

Projektový tím: Miroslav Kocúr, Ján Bartoš, Grigorij Mesežnikov

Zámer: Výskumo-publikačný a prezentačno-edukatívny projekt za zameriava na pochopenie koreňov a súvislostí národných a národno-religióznych koncepcií, ktoré sú v súčasnosti prítomné v politických diskusiách, v iniciatívach jednotlivcov a skupín a v náladách spoločnosti. Prejavujú sa v rôznych formách anti-establišmentu a euroskepticizmu, vo voličskom správaní, vo verejnej mienke, v návrate extrémisticko-národných ideí z prvej polovice 20. storočia a v ďalších rôznych podobách. Projekt má tiež ambíciu poukázať na rôzne stereotypy vychádzajúce z týchto koncepcií a pomôcť prekonávať ich (spochybňovanie ochrany ľudských a menšinových práva a pod.). Na projekte participujúci experti z vyšehradských krajín (ČR, SR, Poľsko, Maďarsko) vypracujú národné analýzy rôznych prejavov a foriem extrémizmu v ich krajinách. Vypracované štúdie vydá Inštitút pre verejné otázky v knižnej publikácii v anglickom jazyku v októbri 2015. Paralelne s touto aktivitou sa uskutočnia diskusie so stredoškolskými študentmi na školách v  krajských mestách SR o problematike extrémizmu v spoločnosti. V závere projektu sa uskutoční medzinárodná konferencia spojená s predstavením výsledkov projektu a s prezentáciou knižnej publikácie.

Výstupy:
-
Knižná publikácia
- Záverečná medzinárodná konferencia 
Diskusie na stredných školách:
      Žilina a Trenčín
      Košice, Nitra, Martin a Trnava
      Bratislava, Prešov, Banská Bystrica
- Esej Tiso's Ghost in 2016 Slovakia


Projekt podporili:
Medzinárodný vyšehradský fond


                    

Friedrich Ebert Stiftung
 Nadácia ESET>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore