ivo.sk
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2015

Podporil:  Nadačný Fond Slovak Telekom pri nadácii Pontis, Accenture nadačný fond pri nadácii Pontis. 

Trvanie projektu:
 marec – júl 2015

Projektový tím/manažér:
 Marián Velšic

Spolupracujúce inštitúcie:
 Agentúra FOCUS (terénny zber údajov)

Zámer:
 Výskumný projekt Digitálna gramotnosť na Slovensku mapuje jeden z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku – pripravenosť širokých vrstiev obyvateľstva na používanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT). 

Projekt bol realizovaný prostredníctvom empirického kvantitatívneho výskumu na výberovej vzorke 1 083  respondentov od 14 rokov, ktorá umožňuje zovšeobecniť získané zistenia na populáciu SR podľa základných sociálno-demografických znakov (pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť sídla, kraj). Terénny zber dát uskutočnila agentúra FOCUS v apríli 2015 prostredníctvom siete vyškolených anketárov metódou osobného rozhovoru (face-to-face interview) zaznamenávaného do dotazníka.

Misiou 10. ročníka výskumného projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku bola odborná reflexia aktuálnych vývojových trendov a problémov v oblasti informatizácie spoločnosti. Tohtoročný reprezentatívny výskum sa prioritne zameriaval na vývoj využívania internetu, zmeny v postojoch ľudí k informačným technológiám, problematiku závislosti, názory na negatívny vplyv IT na spoločnosť, zmeny v adaptácii obyvateľstva a najdôležitejšie problémy digitálnej gramotnosti. Výsledky boli prezentované na tlačovej konferencii 7. júla 2015 v Bratislave. Úspešnosť projektu dokumentuje najmä tradične vysoký záujem médií, vládnych inštitúcií a akademickej obce.

Výstupy:

Tlačová správa [PDF]
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2015 - výskumná správa [PDF]
Prezentácia [PDF]
Mediálne výstupy [PDF]>> Späť na Projekty

Videoaktuality

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 - 2021
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore