ivo.sk
Desať rokov (spolu) v únii: Európa, Česko a Slovensko

Podporila: Nadácia Heinricha Bölla

Trvanie projektu: máj – november 2014

Projektový tím: Grigorij Mesežnikov (vedúci projektu, editor, autor), Zora Bútorová (editorka), Miroslav Kollár (editor), autori z Českej republiky a Slovenska (vrátane interných expertov IVO) 


Spolupracujúce inštitúcie: Nadácia Heinricha Bölla (Praha)

Zámer: V roku 2004 sa Česka republika a Slovensko stali plnoprávnymi členmi Európskej únie. V priebehu predchádzajúcich 15 rokov dokázali uskutočniť zásadné politické a sociálno-ekonomické reformy, vďaka ktorým splnili kritériá pre členstvo v najúspešnejšom integračnom projekte v Európe všetkých čias. Od roku 1993 obidve bývalé súčastí spoločného československého štátu sa vyvíjali ako nové samostatné krajiny, po uplynutí desiatich rokov od získania samostatnosti sa znovu stali súčasťou viacnárodného celku, tentokrát spolu s ďalšími 25 európskymi krajinami.

Čo sa odohralo v Českej republike a na Slovensku po vstupe do EÚ? Ako ovplyvnilo členstvo v únii každodenný život ľudí, pôsobenie demokratických inštitúcií, stav v oblasti ľudských a menšinových práv, vývoj občianskej spoločnosti, pocit spolupatričnosti s Európou. Sú dnes dve naše krajiny slobodnejšie, otvorenejšie, blahobytnejšie? Čo občania očakávali od členstva v EÚ a ako sa ich očakávania naplnili? Sú dnes európske témy bližšie radovým občanom ako pred 10 rokmi? Ak dôvera občanov voči EÚ aj je inštitúciám tak stabilne vysoká, prečo je taká nízka volebná účasť pri voľbách do Európskeho parlamentu? Akú víziu vývoja EÚ by Česká republika a Slovensko radi podporili? Na tieto a mnohé ďalšie otázky budú hľadať odpovede autori publikácie, ktorí sa budú venovať nasledujúcim ôsmim tematickým okruhom:

  1. Desať rokov ČR a SR v EÚ: spätný pohľad (čo sa podarilo/čo sa nepodarilo, „kde sme?“)
  2. Sila a slabosť liberálnej demokracie v ČR a SR (nástup „alternatívnej“ politiky, autoritárske prejavy, populizmus, nacionalizmus, extrémizmus, iracionalizmus, „duchovia minulosti“, problémy s právnym štátom)
  3. Ľudské práva a inakosť (Európa ako domov pre všetkých, rodová rovnosť, tolerancia, problematika menšín, LGBT, rôzne životné štýly).
  4. Osud Rómov ako pretrvávajúca výzva pre obidve krajiny
  5. Aktívne občianstvo, občianska participácia a združovanie, občiansky aktivizmus.
  6. „Otvorené okná“: otváranie sa Česka a Slovenska Európe, mobilita, skúsenosti, odchody a návraty Čechov a Slovákov
  7. Domáca debata na európske témy: elity, názory verejnosti, výsledky volieb do Európskeho parlamentu
  8. Budúcnosť EÚ: pohľad z ČR a zo SR

Výstupy:>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Čo podnecuje politikov k tomu, aby namiesto spojenectva so Západom presadzovali zväzky s Ruskom?

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Politická participácia žien na Slovensku 2020
Mýty o Rusku

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore