ivo.sk
Digitálna priepasť v generačnej optike

Podporil: Nadačný Fond Slovak Telekom pri nadácii Pontis, Accenture nadačný fond pri nadácii Pontis. 

Trvanie projektu:
február – máj 2014

Projektový tím/manažér:
Marián Velšic, Ján Bartoš, Alena Adámková

Spolupracujúce inštitúcie:
Slovak Telekom, Accenture

Zámer:
Výsledky projektu predstavujú ďalšie pokračovanie reflexie aktuálnych vývojových trendov a problémov v oblasti informatizácie spoločnosti. Na základe série reprezentatívnych výskumov z rokov 2005-2013 bola vypracovaná štúdia, ktorá mala za cieľ identifikovať hĺbku rozdielov v postojoch a reálnych skúsenostiach s digitálnymi technológiami medzi mladou generáciou a generáciou ich rodičov a starých rodičov. Výsledky projektu boli prezentované na tlačovej konferencii a distribuované kľúčovým predstaviteľom vlády, zodpovedných za oblasť informatizácie spoločnosti, médiám, odborným internetovým portálom, záujmovým združeniam, neziskovým organizáciám, ktoré realizujú IT projekty.

Analýza sa primárne zameriavala na tri generácie...:

  • Millenials alebo Generation Y - mladých ľudí narodených medzi rokmi 1980 – 2000
  • Generáciu X -  strednú generáciu narodenú medzi rokmi 1961 – 1980
  • Baby Boomers - staršiu generáciu, ktorá sa narodila po 2. svetovej vojne (1946 -1960)

.....s cieľom zistiť, aké sú medzigeneračné rozdiely:

  • v schopnosti a ochote adaptovať sa na moderné IKT,
  • v rozsahu využívania moderných IKT (hardware, software, el. služby, el. komunikácia),
  • v úrovni ovládania práce s hardware a software, v úrovni ovládania práce s informáciami vo virtuálnom prostredí internetu a počítačových sietí a v schopnosti využívať IKT ako prostriedok vzájomnej komunikácie.

Výstupy:

Tlačová správa [PDF]
Digitálna priepasť v generačnej optike - výskumná správa [PDF]
Prezentácia [PPT]>> Späť na Projekty

Videoaktuality

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 - 2021
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore