ivo.sk
Digitálna priepasť v generačnej optike

Podporil: Nadačný Fond Slovak Telekom pri nadácii Pontis, Accenture nadačný fond pri nadácii Pontis. 

Trvanie projektu:
február – máj 2014

Projektový tím/manažér:
Marián Velšic, Ján Bartoš, Alena Adámková

Spolupracujúce inštitúcie:
Slovak Telekom, Accenture

Zámer:
Výsledky projektu predstavujú ďalšie pokračovanie reflexie aktuálnych vývojových trendov a problémov v oblasti informatizácie spoločnosti. Na základe série reprezentatívnych výskumov z rokov 2005-2013 bola vypracovaná štúdia, ktorá mala za cieľ identifikovať hĺbku rozdielov v postojoch a reálnych skúsenostiach s digitálnymi technológiami medzi mladou generáciou a generáciou ich rodičov a starých rodičov. Výsledky projektu boli prezentované na tlačovej konferencii a distribuované kľúčovým predstaviteľom vlády, zodpovedných za oblasť informatizácie spoločnosti, médiám, odborným internetovým portálom, záujmovým združeniam, neziskovým organizáciám, ktoré realizujú IT projekty.

Analýza sa primárne zameriavala na tri generácie...:

  • Millenials alebo Generation Y - mladých ľudí narodených medzi rokmi 1980 – 2000
  • Generáciu X -  strednú generáciu narodenú medzi rokmi 1961 – 1980
  • Baby Boomers - staršiu generáciu, ktorá sa narodila po 2. svetovej vojne (1946 -1960)

.....s cieľom zistiť, aké sú medzigeneračné rozdiely:

  • v schopnosti a ochote adaptovať sa na moderné IKT,
  • v rozsahu využívania moderných IKT (hardware, software, el. služby, el. komunikácia),
  • v úrovni ovládania práce s hardware a software, v úrovni ovládania práce s informáciami vo virtuálnom prostredí internetu a počítačových sietí a v schopnosti využívať IKT ako prostriedok vzájomnej komunikácie.

Výstupy:

Tlačová správa [PDF]
Digitálna priepasť v generačnej optike - výskumná správa [PDF]
Prezentácia [PPT]>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Čo podnecuje politikov k tomu, aby namiesto spojenectva so Západom presadzovali zväzky s Ruskom?

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Politická participácia žien na Slovensku 2020
Mýty o Rusku

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore