ivo.sk
Študentské voľby 2014

Podporili: Nadácia Intenda, Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave, Zastúpenie Európskej komisie v SR

Trvanie projektu: január – december 2014

Projektový tím: Miroslav Kollár (manažér projektu), Ján Bartoš (projektový koordinátor) 

Zámer:  Cieľom projektu je zoznámiť študentov so základnými demokratickými princípmi fungovania spoločnosti a zvýšiť informovanosť a povedomie o fungovaní volebných systémov v Slovenskej republike v cieľovej skupine 15 až 18-ročných študentov stredných škôl a vtiahnuť ju do verejného priestoru a zvýšiť občiansku angažovanosť prostredníctvom realizovania modelových volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu a komunálnych volieb medzi stredoškolskými študentmi. Zároveň v rámci projektu poskytneme učiteľom dotknutých predmetov na stredných školách doplnkové nástroje na zvýšenie efektivity výučby týchto predmetov.

Projekt Študentské voľby 2014 vychádza z úspešnosti podobných projektov realizovaných napríklad v Českej republike. V rámci projektu študenti stredných škôl v SR realizujú modelové voľby, ktorých výsledky sumarizuje a zverejní Inštitút pre verejné otázky.

V roku 2014 sme realizovali pilotné Študentské voľby prezidenta SR (marec 2014), Študentské voľby do Európskeho parlamentu (máj 2014) a Študentské komunálne voľby (november 2014). 


Prehľad účasti v študentských voľbách v roku 2014:


Počet škôl - počet
volebých komisií 
Oprávnení voliči Hlasujúci voliči Účasť
Prezidentské 53 14 027 7 644 54,5%
Európske 62 13 498 6 175 45,8%
Komunálne 72 18 575 9 603 51,7%
spolu 187 46 100 23 422 50,8%


Počet jednotlivých škôl: 100
Počet zapojených miest SR: 48
Počet študentov v komisiách: cca 500

Výstupy - výsledky volieb:

Výsledky študentských volieb prezidenta SR 2014
Výsledky študentských volieb do Európskeho parlamentu 2014 
Výsledky študentských komunálnych volieb 2014

Projektová internetová stránka

Partneri projektu:

- Nadácia Intenda - Embassy of the U.S.A. in Bratislava- Zastúpenie Európskej komisie v SR


 >> Späť na Projekty

Videoaktuality

Čo si o V4 myslia obyvatelia jednotlivých krajín? Výskymný projekt IVO realizovaný v 4 krajinách Vyšehradu. 

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

V4 v čase polykrízy.<br/>Názory verejnosti
Thirty Years of Slovak Security and Defence Policy

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov populácie SR k fenoménu dneška.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Umelá inteligencia optikou verejnosti

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore