ivo.sk
Digitálna gramotnosť na Slovensku je opäť o niečo vyššia

Inštitút pre verejné otázky predstavil dňa 25.4.2013 v Bratislave výsledky svojho analyticko-monitorovacieho projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku. Projekt od roku 2005 mapuje jeden z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku – pripravenosť širokých vrstiev obyvateľstva na používanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT).

V poradí už piaty ročník projektu, ktorý sa uskutočnil v marci 2013 na základe celoslovenského reprezentatívneho výskumu prináša zaujímavé výsledky o tom:

  • aký je podiel digitálne gramotných a negramotných v populácii SR,
  • aké skúsenosti s modernými informačnými a komunikačnými technológiami má obyvateľstvo,
  • aká je úroveň digitálnej gramotnosti v celej populácii a jednotlivých sociálnych skupinách,
  • ako sa ľudia učia a prispôsobujú IKT
  • kto stojí na okraji „digitálnej priepasti“
  • aké je správanie úžívateľov v kyberpriestore z hľadiska bezpečnosti
  • ako je na tom Slovensko v európskom kontexte.  

Tohtoročný projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii pontis, Nadácii ESET, spoločnosti Datalan a Nadačného fondu Accenture pri Nadácii Pontis.  

Download:

Tlačová správa [PDF]
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2013 - výskumná správa [PDF]
Prezentácia [PDF]
Mediálne výstupy  [PDF]
List ministra školstva SR [PDF]
List štátneho tajomnika MF SR [PDF]

Partneri o projekte: 

„Súčasná doba plná rýchlych zmien si vyžaduje flexibilitu, ktorú prináša práve znalosť moderných technológií. Vnímame priaznivý trend vo využívaní technologických noviniek. Veď len za minulý rok boli tri zo štyroch telefónov predaných v Telekome práve smartfóny. Myslíme si, že znalosť moderných technológií je nevyhnutná nielen pre mladú, ale aj staršiu generáciu, aj preto tejto cieľovej skupine ponúkame vhodné produkty, ktoré im pomáhajú lepšie komunikovať nielen doma, ale aj na cestách. Vítame, že IVO už niekoľko rokov mapuje situáciu digitálnej gramotnosti na Slovensku a dáva tak nášmu biznisu jednu z foriem cennej spätnej väzby.“

Andrej Gargulák, šéf externej komunikácie, Slovak Telekom

„Pre ESET bolo a je vzdelávanie v IT oblasti, a teda aj digitálnej gramotnosti, jedným z pilierov firemnej spoločenskej zodpovednosti. Dáta z tohto monitoringu sú východiskom a začiatkom cesty, ktorej výsledkom – aspoň verím – bude úplná digitálna gramotnosť ľudí na Slovensku. Som rád, že Nadácia ESET je súčasťou tohto procesu,"
Miroslav Trnka, spoluzakladateľ spoločnosti ESET

"Informačné technológie otvárajú ľuďom úplne nové možnosti, zjednodušujú im prácu, urýchľujú komunikáciu, prinášajú výrazný komfort v každodennom živote. Výhodou moderných foriem IT je čoraz vyššia užívateľská „priateľskosť“ a intuitívne ovládanie -  stačí jeden dotyk, jeden klik a veci fungujú. Nie je preto prekvapením, že podiel digitálne gramotných ľudí stúpa a osobne som presvedčený, že aj v ďalších rokoch bude percento ľudí, ktorým informačné technológie nerobia žiadny problém, narastať. V DATALANe sme nadšencami moderných technológií a svet IT nás baví. Aj vďaka novým technológiám môžu dnes firmy rásť a fungovať efektívnejšie. Pre nás je ale dôležité, aby boli technológie pridanou hodnotou nielen v biznise, ale aj v bežnom živote pre občanov, študentov, či pacientov. Dnes sa už všetci stretávame s technológiami na každom kroku, digitálna gramotnosť by preto mala byť samozrejmou zručnosťou podobne ako ovládanie cudzieho jazyka. Nová digitálna generácia Y, ktorá žije heslom „Som on-line, teda som“ a smartfón považuje za predĺženú ruku, vyrastá s technológiami odmalička. Som však rád, že aj staršia generácia, či „digitálne slabšie“ sociálne prostredia zaznamenali posun vpred. Pozitívny je aj dvojpercentný nárast vo využívaní sociálnych sietí, či internetbankingu. A výzvy nás určite čakajú aj v budúcnosti. Mobilné aplikácie, inteligentné hodinky, rozšírená realita a iné IT inovácie opäť preskúšajú našu schopnosť učiť sa nové veci. Som preto zvedavý, aké nové zručnosti budeme mať zvládnuté o pár rokov."

Michal Klačan, výkonný riaditeľ, DATALAN, a.s.

„Spoločným cieľom štátneho, súkromného a neziskového sektora by malo byť posunúť Slovensko do globálneho internetového sveta 21. storočia. Momentálne sme o storočie pozadu - najmä podľa stavu v akom funguje štátna správa a žiaľ aj prevažná väčšina malých a stredných podnikov. Digitálna ekonomika má potenciál vytvoriť hlavný motor slovenského ekonomického rastu, stimulovať tvorbu pracovných miest a urobiť z nás malé Silicon Valley strednej Európy. Záujem o zlepšovanie digitálnej gramotnosti na Slovensku je v súlade s našou firemnou víziou – snažíme sa zlepšiť životy ľudí a spôsob fungovania sveta okolo nás. A keďže v Accenture pomáhame našim klientom, aby boli ešte úspešnejší, tak aj naše myslenie je nastavené spôsobom, že je dobré najprv pochopiť „ako a prečo je to tak dnes“ a následne si povedať čo a ako treba robiť a zlepšiť, aby to bolo v budúcnosti čo najlepšie. Aj preto sme i tento rok privítali iniciatívu IVO a opätovne podporili aktuálny prieskum. Ale ďalšie kroky už musia urobiť tí, ktorí sú za to zodpovední.“
Peter Škodný, Country Managing Director, AccentureTlačová konferencia - zľava Miroslav Trnka (ESET), Eva Medvecká Chudíková (Datalan), Grigorij Mesežnikov (IVO), Marián Velšic (IVO).>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore