ivo.sk
Hrdosť na úspechy Slovenskej republiky za uplynulých dvadsať rokov cíti 60 percent občanov

Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s agentúrou FOCUS uskutočnil v dňoch 7. – 13. 11. 2012 reprezentatívny výskum na vzorke 1 013 dospelých obyvateľov Slovenska.

Vo výskume sa zisťovalo aj to, do akej miery sú obyvatelia SR hrdí na to, čo ich republika dokázala za 20 rokov svojej samostatnosti. Podiel takýchto hrdých občanov koncom roka 2012 dosiahol 60 %. V dlhodobejšej perspektíve pocit hrdosti na úspechy Slovenska kulminoval v predkrízovom období v roku 2008 (77 %).

Podľa sociologičky Zory Bútorovej sa do nárastu hrdosti na dosiahnuté úspechy Slovenska počas roka 2012 premietol vynikajúci výkon našich športovcov, predovšetkým hokejistov na svetovom šampionáte. Na časť ľudí, najmä prívržencov Smeru-SD, priaznivo zapôsobila aj politická zmena po parlamentných voľbách 2012. Dôležitou okolnosťou môže byť aj blížiace sa dvadsiate výročie od vzniku samostatnej SR, ktoré vytvára príležitosť na povznesenie sa nad aktuálne problémy a hodnotenie celkového vývoja v dlhodobejšej perspektíve. 

Tabuľka 1
Keby ste mali zhodnotiť, čo Slovensko dosiahlo za obdobie samostatnosti, súhlasili by ste s názorom, že občania SR môžu byť hrdí na svoju vlasť? (v%)

2003 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012
Áno 49 59 71 66 77 66 49 60
Nie 43 37 23 28 17 26 46 30
Nevie 8 4 6 6 6 8 5 10

Poznámka: Zlúčené odpovede „určite a skôr áno“ a „určite a skôr nie“.
Zdroj: IVO, 2003 – 2011; IVO a FOCUS 2012.

Kde sú podľa občanov zdroje hrdosti a hanby

Ktoré skutočnosti občanov SR najčastejšie napĺňajú pocitom hrdosti na svoju vlasť a ktoré v nich naopak najčastejšie vyvolávajú pocit hanby? Ako ukazuje tabuľka 3, medzi zdrojmi hrdosti dominujú úspechy našich športovcov, predovšetkým hokejistov (väčšmi ich zdôrazňujú muži ako ženy; ale aj u žien majú kľúčové postavenie). Ďalšími zdrojmi hrdosti sú: členstvo SR v EÚ; štátna samostatnosť a životaschopnosť SR; členstvo v eurozóne; ekonomický rozvoj a reformy. Medzi 5 zdrojmi negatívnych pocitov a hanby najčastejšie figuruje neschopnosť politických strán a politikov konať vo verejnom záujme; korupcia, klientelizmus a rozkrádanie štátu; životná úroveň a sociálne istoty; postavenie Rómov v spoločnosti a problémy spolužitia s majoritným obyvateľstvom; stav súdnictva a spravodlivosti.

Tabuľka 3
Päť najčastejšie uvádzaných skutočností napĺňajúcich občanov SR pocitom hrdosti alebo pocitom hanby za svoju vlasť (v%)

Zdroje hrdosti na SR % Zdroje hanby na SR %
Úspechy našich športovcov, najmä hokejistov 29 Neschopnosť politických strán a politikov konať vo verejnom záujme 23
Členstvo v EÚ 17 Korupcia, klientelizmus, rozkrádanie štátu 19
Existencia samostatného štátu, jeho životaschopnosť 10 Životná úroveň a sociálne istoty; chudoba, nezamestnanosť, odchod za prácou do zahraničia 14
Vstup do eurozóny, zavedenie euromeny 9 Postavenie Rómov v spoločnosti a problémy spolužitia s majoritným obyvateľstvom 8
Ekonomický rozvoj, reformy, príchod zahraničných investorov, rozvoj automobilového priemyslu 5 Stav súdnictva a spravodlivosti (nevyšetrené prípady, nedodržiavanie zákonov, porušovanie rovnosti pred zákonom) 6

Poznámka: Otvorená otázka. Možnosť troch odpovedí.
Zdroj: IVO a FOCUS, november 2012.

Download:

Tlačová správa [PDF]
>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Politická participácia žien na Slovensku 2020
Mýty o Rusku

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore