ivo.sk
Analytičky IVO predstavili štúdiu Benefity inklúzie vo vzdelávaní

Výskumný tím v zložení Jana Huttová (nezávislá konzultantka), Oľga Gyárfášová (IVO), Martina Sekulová (IVO) vypracoval na základe výsledkov kvalitatívneho výskumu rozsiahlu štúdiu
Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy? Výskum sa realizoval v období február – september 2012 v rámci projektu Benefity inklúzie vo vzdelávaní Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.

Štúdia sa koncentruje na otázky inklúzie a segregácie rómskych detí zo sociálne znevýhodnených a marginalizovaných komunít na základných školách. Prináša komplexný obraz reality na lokálnej úrovni a zachytáva pohľady rôznych zúčastnených strán na vzdelávacie možnosti rómskych žiakov. Štúdia vychádza z komparatívnej analýzy prípadových štúdií zo štyroch lokalít zahrnutých do výskumu. Jej súčasťou je aj pomerne extenzívne využitie sekundárnych zdrojov, vrátane strategických a štatistických materiálov samospráv v skúmaných lokalitách, legislatívnych dokumentov, školsko-politických materiálov vlády Slovenskej republiky, predchádzajúcich výskumných materiálov, analytických štúdií, ako aj množstva odborných slovenských a zahraničných článkov.

Download

Štúdiu je možné stiahnuť na webstránke Nadácie otvorenej spoločnosti.

Vybrané mediálne ohlasy

Prezentácie v Prešove a Bratislave

Autorky predstavili štúdiu 16. 10. v Bratislave a 18.10. v Prešove. Na oboch prezentáciách sa o výsledkoch veľmi živo diskutovalo aj v súvislosti s reformou, ktorú pripravuje Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák. 


Autorky štúdie počas prezentácie v Bratislave. Diskusiu moderoval Peter Dráľ, Nadácia Milana Šimečku. Foto: archív IVO


Prezentácia v Prešove (Jana Huttová a Martina Sekulová). Foto: Roman Čonka / Romano nevo ľil


Prezentácia v Prešove (Peter Dráľ, Oľga Gyárfášová, Jana Huttová). Foto: Roman Čonka / Romano nevo ľil
 

VIDEO

Videozáznam z prvej prezentácie je dostupný na videoportáli NOS - OSF.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore