ivo.sk
Vybrané mediálne výstupy - Slovenská justícia očami verejnosti, odborníkov a sudcov - tretie kolo

SITA 02.05.2012

IVO: Dve tretiny ľudí si želajú pokračovať v Žitňanskej reformách

O potrebe jednoznačného pokračovania reforiem predchádzajúcej vlády je presvedčená aj väčšina expertov – takmer 60 percent.

BRATISLAVA 2. mája (SITA) - Viac než dve tretiny ľudí si myslia, že vláda Roberta Fica by mala jednoznačne pokračovať v reformách justície alebo by v nich mala pokračovať s určitými zmenami. Vyplýva to z aprílového prieskumu agentúry Focus na vzorke 1 028 respondentov, ktorý realizovala pre Inštitút pre verejné otázky (IVO). Ľudia odpovedali na otázku, čo by podľa nich mala v oblasti justície Ficova vláda urobiť.

Z odpovedí občanov vyplynulo, že desať percent si myslí, že reformy predchádzajúcej vlády by mala nová vláda zrušiť. Viac ako pätina respondentov (22 percent) sa nazdáva, že nová vláda by mala jednoznačne pokračovať v nastúpených reformách a necelá polovica (45 percent) sa prihovára za to, aby reformy pokračovali s určitými zmenami. Takmer štvrtina respondentov nevedela zaujať stanovisko. Prieskum odhalil značné rozdiely medzi priaznivcami Smeru-SD a strán parlamentnej opozície – zatiaľ čo 43 percent priaznivcov opozície chce, aby nová vláda jednoznačne pokračovala v reformách bývalej vlády, medzi priaznivcami Smeru-SD tento názor podporuje necelá desatina.
IVO sa zaujímal aj o názory expertov a sudcov. O potrebe jednoznačného pokračovania reforiem predchádzajúcej vlády je presvedčená väčšina expertov – takmer 60 percent. Viac ako 40 percent oslovených expertov sa prikláňa k tomu, aby nová vláda pokračovala v reformách s určitými zmenami. Nikto z expertov nepovažuje za potrebné reformy rušiť. Medzi oslovenými sudcami je menej zástancov jednoznačného pokračovania reforiem bývalej vlády, väčšina z nich – takmer dve tretiny – sa prikláňa k názoru, že v reformách treba pokračovať s určitými zmenami. O potrebe rušenia reforiem je presvedčených šesť percent oslovených sudcov.

Prieskum podľa IVO ukázal, že občania aj oslovení experti a sudcovia sú presvedčení o nevyhnutnosti pokračovania rozbehnutého kurzu reforiem v oblasti justičného systému, či už jednoznačne alebo s určitými zmenami. Najproreformnejšie nastavenie je príznačné pre expertov, ktorí podporujú jednoznačné pokračovanie reforiem predchádzajúcej vlády. Oslovení sudcovia sa v prevažnej väčšine prikláňajú k pokračovaniu reforiem s určitými zmenami.

Na aprílovom prieskume sa zúčastnili vedecko-pedagogickí pracovníci zaoberajúci sa problematikou právneho štátu na vysokoškolských pracoviskách a akademických inštitúciách, experti pracujúci v mimovládnych neziskových organizáciách, advokátskych kanceláriách a médiách a tiež nezávislí analytici (celkový počet expertov bol v tomto prieskume 23). V paneli sudcov bolo v tomto prieskume 31 sudcov pracujúcich na súdoch rôzneho stupňa. Menný zoznam členov obidvoch panelov je prístupný na webstránke www.ivo.sk. Prieskum názorov verejnosti sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1 028 respondentov vo veku nad 18 rokov.


SITA 02.05.2012

IVO: Experti nesúhlasia s prezidentovým postupom pri Čentéšovi

Deväť z desiatich odborníkov neschvaľuje postup prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorý doteraz nevymenoval kandidáta na funkciu generálneho prokurátora Jozefa Čentéša.

BRATISLAVA 2. mája (SITA) - Deväť z desiatich odborníkov neschvaľuje postup prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorý doteraz nevymenoval kandidáta na funkciu generálneho prokurátora Jozefa Čentéša. Vyplýva to z výsledkov výskumného projektu Inštitútu pre verejné otázky (IVO), ktorý skúma názory občanov, odborníkov a sudcov na problémy slovenského justičného systému. Viac ako 95 percent expertov považuje Gašparovičov postup za nesprávny, ani jeden odborník ho nepovažuje za správny. Aj väčšina oslovených sudcov – takmer tri štvrtiny – hodnotí prezidentovo rozhodnutie nevymenovať Čentéša kriticky, za správne ho považuje 6,5 percenta oslovených sudcov, takmer pätina nemá na to jednoznačný názor.

Občania sa vo svojom nazeraní na postup prezidenta rozdelili na tri významné skupiny. Prezidentov postup neschvaľuje viac ako 26 percent respondentov, súhlasí s ním viac ako 24 percent opýtaných. Rovná tretina občanov nemá na postup prezidenta jednoznačný názor. Názory podporovateľov strany Smer-SD a parlamentných opozičných strán sa výrazne líšia. Zatiaľ čo medzi priaznivcami Smeru-SD prezidentov postup schvaľuje 39 percent a nesúhlasí s ním 12 percent respondentov, spomedzi priaznivcov opozície s prezidentom nesúhlasí 48 percent a súhlasí 14 percent respondentov. Celkovo sa dá podľa IVO konštatovať, že postup prezidenta Gašparoviča nezískal jednoznačnú podporu medzi občanmi, keďže ho podporuje necelá štvrtina respondentov.

Na aprílovom prieskume sa zúčastnili vedecko-pedagogickí pracovníci zaoberajúci sa problematikou právneho štátu na vysokoškolských pracoviskách a akademických inštitúciách, experti pracujúci v mimovládnych neziskových organizáciách, advokátskych kanceláriách a médiách a tiež nezávislí analytici (celkový počet expertov bol v tomto prieskume 23). V paneli sudcov bolo v tomto prieskume 31 sudcov pracujúcich na súdoch rôzneho stupňa. Menný zoznam členov obidvoch panelov je prístupný na webstránke www.ivo.sk. Prieskum názorov verejnosti sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1 028 respondentov vo veku nad 18 rokov. Zber údajov zabezpečila agentúra FOCUS.

SME.sk 2.5.2012

Gašparovič pri Čentéšovi pochybil, tvrdia experti

http://www.sme.sk/c/6360427/gasparovic-pri-centesovi-pochybil-tvrdia-experti.html

Deväť z desiatich odborníkov neschvaľuje postup prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorý doteraz nevymenoval kandidáta na funkciu generálneho prokurátora Jozefa Čentéša.

Vyplýva to z výsledkov výskumného projektu Inštitútu pre verejné otázky (IVO), ktorý skúma názory občanov, odborníkov a sudcov na problémy slovenského justičného systému. Viac ako 95 percent expertov považuje Gašparovičov postup za nesprávny, ani jeden odborník ho nepovažuje za správny.

Aj väčšina oslovených sudcov – takmer tri štvrtiny – hodnotí prezidentovo rozhodnutie nevymenovať Čentéša kriticky, za správne ho považuje 6,5 percenta oslovených sudcov, takmer pätina nemá na to jednoznačný názor.

Občania sa vo svojom nazeraní na postup prezidenta rozdelili na tri významné skupiny. Prezidentov postup neschvaľuje viac ako 26 percent respondentov, súhlasí s ním viac ako 24 percent opýtaných. Rovná tretina občanov nemá na postup prezidenta jednoznačný názor. Názory podporovateľov strany Smer-SD a parlamentných opozičných strán sa výrazne líšia.

Zatiaľ čo medzi priaznivcami Smeru prezidentov postup schvaľuje 39 percent a nesúhlasí s ním 12 percent respondentov, spomedzi priaznivcov opozície s prezidentom nesúhlasí 48 percent a súhlasí 14 percent respondentov. Celkovo sa dá podľa IVO konštatovať, že postup prezidenta Gašparoviča nezískal jednoznačnú podporu medzi občanmi, keďže ho podporuje necelá štvrtina respondentov.

Na aprílovom prieskume sa zúčastnili vedecko-pedagogickí pracovníci zaoberajúci sa problematikou právneho štátu na vysokoškolských pracoviskách a akademických inštitúciách, experti pracujúci v mimovládnych neziskových organizáciách, advokátskych kanceláriách a médiách a tiež nezávislí analytici (celkový počet expertov bol v tomto prieskume 23).

V paneli sudcov bolo v tomto prieskume 31 sudcov pracujúcich na súdoch rôzneho stupňa. Menný zoznam členov obidvoch panelov je prístupný na webstránke www.ivo.sk. Prieskum názorov verejnosti sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1 028 respondentov vo veku nad 18 rokov. Zber údajov zabezpečila agentúra FOCUS.

Aktualne.sk 2.5.2012

IVO: Žitňanskej reformy mali úspech - dve tretiny občanov chcú ich pokračovanie

http://aktualne.atlas.sk/ivo-zitnanskej-reformy-mali-uspech-dve-tretiny-obcanov-si-chcu-ich-pokracovanie/slovensko/spolocnost/

Viac než dve tretiny ľudí si myslia, že vláda Roberta Fica by mala jednoznačne pokračovať v reformách justície alebo by v nich mala pokračovať s určitými zmenami. Vyplýva to z aprílového prieskumu agentúry Focus na vzorke 1 028 respondentov, ktorý realizovala pre Inštitút pre verejné otázky (IVO). Ľudia odpovedali na otázku, čo by podľa nich mala v oblasti justície Ficova vláda urobiť.

Z odpovedí občanov vyplynulo, že desať percent si myslí, že reformy predchádzajúcej vlády by mala nová vláda zrušiť. Viac ako pätina respondentov (22 percent) sa nazdáva, že nová vláda by mala jednoznačne pokračovať v nastúpených reformách a necelá polovica (45 percent) sa prihovára za to, aby reformy pokračovali s určitými zmenami.

Takmer štvrtina respondentov nevedela zaujať stanovisko. Prieskum odhalil značné rozdiely medzi priaznivcami Smeru-SD a strán parlamentnej opozície – zatiaľ čo 43 percent priaznivcov opozície chce, aby nová vláda jednoznačne pokračovala v reformách bývalej vlády, medzi priaznivcami Smeru-SD tento názor podporuje necelá desatina.

IVO sa zaujímal aj o názory expertov a sudcov. O potrebe jednoznačného pokračovania reforiem predchádzajúcej vlády je presvedčená väčšina expertov – takmer 60 percent. Viac ako 40 percent oslovených expertov sa prikláňa k tomu, aby nová vláda pokračovala v reformách s určitými zmenami. Nikto z expertov nepovažuje za potrebné reformy rušiť. Medzi oslovenými sudcami je menej zástancov jednoznačného pokračovania reforiem bývalej vlády, väčšina z nich – takmer dve tretiny – sa prikláňa k názoru, že v reformách treba pokračovať s určitými zmenami. O potrebe rušenia reforiem je presvedčených šesť percent oslovených sudcov.

Prieskum podľa IVO ukázal, že občania aj oslovení experti a sudcovia sú presvedčení o nevyhnutnosti pokračovania rozbehnutého kurzu reforiem v oblasti justičného systému, či už jednoznačne alebo s určitými zmenami. Najproreformnejšie nastavenie je príznačné pre expertov, ktorí podporujú jednoznačné pokračovanie reforiem predchádzajúcej vlády. Oslovení sudcovia sa v prevažnej väčšine prikláňajú k pokračovaniu reforiem s určitými zmenami.

Na aprílovom prieskume sa zúčastnili vedecko-pedagogickí pracovníci zaoberajúci sa problematikou právneho štátu na vysokoškolských pracoviskách a akademických inštitúciách, experti pracujúci v mimovládnych neziskových organizáciách, advokátskych kanceláriách a médiách a tiež nezávislí analytici (celkový počet expertov bol v tomto prieskume 23).

V paneli sudcov bolo v tomto prieskume 31 sudcov pracujúcich na súdoch rôzneho stupňa. Menný zoznam členov obidvoch panelov je prístupný na webstránke www.ivo.sk. Prieskum názorov verejnosti sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1 028 respondentov vo veku nad 18 rokov.

TV SME 2.5.2012SME.SK 3.5.2012

Gašparovič vidí za Čentéšom korupciu

http://www.sme.sk/c/6362810/gasparovic-vidi-za-centesom-korupciu.html

Prezident si našiel ďalší dôvod, prečo nevymenovať zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora. V júni uplynie rok, odkedy bývalá koalícia zvolila Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora.Dosiaľ sa ním nestal, pretože prezident Ivan Gašparovič ho odmieta vymenovať. Hovorí, že ústava mu to neprikazuje.

Deväť z desiatich odborníkov jeho postup neschvaľuje, ukázali výsledky prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Viac ako 95 percent expertov považuje prezidentov postup za nesprávny.

„A čo je správne? To, keď viem, že bol niekto podplácaný a cez korupciu prešiel do určitej funkcie,“ oponoval  výsledkom Gašparovič. Pôvodne bol Čentéš preňho terciálnym problémom. Neskôr ho označil za politického kandidáta a najnovšie hovorí o korupcii. Odvolával sa na články v novinách.

Médiá však informovali o podozreniach v súvislosti s májovou voľbou, pre ktorú začala Generálna prokuratúra stíhať neznámeho páchateľa pre sabotáž. Čentéš sa na tejto voľbe nezúčastnil.Poslanci hlasovacie lístky vraj označovali podľa dohodnutého kľúča a voľbu zmarili. Bývalý generálny prokurátor a Čentéšov protikandidát Dobroslav Trnka sa pre túto voľbu obrátil aj na Ústavný súd.

Sťažnosť poslal ústavným sudcom aj Čentéš. Myslí si, že prezident porušuje jeho práva. Hovorí, že bol riadne zvolený a prekážky na jeho vymenovanie neexistujú. Pre Gašparovičovo váhanie podali na Ústavný súd podnet aj poslanci. Chcú, aby povedal, či prezident musí, alebo nemusí kandidáta, ktorého zvolil parlament, vymenovať.
Na rozhodnutie čaká aj Gašparovič. „Názor mi môže zmeniť len Ústavný súd, ale to už nebude môj názor,“ povedal.

Ústavní sudcovia v tejto veci zatiaľ nerozhodli.

PRAVDA, 4.5.2012

Konkurzy na sudcov a prokurátorov vláda asi zruší


http://spravy.pravda.sk/konkurzy-na-sudcov-a-prokuratorov-vlada-asi-zrusi-fwo-/sk_domace.asp?c=A120503_094630_sk_domace_p58

Vláda Roberta Fica by mala podľa 22 percent ľudí pokračovať v nastúpených reformách justície a 45 percent ľudí sa prihovára za to, aby reformy pokračovali s určitými zmenami.

Vyplýva to z aprílového prieskumu agentúry Focus na vzorke 1 028 respondentov, ktorý realizovala pre Inštitút pre verejné otázky. Ľudia odpovedali na otázku, čo by podľa nich mala v oblasti justície vláda urobiť. Tá sa však mnohé z reforiem, ktoré naštartoval predchádzajúci kabinet, chystá zrušiť. Podľa prieskumu sa s takýmto postojom stotožňuje len 10 percent ľudí.

Ako vyplýva z programového vyhlásenia, o doživotné miesto na súde či prokuratúre, ktoré je spojené s nadpriemerným príjmom, sa už znovu nebude bojovať cez otvorené výberové konania. Prax sa vráti k justičným a právnym čakateľom, ktorí po absolvovaní praxe a skúšok budú prechádzať na miesta sudcov a prokurátorov bez konkurzu.

Združenie Via Iuris, ktoré sa venuje problémom justície, vníma zámery novej vlády najmä ako deklaráciu cieľov, menej už prostriedkov, ako ich dosiahnuť. "Z dokumentu nie je zrejmé, čo znamená zámer obnoviť inštitút justičných čakateľov. Ak by to malo znamenať nemožnosť iných právnych profesií zúčastniť sa na výberových konaniach, bol by to krok späť," vyhlásil výkonný riaditeľ združenia Miroslav Kocúr.

Po novom by sa malo zmeniť aj hodnotenie sudcov, ktoré začalo platiť len pred nedávnom. Vláda tiež neplánuje oddeliť funkciu predsedu Najvyššieho súdu od funkcie predsedu Súdnej rady.

Pohnúť by sa mala elektronizácia v súdnictve či posilniť protikorupčné opatrenia zavedením protikorupčných telefónnych liniek na súdoch a prokuratúrach. Rozšíriť by sa mali tiež možnosti ukladania alternatívnych trestov napríklad vo forme verejnoprospešných prác. Väznice sú totiž preplnené a na slobode čaká na výkon trestu asi 1 700 odsúdených. Vláda nemieni míňať peniaze na rozširovanie kapacít väzníc ani výstavbu nových.

Webnoviny.sk 2.5.2012

Vláda má pokračovať v reforme justícíe, ukázal prieskum


http://www.webnoviny.sk/slovensko/podla-prieskumu-ma-vlada-pokracovat/494496-clanok.html

Dve tretiny ľudí si želajú aby vláda pokračovala v reformách bývalej vlády a je o tom presvedčená aj viac než polovica opýtaných expertov.

Viac než dve tretiny ľudí si myslia, že vláda Roberta Fica by mala jednoznačne pokračovať v reformách justície alebo by v nich mala pokračovať s určitými zmenami.

Vyplýva to z aprílového prieskumu agentúry Focus na vzorke 1 028 respondentov, ktorý realizovala pre Inštitút pre verejné otázky (IVO). Ľudia odpovedali na otázku, čo by podľa nich mala v oblasti justície Ficova vláda urobiť.

Z odpovedí občanov vyplynulo, že desať percent si myslí, že reformy predchádzajúcej vlády by mala nová vláda zrušiť. Viac ako pätina respondentov (22 percent) sa nazdáva, že nová vláda by mala jednoznačne pokračovať v nastúpených reformách a necelá polovica (45 percent) sa prihovára za to, aby reformy pokračovali s určitými zmenami.

Takmer štvrtina respondentov nevedela zaujať stanovisko. Prieskum odhalil značné rozdiely medzi priaznivcami Smeru-SD a strán parlamentnej opozície – zatiaľ čo 43 percent priaznivcov opozície chce, aby nová vláda jednoznačne pokračovala v reformách bývalej vlády, medzi priaznivcami Smeru-SD tento názor podporuje necelá desatina.

IVO sa zaujímal aj o názory expertov a sudcov. O potrebe jednoznačného pokračovania reforiem predchádzajúcej vlády je presvedčená väčšina expertov – takmer 60 percent. Viac ako 40 percent oslovených expertov sa prikláňa k tomu, aby nová vláda pokračovala v reformách s určitými zmenami.

Nikto z expertov nepovažuje za potrebné reformy rušiť. Medzi oslovenými sudcami je menej zástancov jednoznačného pokračovania reforiem bývalej vlády, väčšina z nich – takmer dve tretiny – sa prikláňa k názoru, že v reformách treba pokračovať s určitými zmenami. O potrebe rušenia reforiem je presvedčených šesť percent oslovených sudcov.

Prieskum podľa IVO ukázal, že občania aj oslovení experti a sudcovia sú presvedčení o nevyhnutnosti pokračovania rozbehnutého kurzu reforiem v oblasti justičného systému, či už jednoznačne alebo s určitými zmenami.

Najproreformnejšie nastavenie je príznačné pre expertov, ktorí podporujú jednoznačné pokračovanie reforiem predchádzajúcej vlády. Oslovení sudcovia sa v prevažnej väčšine prikláňajú k pokračovaniu reforiem s určitými zmenami.

Na aprílovom prieskume sa zúčastnili vedecko-pedagogickí pracovníci zaoberajúci sa problematikou právneho štátu na vysokoškolských pracoviskách a akademických inštitúciách, experti pracujúci v mimovládnych neziskových organizáciách, advokátskych kanceláriách a médiách a tiež nezávislí analytici (celkový počet expertov bol v tomto prieskume 23).

V paneli sudcov bolo v tomto prieskume 31 sudcov pracujúcich na súdoch rôzneho stupňa. Menný zoznam členov obidvoch panelov je prístupný na webstránke www.ivo.sk. Prieskum názorov verejnosti sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1 028 respondentov vo veku nad 18 rokov.

***

Späť na výskum

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska
Politická participácia žien na Slovensku 2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore