ivo.sk
Počas roku 2011 sa oslabila hrdosť občanov na Slovensko

Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s agentúrou FOCUS uskutočnil v dňoch 29. 11. – 6. 12. 2011 reprezentatívny výskum na vzorke 1 048 dospelých obyvateľov Slovenska.

Vo výskume sa zisťovalo aj to, do akej miery sú respondenti hrdí na to, čo Slovensko dokázalo za 19 rokov svojej samostatnosti. Podiel takýchto hrdých občanov klesol zo 66 % koncom roka 2010 na 49 % koncom roka 2011, čím sa prepadol na úroveň roku 2003. V dlhodobejšej perspektíve pocit hrdosti na úspechy Slovenska kulminoval za vlády R. Fica v roku 2008 (77 %).

Podľa sociologičky Zory Bútorovej sa do výrazného poklesu hrdosti na dosiahnuté úspechy Slovenska premietlo viacero skutočností. Predovšetkým je to ekonomická kríza, ktorá vo vedomí časti verejnosti spochybnila niektoré donedávna nespochybňované úspechy SR, napríklad náš vstup do eurozóny. Kríza vyvolala celkové zneistenie a vystupňované obavy o ekonomické vyhliadky Slovenska i jeho obyvateľov. Tieto obavy sú umocňované poznaním, že nielen predstavitelia Európskej únie, ale ani akákoľvek vládna zostava na Slovensku nemá „zázračný prútik“ na okamžité a bezbolestné naštartovanie ekonomického rastu. Dôležitým faktorom oslabenej hrdosti občanov je však podľa sociologičky aj to, že si ľudia si v poslednom období väčšmi uvedomili komplikovanosť riešenia problémov vo viacerých rezortoch, predovšetkým v zdravotníctve, ako aj náročnosť zápasu proti netransparentnému a korupčnému rozhodovaniu. Napokon sociologička pripomína, že latku národnej hrdosti tentoraz nepomohli svojím výkonom zodvihnúť ani naši hokejisti na svetovom šampionáte.

Graf 1
„Keby ste mali zhodnotiť, čo Slovensko dosiahlo za obdobie samostatnosti, súhlasili by ste s názorom, že občania SR môžu byť hrdí na svoju vlasť?“ (v %)

Poznámka: Zlúčené odpovede „určite a skôr áno“ a „určite a skôr nie“.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky 2003 – 2011.

Pocit hrdosti na úspechy Slovenska je častejší je medzi vzdelanejšími ľuďmi (57 % respondentov s vysokoškolským vzdelaním); u tvorivých odborných pracovníkov (60 %); výkonných odborných pracovníkov (58 %) a študentov (58 %). Naopak najzriedkavejšie ho majú nezamestnaní (35 %) a nekvalifikovaní manuálni pracovníci (43 %).

Pohľad optikou volebných preferencií ukazuje, že hrdosť na úspechy Slovenska dosahuje nadpriemerné hodnoty najmä u prívržencov SDKÚ-DS (63 %), KDH (60 %), SNS (57 %), SaS (57 %); priemerné hodnoty u prívržencov Smeru-SD (50 %) a nižšie ako priemerné hodnoty u prívržencov OĽ-NO (42 %) Mostu-Híd (38 %).

Tabuľka 1
„Keby ste mali zhodnotiť, čo Slovensko dosiahlo za obdobie samostatnosti, súhlasili by ste s názorom, že občania SR môžu byť hrdí na svoju vlasť?“ (v %)

Áno a skôr áno Nie a skôr nie Neviem
SDKÚ-DS 63 36 1
KDH 60 35 5
SNS 57 38 5
SaS 57 43 0
Smer-SD 50 46 4
Celá populácia 49 46 5
OĽ-NO 42 55 3
Most-Híd 38 51 11

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, december 2011.

Ako upozornila Zora Bútorová, od roku 2003 až doteraz patria prívrženci SDKÚ-DS k tým, čo pociťujú nadpriemernú hrdosť na úspechy Slovenska, čo sa prejavovalo aj v období, keď bola ich strana v opozícii. Naopak u prívržencov Smeru-SD sa zvýšený pocit hrdosti na celkový výkon SR viazal iba na obdobie vládnutia tejto strany (2006 – 2010). V súčasnosti sú hodnoty Smeru-SD najbližšie priemeru celej populácie.


Zdroj: Inštitút pre verejné otázky.

Download: Tlačová správa [PDF]

Pripravila Zora Bútorová>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore