ivo.sk
Analýza súčasného stavu a trendov vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Podporil: Úrad vlády SR

Trvanie projektu: september 2011 – november 2011

Projektový tím: konzorcium v zložení Inštitút pre verejné otázky, PDCS a Centrum pre filantropiu

Projektový tím IVO: Martin Bútora (vedúci projektu), Zora Bútorová, Grigorij Mesežnikov; asistencia Ján Bartoš a Jana Kuzmová

Cieľ: Vypracovať analýzu súčasného stavu a trendov vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Zapojiť do mapovania široký okruh expertov predovšetkým z mimovládneho prostredia – v podobe účastníkov expertnej skupinovej diskusie (delfská metóda), účastníkov fokusových skupín, respondentov hĺbkových rozhovorov i autorov prípadových štúdií. Iniciátorom výskumného projektu bol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý chce získané poznatky využiť ako zdroj informácií a faktografickú bázu pri vytváraní podmienok pre efektívnejšiu spoluprácu štátu a mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku.

Výstupy:

Štúdia súčasného stavu občianskej spoločnosti na Slovensku pokrýva o.i. tieto oblasti: celková štátna politika a politiky vybraných rezortov z hľadiska spolupráce štátu a MNO, pripravenosť tretieho sektora na spoluprácu so štátom, príklady inovácií pripravených MNO, prehľad podmienok potrebných na partnerstvo štátu a MNO, orientačné zmapovanie ekonomických parametrov spolupráce medzi štátom a MNO.

Štúdia trendov vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku sa zameriava na trendy vo vývoji aktívneho občianstva a participácie, na perspektívy štátnych politík vo vzťahu k MNO, vrátane príslušných legislatívnych, finančných a politických dimenzií. Všimne si vývoj ekonomických argumentov v prospech partnerstva medzi štátom a MNO i problémov, aké takáto spolupráca môže prinášať.>> Späť na Projekty

Videoaktuality

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 - 2021
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore