ivo.sk
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2011

Inštitút pre verejné otázky predstavil dňa 20.9.2011 v Bratislave výsledky analyticko-monitorovacieho projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku. Projekt od roku 2005 mapuje jeden z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku – pripravenosť širokých vrstiev obyvateľstva na používanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT).

V poradí už štvrtí ročník projektu, ktorý sa uskutočnil v lete 2011 na základe celoslovenského reprezentatívneho výskumu prináša zaujímavé výsledky o tom:

  • aký je podiel digitálne gramotných a negramotných v populácii SR,
  • aké skúsenosti s modernými informačnými a komunikačnými technológiami má obyvateľstvo,
  • aká je úroveň digitálnej gramotnosti v celej populácii a jednotlivých sociálnych skupinách,
  • ako sa ľudia učia a prispôsobujú IKT
  • kto stojí na okraji „digitálnej priepasti“.  

Tohtoročný projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadačného fondu Accenture – Nadácie Pontis, Cisco Systems Slovakia, Hewlett-Packard Slovakia, Microsoft Slovakia a Nadačného fondu Slovak Telekom pri nadácii Intenda.

Download:

Tlačová správa [PDF dokument]
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2011 [PDF dokument] 

Foto


Na tlačovej besede a prezentácii výsledkov predstavil hlavné zistenia projektu analytik IVO Marián Velšic. Tlačovú besedu uviedol prezident IVO Grigorij Mesežnikov.

Partneri o projekte

„Digitálna gramotnosť celej populácie nie je cieľ. Je to nutnosť. Rovnako ako schopnosť čítať či písať. Predstavuje základný a nutný predpoklad k trvalo udržateľnej prosperite a úspechu - tak jednotlivca ako aj krajiny - v súčasnom globálnom svete. Nejde pritom iba o to vedieť používať počítač či smartphone. Ide o schopnosť fungovať efektívnejšie a v ére informačného pretlaku dokázať vyhľadať, vyhodnotiť a použiť tie správne informácie prostredníctvom info-komunikačných technológií. Záujem o zlepšovanie digitálnej gramotnosti na Slovensku je v súlade s našou firemnou víziou – snažíme sa zlepšiť životy ľudí a spôsob fungovania sveta okolo nás. A keďže v Accenture pomáhame našim klientom, aby boli ešte úspešnejší, tak aj naše myslenie je nastavené spôsobom, že je dobré najprv pochopiť „ako a prečo je to tak dnes“ a následne si povedať čo a ako treba robiť a zlepšiť, aby to bolo v budúcnosti čo najlepšie. Aj preto sme privítali iniciatívu IVO ako dobrý prvý krok a podporili uvedený prieskum. Ale ďalšie kroky už musia urobiť tí, ktorí sú za to zodpovední.”
Peter Škodný, Country Managing Director, Accenture

„Som rád že opakovane vznikajú objektívne komparatívne štúdie, ktoré mapujú rôzne aspekty konkurencieschopnosti krajín. Digitálna gramotnosť je v súčasnosti pre rozvoj a smerovanie krajiny rovnako kľúčová ako kedysi literárna gramotnosť. Trend rozvinutých a rozvíjajúcich sa ekonomík je jednoznačný – rastie počet užívateľov internetu, znásobuje sa počet zariadení pripojených na sieť a za tým všetkým je ako nevyhnutnosť vysokokapacitný širokopásmový internet. Slovensko na tom nie je zle, avšak nemôžeme si dovoliť spomaliť ani zastaviť, to vnímam ako absolútny odkaz aktuálnej štúdie pre komerčné spoločnosti aj pre verejnú správu a mienkotvorcov.“

Marcel Rebroš, generálny riaditeľ Cisco Slovensko

„Cieľom každej informačnej spoločnosti je postupne odstrániť digitálnu priepasť, ktorá sa v nej vytára buď ako pozostatok
predinformačnej spoločnosti, alebo vďaka sociálnym a generačným rozdielom. Slovensko už dávno nepatrí k začiatočníkom v informatizácii. Zvýšiť digitálnu gramotnosť obyvateľstva je preto ďalším; a úplne prirodzeným krokom vo vývoji. Nejde pritom iba o schopnosť komunikovať, či byť „online“, ale práve o schopnosť vedieť získať potrebné informácie prostredníctvom takých informačno-komunikačných kanálov, ktoré prispejú nielen k podpore znalostnej ekonomiky, ale priamo vyústia aj do zvyšovania životnej úrovne na Slovensku. V HP Slovakia sme preto ocenili snahu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) a podporili sme prieskum Digitálna gramotnosť 2011. Veríme totiž, že v dnešnej dobe je schopnosť nájsť a použiť tie správne informácie neoceniteľná.“ 
Martin Kubala, Managing Director, Hewlett-Packard Slovakia

„Jednou zo základných iniciatív zodpovedného podnikania spoločnosti Microsoft je už dlhodobo aj zvyšovanie digitálnej
gramotnosti na Slovensku. Je teda prirodzené, že naša spoločnosť historicky (finančne) podporuje aj prieskum digitálnej gramotnosti. Ja osobne si však myslím, že pojem "digitálna gramotnosť" postupom času vymizne z nášho slovníka. Nárast používania počítačov, internetu a nových komunikačných prostriedkov v každodennom živote spôsobuje, že tak ako je dnes normálne vedieť písať a čítať, tak časom bude absolútnou samozrejmosťou mať aj základné vedomosti vo využívaní informačných technológií a je dôležité na toto obdobie pripraviť všetkých obyvateľov Slovenska.“
Peter Čerešník, generálny riaditeľ Microsoft Slovakia s.r.o.

„V období, kedy je tlak robiť veci čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, sú digitálne vedomosti nevyhnutné pre
dosahovanie cieľov v pracovnom i súkromnom živote. V Slovak Telekome podporujeme digitálnu gramotnosť dlhodobo, medziiným verejne vyzdvihujeme a odmeňujeme učiteľov šíriacich túto myšlienku a inšpirujeme ďalších, aby sa k nim pridali. Vo všeobecnosti vnímame priaznivý trend využívať technologické novinky, ktoré ľudí motivujú zlepšovať si svoje digitálne vedomosti a vítame, že IVO už niekoľko rokov mapuje túto situáciu na Slovensku. Vďaka tomu vidíme, že naša práca má 
výsledky i priestor na nové nápady ako digitálnu gramotnosť rozširovať tam, kde absentuje“. 
Andrej Gargulák, šéf externej komunikácie, Slovak Telekom
 >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore