ivo.sk
IVO BAROMETER: Kvalita demokracie v druhom štvrťroku: pokles na 3,3

Analytici Inštitútu pre verejné otázky v spolupráci s ďalšími expertmi hodnotia v rámci projektu IVO Barometer vývoj kvality demokracie na Slovensku vo druhom štvrťroku 2009 celkovou známkou 3,3. To znamená pokles o 0,2 bodu oproti predchádzajúcemu štvrťroku.

Ak analytici IVO v prvom štvrťroku 2009 konštatovali,  že hoci sa v podstate vo všetkých sledovaných oblastiach opakovane potvrdzovali negatívne trendy naznačené v hodnoteniach z minulého roka, regres nebol taký výrazný, aby viedol k zhoršeniu známok (na škále 0,25 bodu), v druhom štvrťroku sa spomínané trendy vo väčšine sledovaných oblastí zhmotnili do konkrétnych negatívnych rozhodnutí a konaní, ktoré viedli expertné panely k zhoršeniu celkovej známky IVO Barometra o 0,2 bodu. Tento pokles je spôsobený zhoršením hodnotenia v oblasti demokratických inštitúcií a právneho štátu, ľudských a menšinových práv aj nezávislých médií. Súhrnné hodnotenie vývoja kvality demokracie na Slovensku v jednotlivých oblastiach za druhý štvrťrok 2009 vyzerá nasledovne:Cieľom projektu IVO Barometer je pravidelne štvrťročne hodnotiť stav kvality demokracie na Slovensku
v piatich kľúčových oblastiach: demokratické inštitúcie a právny štát; legislatíva; ochrana a dodržiavanie ľudských a menšinových práv; nezávislé médiá a médiá verejnej služby; zahraničná politika z euro-integračného a transatlantického aspektu.

Hodnota ratingu/známky IVO Barometra sa pohybuje na škále 1,00 – 5,00, pričom známka 1,00 vyjadruje optimálny stav kvality demokracie podľa štandardov a porovnávacích kritérií uplatňovaných na pôde Európskej únie a Rady Európy v oblasti stability inštitúcií, politickej demokracie, ľudských práv a slobôd.

V jednotlivých oblastiach panely zložené z renomovaných odborníčok a odborníkov z prostredia akademických a výskumných inštitúcií každé dva mesiace vypracúvajú podkladové analýzy vývoja v danej oblasti podľa zadanej metodológie. Na základe týchto analýz pod supervíziou IVO vznikajú pravidelné štvrťročné hodnotenia vývoja v jednotlivých oblastiach.

Download:

IVO Barometer 2/2009 - Hlavné zistenia
IVO Barometer 2/2009 - Newsletter 

IVO Barometer 2/2009 v médiách
Ohlasy IVO Barometer 2/2009 v anglickom jazyku>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Čo si o V4 myslia obyvatelia jednotlivých krajín? Výskymný projekt IVO realizovaný v 4 krajinách Vyšehradu. 

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

V4 v čase polykrízy.<br/>Názory verejnosti
Thirty Years of Slovak Security and Defence Policy

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov populácie SR k fenoménu dneška.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Umelá inteligencia optikou verejnosti

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore