ivo.sk
IVO zorganizoval stretnutie odborníkov na výskum migrácie

Inštitút pre verejné otázky zorganizoval stretnutie odborníkov na výskum migrácie. Na pôde IVO sa 25. júna stretli zástupcovia inštitúcií, ktoré s IVO spolupracujú na projekte  Medzinárodná výmena skúseností v oblasti využívania indikátorov integrácie (Experience exchange of best practices in integration indicators). Medzinárodný „networking“ projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Partnerskými organizáciami IVO sú Migration Policy Group, analytické pracovisko európskeho významu, ktoré vypracováva komparatívny index integrácie MIPEX. Druhým pracoviskom je Multikulturní centrum Praha, občianske združenie, ktoré sa venuje otázkam spolužitia ľudí rôznych kultúr. MPG zastupoval analytik Thomas Huddleston a z Prahy pricestovali Marie JelínkováJakob Hurrle.

V piatok 26. júna stretnutie pokračovalo odborným seminárom Výmena skúseností vo využívaní indikátorov integrácie. Cieľom bolo otvoriť diskusiu o kľúčových témach a problémoch, ktoré sa týkajú výskumu, sledovania a monitoringu integrácie cudzincov na Slovensku so špeciálnym dôrazom na otázku indikátorov integrácie. Na seminári sa popri členoch networku zúčastnili predstavitelia verejnej správy, medzinárodných a mimovládnych organizácií, akademickej sféry i študenti.

Pozrite si program seminára.

Pozrite si prezentácie a podkladové materiály k projektu:

1. Prezentácia Oľgy Gyárfášovej a Martiny Sekulovej
2. Prezentácia Borisa Divinského
3. Prezentácia Pavla Fialu
4. Prezentácie Jana Niessena a Thomasa Huddlestona:
    prezentácia č.1, prezentácia č.2 a prezentácia č.3
5. Prezentácia Ctibora Košťála
6. Prezentácia Michala Vašečku
7. Prezentácia Jakoba HurrlePracovná atmosféra na stretnutí partnerských organizácií  (zľava: Marie Jelínková, Boris Divinský, Oľga Gyárfášová a Martina Sekulová)Odborný seminár otvorili Oľga Gyárfášová (IVO) a JUDr. Pavol Fiala (koordinátor Európskeho fondu pre integráciu  štátnych príslušníkov tretích krajín, MV SR)Spíkri prvého bloku Integračná politika na Slovensku a v Českej republike – pohľad verejnej správy, MVO a odborníkov. Sprava: Bernard Priecel, riaditeľ Migračného úradu MV SR; Ctibor Košťál, Ústav verejnej politiky, UK Bratislava; Marie Jelínková, Multikultúrne centrum Praha. Moderoval  Peter Dráľ z Nadácie Milana ŠimečkuSpíkri druhého panelu Indikátory integrácie – metodologické výzvy, praktické skúsenosti a limity komparácie. Spíkri (zľava) Thomas Huddleston, Migration Policy Group; Michal Vašečka, CVEK; Martina Sekulová, IVO a Jakob Hurrle, Multikultúrne centrum Praha.

 >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska
Politická participácia žien na Slovensku 2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore